Ana SayfaYolculamakEzop Masallar覺 : 05


MASALLAR

EZOP

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 13


oban hayvanlar覺n覺 d覺ar覺 癟覺karamam覺, hepsine de i癟eride bakmak zorunda kalm覺. Ama kendi ke癟ilerine birer tutam ot vermi: lmesinler, yeter! demi; 繹tekilerini ise kendisine balan覺p da ka癟mas覺nlar diye bol ot vererek iyice beslemi. F覺rt覺na ge癟ip de hava d羹zeldikten sonra hepsini alm覺, 癟ay覺ra 癟覺karm覺; yaban ke癟ileri da覺 bulunca da覺l覺p ka癟覺vermiler. oban: Ben size o kadar iyi bakay覺m da siz b繹yle ka癟覺veresiniz! Amma da nank繹rm羹s羹n羹z ha! deyince, ke癟iler d繹n羹p: Biz senden as覺l onun i癟in ka癟覺yoruz ya! Bizi daha d羹n buldun, ka癟 y覺ll覺k ke癟ilerinden daha iyi bakt覺n; yar覺n da bakas覺n覺 buldun mu, bizi b覺rak覺p onlar覺n y羹z羹ne g羹lersin! demiler.
Bu masal da g繹steriyor: Daha yeni tan覺d覺覺n bir adam sana, k覺rk y覺ll覺k arkadalar覺ndan 癟ok dostluk g繹steriyorsa, sak覺n kanma onun sevgisine. Bil ki arkadal覺覺n覺z ilerledikten sonra, o bakalar覺yla tan覺覺rsa bu kez de seni b覺rak覺r, onlar覺n y羹z羹ne g羹ler.

18 - irkin Karavala Aphrodite

Hem 癟irkin hem de k繹t羹 huylu bir karava (9) efendisinin g繹z羹ne girmi, koynuna girmi. Ondan kopard覺覺 paralarla s羹slenmi, p羹slenmi, han覺m覺na nispet etmeye balam覺. Aphrodite'ye de (10) sa癟覺lar sa癟覺p kurbanlar keser, kendini 繹yle yapt覺覺 i癟in teekk羹r edermi. Bir gece Aphrodite onun d羹羹ne girmi, demi ki: Sa癟覺lar覺n da senin olsun, kurbanlar覺n da! Ne diye g羹zel yapacakm覺覺m seni? Ben as覺l o adama, seni g羹zel bulan efendine k覺z覺yorum.
襤nsan, hele soyu sopu belirsiz, y羹z羹 g繹z羹 de 癟irkin olursa, k繹t羹 yollardan zengin oldum diye koltuklar覺n覺 kabart覺vermemeli.

19 - Aisopos Tersanede

Masalc覺 Aisopos'un bir g羹n bo vakti varm覺; kalkm覺, bir tersaneyi gezmeye gitmi. Orada 癟al覺an i癟iler: unu k覺zd覺ral覺m, bakal覺m ne olacak? deyip alaya balam覺lar. Aisopos d繹nm羹 demi ki: Eskiden yaln覺zca bolukla su varm覺; Zeus bir baka 繹e (11) daha belirsin istemi; ad覺n覺 toprak koymu, denizi 羹癟 kez i癟eceksin diye buyurmu. Toprak bir kez i癟mi, dalar覺 ortaya 癟覺karm覺; bir kez daha i癟mi, k覺rlar, ovalar g繹z羹km羹. 癟羹nc羹s羹n羹 i癟meye kalkarsa, kar覺mam ha! size bu d羹nyada hi癟bir i kalmaz.
Bu masaldan anla覺l覺yor: 襤nsan kendinden ince, kendinden ak覺ll覺s覺yla alaya kalkarsa, 繹yle bir pay覺n覺 al覺r ki!

20 - 襤ki Horozla Bir Kartal

襤ki horoz, tavuklar y羹z羹nden d繹v羹羹yorlarm覺; biri 繹tekini ka癟覺rm覺. Yenilen bir 癟al覺l覺a 癟ekilip oraya saklanm覺; yenense havalanm覺, y羹ksek bir duvar覺n 羹st羹ne 癟覺km覺, b繹b羹rlene b繹b羹rlene 繹tmeye balam覺. Yukar覺dan bir kartal ge癟iyormu; horozun sesini duyunca 羹st羹ne 癟ullanm覺, alm覺 g繹t羹rm羹; kuytu 癟al覺l覺a sinen horozsa tavuklar覺 istedii gibi arkas覺na tak覺p yaam覺.
Bu masal bize, Tanr覺'n覺n b繹b羹rlenen kullar覺n覺 sevmeyip sessizlerden, zavall覺lardan yana olduunu g繹sterir.

21 - Horozlarla Keklik

Adam覺n biri evinde horoz besliyormu; bir g羹n 癟ar覺da bir keklik bulmu, onu da al覺p, horozlarla otursun diye k羹mese getirmi. Horozlar keklii d繹vm羹ler, kovalam覺lar, etmedikleri eziyet kalmam覺. Zavall覺 keklik: Ben yabanc覺y覺m, onlar覺n soyundan deilim de onun i癟in beni istemiyorlar diye 羹z羹l羹r dururmu. Ama bir g羹n bakm覺 ki horozlar birbirleriyle de boyuna d繹v羹羹yor, kan i癟inde kalmadan ayr覺lm覺yorlar. Bunun 羹zerine demi ki: Bu horozlar beni d繹v羹yor diye ben neden yan覺p yak覺n覺yorum? Birbirlerine de k覺y覺yor onlar, kendilerini de esirgemiyor!
Bu kekliin s繹z羹nden ibret al覺n: Bakt覺n覺z ki komular覺n覺z kendi analar覺n覺 babalar覺n覺, soylar覺n覺 soplar覺n覺 rahat b覺rakm覺yor, size de kusur ederlerse hemen k覺z覺vermeyin.
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   ...    69   »