Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_13 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 13~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +Berthe onun honut olmad覺覺n覺 duyumsad覺. Ona yirmi frank ve bir giysi verdikten sonra, arkas覺n覺 getirmemekle yanl覺 yapt覺覺n覺 d羹羹nd羹. \\
 +- K覺z覺m, dedi hizmet癟iye. Benim c繹mert olmad覺覺m覺 sanma. Ama bu benim hatam deil; param olduu zaman seni 繹d羹llendireceim. \\
 +Rachel souk bir sesle yan覺t verdi: \\
 +- Madam覺n bana bir borcu yok. \\
 +Berthe c繹mertliini g繹sterebilmek i癟in gidip iki eski bluz getirdi. Ama hizmet癟i onlar覺 al覺rken, bunlardan mutfak bezi yapabileceini s繹yledi: \\
 +- Teekk羹r ederim, madam; naylon bluz cildimi tahri ediyor. Ben pamuklu giyerim. \\
 +Ama hizmet癟inin h璽l璽 sayg覺l覺 olduunu g繹ren Berthe rahatlad覺. Onunla daha yak覺n konuup bu akam d覺arda olaca覺n覺,​ holde bir lamba b覺rakmas覺n覺 s繹yledi. Dairenin kap覺s覺n覺 kilitler, kendisi mutfak kap覺s覺ndan 癟覺kar ve anahtar覺 yan覺na alabilirdi. Hizmet癟i bu buyruklar覺 normal bir yemek tarifi al覺rm覺 gibi dinliyordu. \\
 +襤ki sevgilinin plan覺 gerei o akam Berthe annesinde yemek yerken, Octave da Campardonlar覺n 癟ar覺s覺n覺 kabul etmiti. Gen癟 adam orada saat ona kadar kal覺p sonra odas覺na 癟覺kacak ve gece yar覺s覺na kadar bekleyecekti. \\
 +Campardonlar覺n akam yemei tam bir aile havas覺nda ge癟ti. Kar覺s覺 ve kuzini aras覺nda oturan mimar her yemein hakk覺n覺 veriyordu. O akam pirin癟li tavuk, s覺覺r eti ve patates vard覺. Kuzin ev ilerini y羹klendiinden beri t羹m ev halk覺 doyas覺ya yiyebiliyordu. 羹nk羹 Gasparine al覺 verii iyi biliyor, ayn覺 paraya iki kat yiyecek 癟覺karabiliyordu. Rose pilav覺 ka覺klarken Campardon 羹癟 tabak tavuk yedi. Angele s覺覺r etini se癟ti, kanl覺 et suyunu sevdiini s繹yl羹yor ve Lisa da ona bol servis yap覺yordu. Ama Gasparine az yedi; midesinin darald覺覺n覺 s繹yl羹yordu. Mimar Octave'​a seslendi: \\
 +- Yiyin, azizim, yoksa sizi kimin yiyecei belli olmaz. \\
 +Madam Campardon gen癟 adam覺n kula覺na eilmi, bir kez daha kuzinin eve getirdii mutluluktan s繹z ediyordu: mutfak gideri azalm覺, hizmet癟iler sayg覺l覺 olmu, Angele'​in eitimi d羹zelmiti. \\
 +- Hepsinden iyisi, diye m覺r覺ldand覺 kad覺n, Achille 癟ok mutlu. Benim de yapacak hi癟bir iim yok... Bak覺n, art覺k beni de o y覺k覺yor. Art覺k kolumu bile k覺p覺rdatmadan yaayabilirim. \\
 +O arada mimar eitim bakanl覺覺ndaki g繹revlileri nas覺l "​hizaya getirdiini"​ anlat覺yordu:​ \\
 +- 襤nan覺r m覺s覺n覺z, azizim, Evreux'​deki onar覺m i癟in bana ne kadar zorluk 癟覺kard覺lar?​ Ben yaln覺zca piskoposun honut olmas覺n覺 istiyordum. Ama yeni mutfak ve kalorifer tesisat覺 yirmi bin frank覺 at覺. Mihrap k羹rs羹s羹 i癟in 羹癟 bin frank gider diyordum, on bin franka 癟覺kt覺. Bu yedi bin frankl覺k fark覺 da gizleyemezdim tabii. Bu sabah beni bakanl覺a 癟a覺rd覺lar. Uzun boylu bir bilgi癟 bana hesap sormaya kalkt覺. Ah! Ben buna gelir miyim? Ona piskopos hazretlerinin ad覺n覺 verdim; sorunu 癟繹zemiyorlarsa piskoposu Paris'​e 癟a覺raca覺m覺 s繹yledim. Adam hemen bir kuzu kesildi, sormay覺n! H璽l璽 g羹lmekten k覺r覺laca覺m. Memurlar imdi din adamlar覺ndan pek korkuyorlar. Yan覺mda bir piskopos olsun, h羹k羹met falan dinlemem, t羹m Paris'​i yeniden d羹zenlerim! \\
 +Masadakiler k羹癟羹msedikleri bakanl覺k memurlar覺n覺n durumuna g羹l羹t羹ler. Rose dinin yan覺nda olman覺n her zaman daha iyi olduunu s繹yledi. Saint-Roch Kilisesi'​ndeki onar覺m balayal覺 beri Achille'​in ileri artm覺t覺. En soylu aileler onu paylaam覺yorlard覺. Herhalde Tanr覺 bu ailenin iyiliini istiyordu. \\
 +Tatl覺 s覺ras覺nda Campardon birden Octave'​a d繹nd羹: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​