Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_12 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 12~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +i癟in Marie'​nin dairesine girdi. Odan覺n bir k繹esinden gelen homurdanma 羹zerine d繹n羹p bak覺nca Saturnin'​i g繹rd羹. Deli 癟ocuk yine k覺skan癟l覺k bunal覺m覺na girmiti: \\
 +- Kendine dikkat et! lsem de bar覺mam! \\
 +O sabah ayakkab覺c覺 k覺z覺n evden 癟覺kmas覺 i癟in son g羹nd羹. Bir haftad覺r kap覺c覺 Gourd k覺z覺n karn覺n覺 izliyor, b羹y羹d羹羹n羹 g繹rd羹k癟e k覺z覺yordu. Kad覺n, 癟ocuunu dourabilmek i癟in, mal sahibinden birka癟 g羹n daha s羹re istemiti. Ama bir duvara konusa daha iyi olurdu. Her dakika sanc覺lar覺 daha da art覺yordu. Saat dokuza doru, arabac覺 癟ocuun yard覺m覺yla ta覺nmaya balam覺t覺. 襤kide bir sanc覺s覺 geldik癟e merdivenlere veya eyalara yaslan覺yordu. \\
 +Kap覺c覺 Gourd o g羹ne kadar ayakkab覺c覺 kad覺n覺 bir erkekle yakalayamad覺覺 i癟in sinirli bir bi癟imde ortal覺kta dolan覺yordu. Octave onu g繹r羹nce, adam覺n kendi ilikilerini de bildiini d羹羹nerek titredi. Ama kap覺c覺 onu nazik bir tav覺rla selamlad覺. O sabah 羹癟羹nc羹 kattaki soylu efendinin dairesinden 癟覺kan gizemli kad覺n覺, Valerie'​yi,​ 繹b羹r Madam Campardon'​u ve Trublot'​yu da sayg覺yla selamlam覺t覺. Onlar kentsoyluydu;​ ne hizmet癟ilerin odalar覺na giren efendiler, ne de koridorda gecelikle s羹z羹len han覺mlar onu ilgilendirdi. Onu ilgilendiren ayakkab覺c覺 kad覺n覺n indirdii d繹rt par癟a mobilyayd覺;​ belki de arad覺覺 erkek bu sand覺klardan birinde ka癟覺yordu! \\
 +leye doru son olarak mum gibi beyaz y羹z羹yle ayakkab覺c覺 kad覺n indi. Y羹r羹mesi bile zorlam覺t覺. Kap覺c覺 Gourd onu sokakta g繹rmedik癟e i癟i rahat etmeyecekti. Kad覺n kendisine anahtar覺 b覺rak覺rken Duveyrier de merdivenlerden iniyordu. Ge癟irdii ateli geceden sonra y羹z羹ndeki k覺rm覺z覺 lekeler daha da artm覺t覺. Kad覺n覺n ikin karn覺 繹n羹nden ge癟erken mal sahibi surat覺n覺 ast覺. Kad覺n utanm覺 ve yazg覺s覺na raz覺 bir bi癟imde ba覺n覺 繹n羹ne edi. Sonra, k羹癟羹k el arabas覺n覺n peinden y羹r羹yerek,​ cenaze g羹n羹 girdii kap覺dan 癟覺k覺p gitti. \\
 +O zaman kap覺c覺 Gourd sevin癟 i癟inde ba覺rd覺. Sanki bu ikin kar覺n, apartman覺n duvarlar覺n覺 kokutan ahlak d覺覺 pislikleri birlikte g繹t羹r羹yormu gibi seviniyordu. Mal sahibine seslendi: \\
 +- Kovduumuz 癟ok iyi oldu, efendim. Sonunda rahat bir soluk alabileceiz. 襤nan覺n g繹s羹mden b羹y羹k bir y羹k kalkt覺. Bir apartmanda sayg覺 istiyorsan覺z kad覺na, hele i癟i kad覺na sak覺n kiralamay覺n! \\
 +( 14 ) \\
 +Berthe ertesi sal覺 g羹n羹 Octave'​a verdii s繹z羹 tutmad覺. Ona ayak羹st羹 k覺sa bir a癟覺klama yaparak, d羹kk璽n kapand覺ktan sonra akama kendisini beklememesini s繹yledi. Gen癟 kad覺n h覺癟k覺r覺yordu;​ d羹n kiliseye g羹nah 癟覺karmaya gitmiti. Evlendiinden beri kiliseye uramam覺t覺 ama hizmet癟ilerin 羹st羹ne s覺癟ratt覺覺 kaba s繹zlerden sonra kendini o kadar su癟lu ve kirli duyumsuyordu ki bir an i癟in 癟ocukluundaki inanc覺na sar覺l覺p ba覺lanma ve temizlenme isteiyle kiliseye gitmiti. Elinden bir ey gelmeyen Octave 繹fkesini zor bast覺rd覺. \\
 +Kad覺n 羹癟 g羹n sonra gelecek sal覺 akam覺 i癟in s繹z verdi. Bu randevuyu Panorama Soka覺'​ndaki maazalar覺n vitrinine bakarken vermiti; gen癟 kad覺n vitrindeki bir ala istekle bak覺yor ve konuuyordu. Bunun 羹zerine pazartesi g羹n羹 Octave, pazarl覺覺n kabal覺覺n覺 hafifletmek i癟in, g羹lerek kad覺na, s繹z羹n羹 tutarsa odada onu bir s羹rprizin bekleyeceini s繹yledi. Gen癟 kad覺n anlay覺p yeniden alamaya balad覺. Hay覺r! Hay覺r! imdi hi癟 gelemezdi, bulumalar覺n覺 b繹yle salamas覺 doru deildi. O bu aldan art niyetsiz s繹z etmiti, imdi istemiyordu,​ onu armaan ederse atee atacakt覺. Ama ertesi g羹n her eyi planlad覺lar:​ Gece yar覺s覺ndan sonra Octave'​覺n kap覺s覺na 羹癟 kez vuracakt覺. \\
 +O g羹n Auguste Lyon'a giderken Berthe'​e bir tuhaf g繹r羹nd羹. Kocas覺n覺 mutfakta Rachel'​le konuurken g繹rm羹t羹. Ayr覺ca adam覺n y羹z羹 sar覺, bir g繹z羹 kapanm覺 ve hasta gibiydi. Adam覺 yolcu ettikten sonra Berthe mutfaa girip hizmet癟inin az覺n覺 aramaya 癟al覺t覺. K覺z覺n az覺 s覺k覺 ve sayg覺l覺 tav覺rlar覺 s羹r羹yordu;​ ama
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​