Ana SayfaYolculamakEzop Masallar覺 : 07


MASALLAR

EZOP

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 13


27 - Su D繹ven Bal覺k癟覺

Bir bal覺k癟覺, bir 覺rmakta bal覺k tutuyormu. Alar覺n覺 germi, suyu bir k覺y覺dan 繹b羹r k覺y覺ya kapatm覺; sonra bir sicimin ucuna bir ta balam覺, bal覺klar a覺r覺p sersemlesin de kendilerini aa ats覺nlar diye balam覺 suyu d繹vmeye. Oralarda oturanlardan biri gelmi, bal覺k癟覺ya 癟atm覺: Ne vuruyorsun b繹yle, be adam? 襤癟tiimiz suyu buland覺rmak m覺 istiyorsun demi. Bal覺k癟覺 Ne yapal覺m? Sizin suyunuz bulanmas覺n diye ben ac覺mdan m覺 繹leyim? demi.
Devletlerin durumu da buna benzer: halk覺 avu癟lar覺n覺n i癟ine al覺p oynatmak isteyenler, 羹lkeyi ikilie sald覺lar m覺, ilerine pek gelir.

28 - Mart覺 Kuu

Mart覺 kuu yaln覺zl覺覺 sever, bunun i癟in de hep denizlerde yaar. Derler ki insanlardan korunmak i癟in gider, yuvas覺n覺 da deniz boyundaki kayalar 羹zerine kurarm覺. B繹ylece bir mart覺, yumurtlama vaktinde, bir buruna gitmi, sular覺n 羹zerinde bir kaya bulup oraya yuva kurmu. Ama yiyecek aramaya 癟覺kt覺覺 bir g羹n yel esmi, deniz kudurmu, ta kayan覺n tepesine y羹kselip mart覺n覺n yavrular覺n覺 bomu. Mart覺 d繹n羹p de ba覺na gelenleri g繹r羹nce: Eyvahlar olsun! Ben karalar覺n d羹zenlerinden korkup sulara s覺覺nm覺t覺m; meer deniz daha hainmi! diye alay覺p inlemi.
Nice insanlar da vard覺r, kendilerini d羹manlar覺ndan korurlar ama hi癟 fark覺na varmadan, d羹mandan da daha tehlikeli dostlar覺n eline d羹erler.

29 - Menderesten Su 襤癟en Tilkiler

Bir g羹n tilkiler Menderes boyunda toplanm覺lar: susam覺lar da su i癟mek istiyorlarm覺. Ama su ar覺ld覺ya ar覺ld覺ya akt覺覺ndan korkmular, yaklamaya bir t羹rl羹 cesaret edememiler. Birbirlerini y羹reklendirmeye 癟al覺m覺larsa da olmam覺, o k繹p羹ren suyun yan覺na varmay覺 hi癟biri g繹ze alamam覺. 襤癟lerinden birinin kabaday覺l覺覺 tutmu: Bu ne korkakl覺k be! Aran覺zda bir tane de mi yiit yok? demi, kendisinin de onlar gibi tabans覺z olmad覺覺n覺 g繹stermek i癟in suya at覺lm覺. Ak覺nt覺 onu alm覺, 覺rma覺n ta ortas覺na s羹r羹klemi. tekiler k覺y覺dan seslenmiler: Bizi b覺rakt覺n da nerelere gidiyorsun? Gel uraya da nereden tehlikesizce su i癟ebiliriz, bize bari onu g繹ster diye ba覺rm覺lar. teki, kendini ak覺nt覺dan kurtaramayaca覺n覺 anlay覺nca, yiitlik gene kendinde kals覺n diye: Hele durun biraz; kentte bir iim var benim, birini g繹receim; d繹n羹te urar, nereden su i癟eceinizi g繹steririm size! demi.
O tilki gibi nice insanlar da vard覺r, kurum sataca覺z diye kendilerini tehlikeye atarlar.

30 - Karn覺 imi Tilki

Tilkinin biri bir meenin 繹n羹nden ge癟iyormu, kovua bakm覺, biraz ekmekle biraz da et g繹rm羹. Olur a! 癟obanlar b覺rakm覺t覺r. Tilkinin karn覺 a癟m覺, hemen aac覺n kovuuna girip eti de, ekmei de yemi. Ama karn覺 iince kap覺 dar gelmi, bir t羹rl羹 癟覺kamam覺, s覺zlan覺p inlemeye balam覺. Oradan baka bir tilki ge癟iyormu, iniltileri duyunca merak etmi, gelip nedenini sormu. Olan biteni 繹renince: Hi癟 tasalanma! bu yediklerin nas覺l olsa erir, sen yine eski durumuna d繹nersin, girdiin gibi de 癟覺kars覺n demi.
Bu masal da g繹steriyor: zaman, her zorluu gidermenin yolunu bulur.

31 - Tilkiyle B繹羹rtlen

Tilki, bir 癟itten aarken aya覺 kaym覺, d羹meyeyim diye b繹羹rtlene tutunmak istemi. B繹羹rtlenin dikenleri ayaklar覺n覺 kanatm覺; can覺 ac覺y覺nca: Bu da ne! Ben senden yard覺m bekliyorum, sen bana b羹sb羹t羹n k繹t羹l羹k ediyorsun! demi. B繹羹rtlen: A karde, sen de ne diye bana sar覺lmaya kalkars覺n? Bilmez misin? benim huyum gelip ge癟ene sar覺l覺p yolundan al覺komakt覺r! demi.
襤nsanlar aras覺nda da 繹yle budalalar vard覺r ki k繹t羹lerin k繹t羹l羹羹ne bakmaz, onlardan yard覺m g繹rebileceklerini san覺rlar; bu masal ite onlar覺 anlat覺yor.
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   ...    69   »