嚜選遛 Ana SayfaYolculamakBenito Cereno : 05


BENITO CERENO

HERMAN MELVILLE

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 89


G羹ruhun aras覺ndan kendine zar zor yol a癟arak 襤spanyol'un yan覺na giden Amerikal覺, durumunu anlad覺覺n覺 ve duygular覺n覺 paylat覺覺n覺 belirttikten sonra, elinden gelen yard覺m ve hizmeti sunmaya haz覺r olduunu s繹yledi. 襤spanyol buna, sal覺覺n覺n bozuk olmas覺ndan kaynaklanan karanl覺k bir ruh durumuyla, ama ulusuna 繹zg羹 g繹reneklere bal覺l覺kla a覺rbal覺 ve resmi bir bi癟imde teekk羹r ederek kar覺l覺k verdi.
Ancak kuru selamlamalarla vakit yitirmeyerek, Kaptan Delano, g羹vertede gemiye uzat覺lan k繹pr羹ye d繹n羹p bal覺k sepetini yukar覺ya 癟ektirtti ve r羹zg璽h h璽l璽 hafif esmeyi s羹rd羹rd羹羹ne g繹re, geminin demirlenmesi i癟in en az覺ndan birka癟 saat daha ge癟mesi gerektiini d羹羹nerek, adamlar覺na d繹n羹p kendi gemisinden, kay覺覺n ta覺yabilecei kadar su, ambar g繹revlisinin elinde ne kadar yumuak ekmek ve gemide kalan ne kadar balkaba覺 varsa, bunlar覺n yan覺 s覺ra bir kutu eker ve kendi 繹zel elma arab覺ndan on iki ieyi al覺p gelmelerini buyurdu.
Kay覺覺n uzaklamas覺n覺n 羹st羹nden daha birka癟 dakika bile ge癟meden, sanki herkesin s覺k覺nt覺s覺n覺 art覺rmak 羹zere, r羹zg璽r t羹m羹yle durdu ve y繹n deitiren ak覺nt覺, 癟aresizlik i癟indeki gemiyi yine denize doru s羹r羹klemeye balad覺. Ancak bunun fazla uzun s羹rmeyecei inanc覺nda olan Kaptan Delano, Amerika'n覺n Karayib Denizi'ne komu k覺y覺lar覺 boyunca s覺k s覺k deniz yolculuuna 癟覺km覺 olman覺n kendisine bu durumdaki insanlarla ana dillerinde konuma 繹zg羹rl羹羹 salam覺 olmas覺ndan dolay覺 hi癟 de k羹癟羹msenmeyecek bir doyum alarak, iyi niyetle, yabanc覺lar覺 neelendirmenin yollar覺n覺 aramaya koyuldu.
Onlarla yaln覺z kald覺覺nda, 癟ok ge癟meden ilk izlenimlerini destekleyen birtak覺m eyler g繹zlemledi; ancak suyun ve erza覺n k覺tl覺覺 dolay覺s覺yla uzun s羹re devam eden s覺k覺nt覺n覺n uzant覺s覺nda, g繹r羹n羹e bak覺l覺rsa, Zencilerin daha az iyimserlik i癟eren nitelikleri ortaya 癟覺karken, onlar覺n 羹st羹ndeki etkinlikleri zay覺flam覺 olan 襤spanyollara kar覺 da ayn覺 繹l癟羹de duyduu bir ac覺maya d繹n羹erek yok oldu ak覺nl覺覺. Ama bu koullar alt覺nda elbette olaylar覺n bu bi癟imde gelimesi beklenmeliydi. Ordularda, donanmalarda, kentlerde ya da ailelerde, hatta doada bile sefalet kadar d羹zen bozucu bir ey olamaz. Gene de Kaptan Delano, eer Benito Cereno daha g羹癟l羹 bir adam olmu olsayd覺, y繹netimdeki k繹t羹l羹k bug羹n bu noktaya gelmezdi diye d羹羹nmeden edemiyordu. Ancak ister yap覺sal olsun, ister yaanm覺 olan koullar覺n ac覺mas覺zl覺覺 neden olmu olsun, 襤spanyol kaptanda belirgin bir bedensel ve zihinsel y覺pranma, bir g羹癟s羹zl羹k olduu g繹rmezlikten gelinecek gibi deildi. S覺k覺nt覺 繹ylesine yerlemiti ki, sanki uzun s羹re bo yere umutland覺ktan sonra, art覺k demir atmak adamlar覺 i癟in epeyce su salam覺 olmak ve dost bir kaptandan 繹羹t alarak onun dostluuna s覺覺nmak, o g羹n ya da en gecinden o gece i癟in sahte bir umut olmaktan 癟覺k覺p, onu y羹reklendirmeye yetecek gibi g繹r羹nm羹yordu. Bundan daha da ciddi bir etkilenme s繹z konusu deilse bile, sinirleri epeyce bozulmu gibi bir g繹r羹n羹羹 vard覺. Bu mee duvarlar覺n aras覺na kapat覺lm覺, belirsizlik i癟inde olmaktan usanm覺l覺覺n gederek k覺s覺r bir d繹ng羹 i癟inde dolan覺p durur hale getirdii zincire vurulmu ve art覺k hastal覺k hastas覺 olmu bir manast覺r barahibi gibi, ortal覺kta geziniyor, zaman zaman durakl覺yor, irkiliyor, dudaklar覺n覺 覺s覺r覺p t覺rnaklar覺n覺 yiyerek g繹zlerini bir noktaya dikip bak覺yor ve dalg覺n bir zihnin ya da dengesiz bir ruh durumunun dier belirtilerinin yan覺 s覺ra k覺zar覺yor, beti benzi at覺yor, sakal覺n覺 癟ekitiriyordu. Bu hastal覺kl覺 ruhu, daha 繹nce de belirtildii gibi hastal覺kl覺 bir bedende bar覺nd覺r覺yordu. Olduk癟a uzun boyluydu, ancak g繹r羹n羹e bak覺l覺rsa hi癟bir zaman g羹rb羹z olmam覺t覺 ve hele imdi sinirsel bir s覺k覺nt覺n覺n pen癟esinde h覺rpalanm覺 olduundan bir iskelete d繹n羹m羹t羹. Yak覺n zaman 繹nce akcierleriyle ilgili yak覺nmalar覺 olduu kan覺tlanm覺 gibi bir g繹r羹n羹羹 vard覺. Sesi sanki cierlerinin yar覺s覺 gitmi gibi k覺s覺k ve bouktu. B繹yle bir durumdayken sendeliyor olmas覺 ve 繹zel ua覺n覺n endieyle onu izlemesi hi癟 de a覺lacak bir ey deildi. Zaman zaman, Zenci efendisine kolunu uzat覺yor ya da onun i癟in cebinden mendilini 癟覺kar覺yordu; sevecen bir 癟abayla bu ve buna benzer hizmetleri yerine getirmekle, bir uaa yara覺r bi癟imde de olsa, bir oul ya da bir karde gibi, bu d羹nyada hoa gidecek bir bi癟imde 羹n salacak bir Zenci gibi davran覺yordu, ayn覺 zamanda bir efendinin bir uaktan 癟ok, sad覺k bir dosta kar覺 g繹sterilecek bir i癟tenlikle, yapmac覺ks覺z bir kar覺l覺k vermesini sal覺yordu.
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   ...    51   »