Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_16 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 16~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +- Doumda ne s覺k覺nt覺 癟ektiimi ben bilirim! diyordu Maire. \\
 +- Kolumu keserim daha iyi, dedi Jules. \\
 +Vuillaume'​lar bu g繹steriden honut olmular, 癟ocuklar覺n覺 ba覺l覺yorlard覺. Saat onu ge癟tii i癟in izin istediler. Jules de onlar覺 tramvaya kadar ge癟irmek i癟in apkas覺n覺 ald覺. Eski al覺kanl覺klar覺n yeniden balad覺覺n覺 g繹rmekten duygulan覺p yine kucaklat覺lar. Onlar gittikten sonra merdivenden onlar覺 izleyen Marie Octave'​la yemek odas覺na d繹nd羹: \\
 +- Ah! Annem k繹t羹 insan deildir. ocuklar覺n y羹k羹 kolay m覺? \\
 +Kad覺n kap覺y覺 kapad覺ktan sonra masadaki bardaklar覺 toplamaya koyuldu. Lilitte uyanmam覺t覺. Odada kalabal覺ktan kalma 覺l覺k bir hava vard覺. \\
 +- Gidip yataca覺m,​ diye m覺r覺ldand覺 Octave. \\
 +- Ah! Demek art覺k erken yat覺yorsunuz,​ dedi Marie. Her zaman b繹yle d羹zenli yaam覺yorsunuz ama. Belki de sabah erken yapacak bir iiniz vard覺r? \\
 +- Hay覺r; yaln覺zca uykum var, o kadar. Ama bir on dakika oturabilirim. \\
 +Gen癟 adam覺n akl覺na Berthe geldi. Nas覺lsa on ikiden 繹nce yukar覺 癟覺kmazd覺. Haftalard覺r bekledikten sonra b羹t羹n gece ona sahip olaca覺 d羹羹ncesi nedense onu pek heyecanland覺rmad覺. G羹n boyu s羹ren atei, sanki ge癟en zamana ve yorgunlua yenik d羹m羹t羹. Marie sordu: \\
 +- Bir konyak daha ister misiniz? \\
 +- Olur. \\
 +Kad覺n i癟kiyi getirdiinde gen癟 adam onun ellerini tutup b覺rakmad覺. Kad覺n hi癟 endiesiz ona g羹l羹ms羹yordu. Octave, doum sonras覺 ac覺 癟ekmi bu kad覺n覺 o an 癟ok g羹zel buldu. Birden eski sevgisi ve istei uyan覺p beynine kadar yay覺ld覺. Bir akam bu kad覺n覺 aln覺ndan 繹p羹p kocas覺na geri g繹ndermiti;​ ama dayan覺lmaz bir ehvetin etkisiyle imdi hemen onu istiyor, Berthe'​nin uzaklardaki hayali bile etkisini yitiriyordu. Kad覺n覺n ellerini okarken g羹l羹msedi:​ \\
 +- Demek art覺k benden 癟ekinmiyorsunuz?​ \\
 +- Hay覺r! 羹nk羹 art覺k sizin bir sevgiliniz var. Oh! Tabii ki arkadal覺覺m覺z s羹recek. \\
 +Kad覺n her eyi bildiini anlatt覺. Geceleri o kad覺n geldiinde hemen anla覺l覺yordu. Gen癟 adam覺n endieyle sarard覺覺n覺 g繹r羹nce onu yat覺t覺rd覺:​ Asla kimseye s繹ylemezdi,​ tersine onun mutlu olmas覺n覺 diliyordu. \\
 +- Ben iyi bir kad覺n覺m, size nas覺l k覺zabilirim?​ \\
 +Gen癟 adam onu dizlerinin 羹zerine 癟ekip hayk覺rd覺: \\
 +- Ama ben seni seviyorum! \\
 +O anda doruyu s繹yl羹yordu. Yeni ilikisi, iki ayd覺r yaad覺覺 ser羹ven g繹z羹nden silinmiti. Jules'​羹n yokluunda bu yoksul odaya gelip Marie'​yi ensesinden 繹pt羹羹, kad覺n覺n hep raz覺 olduu g羹nleri an覺msad覺. Mutluluk ite buydu, nas覺l nas覺l bunu k羹癟羹mseyebilmiti?​ Bir pimanl覺k y羹reini s覺zlat覺yordu. Bu kad覺n覺 yine istiyordu ve ona sahip olamazsa sanki 繹m羹r boyu mutsuz olacakt覺. \\
 +Kad覺n onun kollar覺ndan kurtulmaya 癟al覺t覺:​ \\
 +- B覺rak覺n beni. Mant覺kl覺 olmazsan覺z beni 羹zersiniz. imdi bakas覺n覺 sevdiinize g繹re neden bana azap veriyorsunuz?​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​