Ana SayfaYolculamakEzop Masallar覺 : 02


MASALLAR

EZOP

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 13


O g羹n yel esiyormu, etin i癟inde kalan bir k覺v覺lc覺m覺 patlat覺vermi; ate yuvay覺 sarm覺, yavrular u癟acak kadar palazlam覺 olmad覺klar覺ndan tutuup yere d羹m羹ler. Tilki seirtip gelmi, analar覺n覺n g繹z羹 繹n羹nde yavrular覺 birer birer yiyivermi.
Bu masaldan ibret al覺n: dostlua hay覺nl覺k ettiniz mi, oyun ettiiniz kimselerin 繹癟 almaya g羹癟leri yetmez diye g羹venmeyin; onlar覺n elinden bir ey gelmese bile, tanr覺lar o k繹t羹l羹羹 sizin yan覺n覺za komazlar.

4 - Kartalla Tonuzlan (4)

Bir dii kartal, bir tavan覺n arkas覺na d羹m羹. Tavanca覺z oraya bakm覺, buraya bakm覺, kimseler yok! G繹z羹ne bir tonuzlan b繹cei ilimi: Kurtar beni! diye ona yalvarm覺. Tonuzlan: Hi癟 korkma! ben buraday覺m! demi, sonra kartala d繹n羹p: Etme! bu tavan geldi bana s覺覺nd覺, kap覺p g繹t羹rme, bana ba覺la! diye 癟ok dil d繹km羹. Ama kartal ufac覺k bir tonuzlar覺n s繹z羹ne mi bakar? Tavan覺 onun g繹z羹 繹n羹nde yemi bitirmi. Tonuzlan i癟erlemi, kartala garaz kesilmi. Onu hep g繹zetler, nerelere yuva kurduunu 繹renirmi; sonra da yuvaya gider, yumurtalar覺 yuvarlay覺p yuvarlay覺p k覺rarm覺. Kartal oraya gitmi, olmam覺, buraya gitmi, olmam覺: tonuzlan peinden ayr覺lm覺yor. Kartal, y羹ce tanr覺 Zeus'un kuudur, kalkm覺 ona gitmi: Yavrular覺m覺 b羹y羹tecek bir yer g繹ster bana diye yalvarm覺. Zeus: Bari gel de benim kuca覺ma yumurtla demi. Ama bu d羹zeni tonuzlan da g繹rm羹. Hi癟 durur mu? Hemen pislikten ufac覺k bir top yapm覺, az覺na al覺p u癟mu, Zeus'un kuca覺na at覺vermi. Zeus: u pislii atay覺m 羹st羹mden! diye yerinden f覺rlam覺, yumurtalar覺 hi癟 d羹羹nmemi. Yumurtalar yere d羹m羹 k覺r覺lm覺 襤te o zamandan beri kartallar, tonuzlanlar覺n 癟覺kt覺覺 mevsimde yuva kurmazlarm覺.
Bu masal ne diyor? Kimseyi k羹癟羹k g繹rmeyin diyor. Ne kadar g羹癟s羹z olursa olsun, bir g羹n gelir, o da sizden 繹c羹n羹 al覺r.

5 - Kartalla Alakarga, Bir de oban

Bir kartal, y羹ksek bir kayan覺n 羹zerinden 癟ullan覺p bir kuzuyu kap覺vermi. Onu g繹r羹nce alakargaya da bir heves gelmi: Ben yapamaz m覺y覺m sanki!.. Nem eksik? Ben de kuum! demi. Hemen at覺l覺p, koca bir ko癟a konmaz m覺? T覺rnaklar覺 b羹kl羹m b羹kl羹m y羹nlere tak覺lm覺, bir t羹rl羹 kurtaramam覺. O 繹yle 癟覺rp覺na dursun, 繹teden 癟oban da: Buna ne oluyor? diye bakarm覺. Kalk覺p gelmi, tutup kanatlar覺n覺n ucunu kesmi, akam olunca 癟ocuklar覺na g繹t羹rm羹. ocuklar: Bu ne kuudur? diye sorunca 癟oban: Benim bildiim alakarga; ama kendisine sorarsan kartal覺m diyor demi.
G羹癟l羹lere, b羹y羹klere 繹yk羹neyim (5) dediniz mi, b繹yle olur sonunuz: hem emekleriniz boa gider hem de herkesi kendinize g羹ld羹r羹rs羹n羹z.

6 - Kanad覺 Kesik Kartalla Tilki

Adam覺n biri bir kartal yakalay覺p kanatlar覺n覺n ucunu kesmi, k羹mese, tavuklarla 繹rdeklerin aras覺na sal覺vermi. Zavall覺 kuca覺z boynunu b羹km羹, kederinden yiyip i癟emez olmu. San覺rs覺n覺z ki tutsak edilmi bir kral: k羹meste 繹yle dola覺rm覺. Baka bir adam kartal覺 g繹r羹p ac覺m覺, paras覺n覺 say覺p alm覺, kanatlar覺n覺 b羹sb羹t羹n yolmu, yerini pelesenk 繹z羹yle ovmu; kanatlar da yeniden 癟覺km覺. Kartal u癟ar u癟maz bir tavan tutup, o iyilik g繹rd羹羹 adama getirmi. Bunu g繹ren bir tilki: Ne yap覺yorsun sen? diye sormu. Ona armaan g繹t羹receksin de ne olacak? Sen as覺l ilk efendine bir armaan g繹t羹r. imdiki efendin zaten iyi adam, douundan 繹yle; 繹tekinin g繹z羹ne girmeye 癟al覺 da bir g羹n seni gene yakalay覺p kanatlar覺n覺 yolmas覺n demi.
Bu masal: G繹rd羹羹n羹z iyilii unutmay覺n, ona kar覺l覺k siz de bir iyilik edin; ama k繹t羹leri de sizden uzaklat覺rman覺n bir yolunu bulun demek istiyor.

7 - Okla Vurulmu Kartal

Kartal覺n biri, bir kayaya konmu, oradan tavanlar覺 g繹zetlermi. Bir adam onu uzaktan g繹rm羹, okunu att覺覺 gibi, ta y羹reinden vurmu. Kartal bakm覺 ki kendisini vuran okun kanatlar覺 gene kendi t羹y羹nden
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   ...    69   »