Ana SayfaYolculamakEzop Masallar覺 : 06


MASALLAR

EZOP

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 13


22 - Bal覺k癟覺larla Palamut

Bal覺k癟覺lar bal覺a 癟覺km覺, uram覺, bir ey tutamam覺lar; kay覺klar覺na oturmular: Nedir bu bizim ba覺m覺za gelen? diye d羹羹n羹rlermi. Tam o s覺rada, daha b羹y羹k bir bal覺覺n elinden kurtulmaya 癟al覺an bir palamut, can korkusuyla kendini kay覺a at覺vermi. Bal覺k癟覺lar al覺p kente g繹t羹rm羹ler, orada satm覺lar.
yledir ite: Ura覺r, 癟abalars覺n, bir eyi elde edemezsin; bir de bakars覺n ki k覺smet aya覺na getiriverir.

23 - Ta Tutan Bal覺k癟覺lar

Bal覺k癟覺lar koca bir 癟繹k羹tmeyi kay覺klar覺n覺n arkas覺ndan s羹r羹kl羹yorlarm覺. A覺r olduu i癟in pek seviniyor: 襤imiz i bug羹n! deyip keyiflerinden oynuyorlarm覺. Ama 癟繹k羹tmeyi kumsala 癟ekip de a癟覺nca bir de ne baks覺nlar? 襤癟inde bir iki bal覺kla bir y覺覺n ta, bir y覺覺n kum var. Pek canlar覺 s覺k覺lm覺: ok bal覺k tutamad覺klar覺na deil, as覺l sevin癟lerinin kar覺nlar覺nda kald覺覺na 羹z羹lm羹ler. 襤癟lerinde bir yal覺 varm覺, o demi ki: B覺rak覺n bu yan覺p yak覺nmay覺, arkadalar! Derler ya: Ac覺, sevincin kardeiymi, nereye olsa birlikte giderlermi; biz de pek sevinmitik, elbette ba覺m覺za bir ey gelecekti!
Biz de yaam覺n ne kadar deiik olduuna bakal覺m da her iimizi baar覺yla bitireceimizi sanmayal覺m; g羹n羹n g羹zeli olur da f覺rt覺nal覺s覺 olmaz m覺?

24 - Kaval alan Bal覺k癟覺

Bir bal覺k癟覺 varm覺, g羹zel kaval 癟alarm覺. Bir g羹n kaval覺n覺 da alm覺, a覺n覺 da alm覺, denize 癟覺km覺, bir kayan覺n 羹st羹ne 癟覺k覺p orada kaval覺n覺 癟almaya balam覺. Bal覺klar imdi duyacak, bu sesten holan覺p birer birer denizden 癟覺kacak, gelecekler bana! diyormu. ald覺k癟a 癟alm覺, 癟ald覺k癟a 癟alm覺, ama ne gelen var, ne giden! Bakm覺 olacak gibi deil, kaval覺 bir yana b覺rakm覺, serpmeyi suya salm覺, bir癟ok bal覺k tutmu. Adan 癟覺kar覺p kuma sermi; onlar覺n z覺pz覺p s覺癟rad覺覺n覺 g繹r羹nce: Sizi edepsiz hayvanlar sizi! Demin ben kaval 癟alarken oynam覺yordunuz, imdi ben b覺rakt覺m, balad覺n覺z z覺plamaya! demi.
Bu masal, s覺ras覺z i g繹renlerin durumunu bildirir.

25 - Bal覺k癟覺yla 襤rili Ufakl覺 Bal覺klar

Bir bal覺k癟覺 a覺n覺 denizden 癟ekip, iri bal覺klar覺 tutmu, kumun 羹zerine sermi; ama ufak bal覺klar, deliklerin aras覺ndan ka癟覺p kurtuluvermiler.
Yoksullar bir iten kolayca s覺yr覺l覺r, ama herkeslerin zengin diye bildii kimseler tehlikeyi 癟abuk 癟abuk atlatamazlar.

26 - Bal覺k癟覺yla 襤zmarit

Bal覺k癟覺n覺n biri a覺n覺 denizden 癟ekince i癟inde bir izmarit bulmu. 襤zmarit balam覺 bal覺k癟覺ya yalvarmaya: Ben daha ufac覺覺m, beni imdi tutacaks覺n da ne olacak? Sen imdi beni b覺rak, hele ben b羹y羹yeyim, koca bir bal覺k olay覺m, o zaman gene tutars覺n, bak ne kadar kazan覺rs覺n! demi. Bal覺k癟覺: Sen beni budala yerine mi koyuyorsun? Yar覺n tutaca覺m bal覺k bug羹nk羹nden b羹y羹k olacakm覺 diye bug羹n tuttuumu elimden ka癟覺racak adam m覺y覺m ben? demi.
Daha b羹y羹k bir kazan癟 umduu i癟in elindekini k羹癟羹kt羹r diye sal覺vermek ak覺ll覺 adam ii deildir; onu s繹yl羹yor bu masal.
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   ...    69   »