Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_11 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 11~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +- Tanr覺m! Tanr覺m! diye m覺r覺ldand覺. \\
 +aresiz bir 繹fkeye kap覺lan Octave onun elini tutup g羹癟l羹 bir bi癟imde s覺kt覺. Ne yapmal覺? 覺k覺p bu k覺zlar覺 susturamazd覺. Bu arada Berthe'​in 繹mr羹nde duymad覺覺 s繹vg羹ler ve kaba s繹zler s羹r羹yordu. Onun hi癟 fark覺nda olmad覺覺 bu sabah at覺mas覺 bir la覺m gibi mutfak pencerelerinden d覺ar覺 ak覺yordu. O kadar gizledikleri sevgileri imdi sebze art覺klar覺 ve yal覺 sular gibi ortaya d繹k羹l羹yordu. Kimse konumad覺覺 halde bu k覺zlar her eyi biliyorlard覺. Lisa Saturnin'​in nas覺l 覺覺k tuttuunu anlat覺yor, Victoire kocas覺n覺n ba ar覺lar覺yla alay ediyor, adam覺n baka bir yan覺na yeni bir g繹z takt覺rmas覺n覺 s繹yl羹yordu. B繹ylece, sevgilerinden g羹zel ve duyarl覺 ne varsa bu alayc覺 pisliin alt覺nda kirleniyordu. Bir ara Victoire ba覺rd覺: \\
 +- Hey! Kafan覺z覺 kollay覺n! D羹nk羹 癟羹r羹k havu癟lar覺 g繹nderiyorum. Bunlar Gourd enayisi i癟in! \\
 +Hizmet癟iler zevk i癟in art覺klar覺 avluya d繹k羹yorlar,​ kap覺c覺 bunlar覺 s羹p羹rmek zorunda kal覺yordu. \\
 +- Benden de k羹fl羹 bir b繹brek! diye ba覺rd覺 Adele. \\
 +T羹m tencere art覺klar覺 ayn覺 yolu izlerken Lisa yine Berthe ve Octave'​覺n dedikodusunu s羹rd羹r羹yor,​ evlilik d覺覺 ilikiyi gizlemek i癟in bavurduklar覺 t羹m yalanlar覺n 羹st羹n羹 a癟覺yordu. 襤ki sevgili el ele tutumu, g繹zlerini 癟eviremeden y羹z y羹ze duruyorlard覺. Parmaklar覺 buz gibi olmu, g繹zleri ilikilerindeki pislii ve efendilerin hizmet癟iler kar覺s覺ndaki g羹癟s羹zl羹羹n羹 itiraf ediyordu. \\
 +- Ayr覺ca, delikanl覺 aptal deil, dedi Hippolyte; d羹kk璽ndaki iini salama almak i癟in onunla yat覺yor. Havas覺ndan ge癟ilmiyor ama cimrinin biri. Kad覺nlara sayg覺l覺 gibi g繹r羹nmek istiyor ama yeri gelince tokat atabiliyor. \\
 +Berthe y羹z羹ne bak覺nca Octave'​覺n sarard覺覺n覺 g繹rd羹; y羹z羹 o kadar deimiti ki gen癟 kad覺n korktu. \\
 +- Vallahi, al birini vur 繹b羹r羹ne, dedi Lisa. Kad覺n覺n da cieri be para etmez. Ta y羹rekli, zevkinden baka bir ey d羹羹nmeyen ve para i癟in yatan terbiyesizin biri. Ben anlar覺m, bahse girerim ki erkekle yatarken zevk alm覺yordur. \\
 +Berthe'​in g繹zlerinden yalar boand覺. Birbirlerinin g繹z羹 繹n羹nde ve hi癟bir ey yapamadan kendi i癟 d羹nyalar覺n覺n 癟覺r覺l癟覺plak sergileniini seyrediyorlard覺. Bu iren癟 kuyuda boulmak 羹zere olan gen癟 kad覺n ka癟mak istedi. Octave onu tutmad覺; b繹yle bir 癟irkefte birbirlerinin y羹z羹n羹 g繹rmemek daha iyi olurdu. \\
 +- S繹z verdin; gelecek sal覺ya, tamam m覺? \\
 +- Evet, evet. \\
 +Berthe 癟覺lg覺n gibi 癟ekip gitti. Octave getirdii 癟araflar覺 toparlay覺p oday覺 d羹zene koydu. Hizmet癟ilerin at覺mas覺n覺 art覺k dinlemiyordu. Ama son bir s繹z 羹zerine irkildi: \\
 +- Duydunuz mu, M繹sy繹 Hedouin d羹n gece 繹lm羹. Yak覺覺kl覺 Octave bunu bilseydi, Madam Hedouin'​i 覺s覺tmay覺 s羹rd羹r羹rd羹. \\
 +Bu k羹癟羹k hizmet癟i odas覺nda 繹rendii bu haber onu sarst覺. M繹sy繹 Hedouin'​in 繹l羹m haberi onda derin bir pimanl覺k uyand覺rd覺. Y羹ksek sesle d羹羹nmekten kendini alamad覺. \\
 +- Tabii ya, ne aptall覺k ettim! \\
 +Octave elindeki paketle merdivenden inerken, odas覺na 癟覺kmakta olan Rachel'​le kar覺lat覺. Birka癟 dakika gecikseler onlar覺 odas覺nda yakalayacakt覺. Dairede han覺m覺n覺 alarken bulmu ama bu kez az覺ndan laf alamam覺t覺. Kendi yokluundan yararland覺klar覺n覺 anlayan hizmet癟i kindar bak覺larla gen癟 adam覺 s羹zd羹. Octave tuhaf bir utanma duygusuyla, ona on frank vermeye 癟ekindi. Kafas覺ndaki endieleri da覺tmak
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​