嚜選遛 Ana SayfaYolculamakBenito Cereno : 03


BENITO CERENO

HERMAN MELVILLE

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 89


O g羹nlerde ara s覺ra a癟覺k denizlerde rastlanan, kimi zaman Acapulco hazine gemilerinin yerine ge癟en veya art覺k kullan覺lmaz duruma gelmi 襤talyan saraylar覺 gibi efendileri d羹m羹 de olsa h璽l璽 繹nceki y繹netimin iaretlerini ta覺yan 襤spanyol donanmas覺na ait eski tipte bir sava gemisini and覺ran, zaman覺nda 癟ok iyi say覺labilecek b羹y羹k bir gemiydi bu.
Kay覺k daha yakla覺nca, yabanc覺 geminin garip bir bi癟imde kir pas i癟indeki g繹r羹n羹m羹n羹n her yan覺na yay覺lm覺 geveklik ve 繹zensizlikten kaynakland覺覺 g繹r羹ld羹. Uzun s羹redir z覺mpara, katran ve f覺r癟a y羹z羹 g繹rmemi olan direkler, halatlar ve k羹petenin b羹y羹k bir k覺sm覺 adeta ke癟elemi bir g繹r羹n羹me sahipti. G繹r羹n羹e bak覺l覺rsa, sanki omurgas覺 havuza yat覺r覺lm覺, kaburgalar覺 bir araya getirilmi ve Ezekiel'in (1) Kuru Kemikler Vadisi'nde k覺zaktan suya indirilmi gibiydi.
imdi tutulmu olduu i i癟in, genel olarak geminin savaa g繹re olan 繹zg羹n d羹zeninde ve armas覺nda 繹nemli bir deiiklik yap覺lm覺a benzemiyordu. Ancak g繹r羹n羹rde hi癟 silah yoktu.
st g羹verteler geniti ve bir zamanlar sekizgen 繹rg羹 bi癟iminde ilenmi, imdiyse 羹z羹c羹 bir bak覺ms覺zl覺k i癟inde olan bu k羹peteyle 癟evrelenmiti. Bu g羹verteler, tepede 羹癟 y覺k覺k kuevi gibiydi ve bunlardan birinde 覺skalaryan覺n 羹st羹ne konmu uyuuk, uyurgezer gibi bir yabani ku olan ve denizde 癟ou kez elle bile yakalanabilen bir t羹r beyaz deniz k覺rlang覺c覺 vard覺. H覺rpalanm覺 ve k羹flenmi, mazgall覺 bir kule gibi ina edilmi ba kasaras覺, 癟ok 繹nceleri bir sald覺r覺 sonucu al覺nm覺 sonra da 癟羹r羹meye terk edilmi bir k羹癟羹k kule g繹r羹n羹m羹ndeydi. K覺癟a doru, her iki yandaki 羹st g羹verteler -k羹peteleri orada burada kuruyup kavlam覺 deniz yosunlar覺yla kapl覺 bir durumda- kimsesiz bir kaptan k繹k羹ne a癟覺l覺yordu ki, buradaki lomboz kapaklar覺 yumuak havaya kar覺n hava ge癟irmeyecek bi癟imde s覺k覺ca kapat覺lm覺t覺- ite bu kimsesiz balkonlar, denizin 羹st羹nde, sanki Venedik'ten b羹y羹k kanala bakar gibiydiler. Ama s繹nmeye y羹z tutmu g繹rkemin en belirgin kal覺nt覺s覺, kar覺覺k bir d羹zenleme i癟inde Castille ve Leon ailelerine ait silahlar覺 simgeleyen oymalar, aya覺n覺 y羹z羹koyun yatmakta olan bir yarat覺覺n boynuna bast覺rm覺 maskeli bir satir (2) olan mitolojik ya da simgesel resimle bezenmi, oval bi癟imli geni ve kalkans覺 g繹r羹n羹ml羹 arka k覺sm覺yd覺 geminin.
Ya geminin yeniden elden ge癟irilmesi s覺ras覺nda koruma amac覺yla, ya da 癟羹r羹m羹 b繹l羹mlerini g繹zden saklamak 羹zere o k覺s覺mlar覺 yelken bezleriyle sarmalanm覺 olduundan, gemi aslan覺 (3) gibi bir oymal覺 s羹s m羹, yoksa atafats覺z, sivri madeni bir burnu mu olduu pek belirgin deildi. Yelken bezinin bitiminde, bir kaide gibi altta kalan k覺s覺m boyunca, sanki bir gemici hezeyan覺 olarak kabaca boyanm覺, ya da kire癟le yaz覺lm覺 gibi bir yaz覺, SEGUID VUESTRO JEFE (繹nderini izle) c羹mlesi, 繹te yanda ba taraftaki kirlenmi ahap k覺s覺mda, bir zamanlar iri, g繹sterili yald覺zl覺 harflerle yaz覺lm覺, ama imdi, b羹y羹k bak覺r 癟ivilerden damla damla akm覺 pas覺n azizliine uray覺p yol yol paslanm覺 bir yaz覺, SAN DOMINICK -geminin ad覺- g繹ze 癟arp覺yor ve gemi bir cenaze arabas覺 gibi ileri geri yalpalad覺k癟a, yas tutan yaban覺l otlardan olumu bir kabartma s羹s gibi yap覺kan deniz yosunlar覺n覺n her bir harfi s羹p羹rd羹羹 g繹r羹l羹yordu.
Sonunda, kay覺k geminin orta k覺sm覺ndaki iskele tahtas覺na doru pruvaya 癟engel at覺p baland覺覺nda, geminin birka癟 santim a癟覺覺nda olmas覺na kar覺n, sanki bat覺k bir kayal覺覺n 羹st羹ndeymi gibi, s羹rt羹nd羹k癟e omurgas覺ndan 癟at覺r 癟utur sesler 癟覺k覺yordu. Buna neden olan, o denizlerde ge癟irilmi zaman i癟inde aldat覺c覺 r羹zg璽rlar ve uzun s羹ren durgunluun an覺s覺 olarak suyun alt覺nda salk覺m salk覺m toplan覺p, bir ur gibi geminin yan taraflar覺na yap覺m覺 olan deniz hayvanlar覺yd覺.
T覺rman覺p yan tarafa 癟覺kar 癟覺kmaz, beyazlar ve siyahlardan oluan yaygarac覺 bir kalabal覺k taraf覺ndan sal覺verdi; ancak koyda belirmi olan Zencileri ta覺yan bir yabanc覺 gemi g繹r羹n羹m羹nden beklenmeyecek kadar fazlayd覺 siyahlar覺n say覺s覺 beyazlara oranla. Ama tek dilde ve sanki tek sesle bir a覺zdan hep birlikte ortak bir ac覺 繹yk羹s羹n羹 dile getiriyorlard覺 ki, say覺lar覺 pek de az say覺lamayacak Zenci kad覺nlar覺n elemli 繹fkesi dierlerini geride b覺rak覺yordu. 襤skorb羹t (4) hastal覺覺n覺n yan覺 s覺ra humma gemidekilerin b羹y羹k bir k覺sm覺n覺, 繹zellikle de 襤spanyollar覺 silip s羹p羹rm羹t羹.
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   ...    51   »