Ana SayfaYolculamakHasan li Y羹cel'in ns繹z羹


HASAN L襤 YCEL'襤N NSZ

D羹nya Klasiklerinin T羹rk癟eye kazand覺r覺lmas覺nda b羹y羹k emei ge癟en d繹nemin Milli Eitim Bakan覺 Hasan Ali Y羹cel'in 癟eviri klasiklere yazd覺覺 sunu yaz覺s覺, dizide yay覺mlanan pek 癟ok kitab覺n ilk 繹ns繹z羹 olarak bas覺lm覺t覺r.


H羹manizma ruhunu anlama ve duymada ilk aama, insan varl覺覺n覺n en somut anlat覺m覺 olan sanat yap覺tlar覺n覺n benimsenmesidir. Sanat dallar覺 i癟inde edebiyat, bu anlat覺m覺n d羹羹nce 繹eleri en zengin olan覺d覺r. Bunun i癟indir ki bir ulusun, dier uluslar覺n edebiyatlar覺n覺 kendi dilinde, daha dorusu kendi d羹羹ncesinde yinelemesi; zek璽 ve anlama g羹c羹n羹 o yap覺tlar oran覺nda art覺rmas覺, canland覺rmas覺 ve yeniden yaratmas覺 demektir. 襤te 癟eviri etkinliini, biz, bu bak覺mdan 繹nemli ve uygarl覺k davam覺z i癟in etkili saymaktay覺z. Zek璽s覺n覺n her y羹z羹n羹 bu t羹rl羹 yap覺tlar覺n her t羹rl羹s羹ne d繹nd羹rebilmi uluslarda d羹羹ncenin en silinmez arac覺 olan yaz覺 ve onun mimarisi demek olan edebiyat覺n, b羹t羹n kitlenin ruhuna kadar ileyen ve sinen bir etkisi vard覺r. Bu etkinin birey ve toplum 羹zerinde ayn覺 olmas覺, zamanda ve mek璽nda b羹t羹n s覺n覺rlar覺 delip aacak bir salaml覺k ve yayg覺nl覺覺 g繹sterir. Hangi ulusun kitapl覺覺 bu y繹nde zenginse o ulus, uygarl覺k d羹nyas覺nda daha y羹ksek bir d羹羹nce d羹zeyinde demektir. Bu bak覺mdan 癟eviri etkinliini sistemli ve dikkatli bir bi癟imde y繹netmek, onun genilemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen T羹rk ayd覺nlar覺na 羹kran duyuyorum. Onlar覺n 癟abalar覺yla be y覺l i癟inde, hi癟 deilse, devlet eliyle y羹z ciltlik, 繹zel giriimlerin 癟abas覺 ve yine devletin yard覺m覺yla, onun d繹rt be kat覺 b羹y羹k olmak 羹zere zengin bir 癟eviri kitapl覺覺m覺z olacakt覺r. zellikle T羹rk dilinin bu emeklerden elde edecei b羹y羹k yarar覺 d羹羹n羹p de imdiden 癟eviri etkinliine yak覺n ilgi ve sevgi duymamak, hi癟bir T羹rk okurunun elinde deildir.
Hasan li Y羹cel
Milli Eitim Bakan覺
23 Haziran 1941