Ana Sayfa » Cumhuriyet Gazetesi Salı Kitapları » Konuşmalar : 51


KONUŞMALAR

KONFÜÇYÜS

DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 102


- “O, tüm ölçülere dikkat etti, yasaları gözden geçirdi. Görevinden atılmış memurları yerlerine getirdi ve ülkede iyi bir hükümet kurdu.”
- “Yok edilen devletleri ve aileleri yeniden kurdu. Yalnızlığa çekilenleri yeniden görevleri başına getirdi. Böylece imparatorluk içinde halk ona bağlandı.”
- “ Önem verdiği başlıca şeyler, halkın yiyeceği, yas törenleri ve kurban törenleriydi.”
- “O, iyilikseverliğiyle herkesi kazandı. İçten oluşuyla halkı kendisine inandırdı. Ciddi çalışmasıyla başarısı büyük oldu ve adaletinden herkes hoşnut kaldı.”
II - Tzu-chang, Konfüçyüs'e sordu: “Hükümeti iyi bir yöntemle yönetmek için yönetimde olan bir kimse nasıl davranmalıdır?” Üstat yanıt verdi: “Beş üstün şeye değer verirse ve dört kötü şeyi uzaklaştırırsa, o kimse ülkeyi iyi yönetir.” Tzu-chang dedi ki: “Beş üstün şey demekle, ne demek istiyorsunuz?” Üstat, “Yönetimde olan bir kimse, aşırı harcama yapmadan yararlı olabilirse, halkına pişmanlık getirmeyecek ödevler verirse, açgözlülük etmeden istediği şeyi alabilirse, gururlu olmadan saygınlık kazanırsa, korkunç olmadan 'yüce' olabilirse”…“ yanıtını verdi.
- Tzu-chang dedi ki: “Aşırı harcama yapmadan yararlı olmak demekle ne demek istiyorsunuz?” Üstat yanıt verdi: “İktidarda olan bir kimse, halkı için yararlı işler yapar ve halk bundan yararlanırsa, bu, aşırı harcama yapmadan yararlı olmak değil midir? İyi işçileri seçer ve onları çalıştırırsa, bundan kim yakınır? İstekleri hükümetin iyiliği için olursa, onu açgözlü olmakla kim suçlar? Halkı az olsun, çok olsun, ona hiç kimse saygısızlık gösteremez. Bu gururlu olmaksızın saygınlık kazanmak değil midir? Giysi ve şapkalarını kendine uygun olarak seçerse ve bakışları da ciddi olursa, o böyle de saygı görür. Bu, korkunç olmadan yüce olmak değil midir?”
- Tzu-chang sordu: “Dört kötü şey demekle ne demek istiyorsunuz?” Üstat yanıt verdi: “Halkı eğitmeden ölüme sürüklemek; buna 'kıyıcılık' denir. Onlara haber vermeden, birdenbire iş yüklemek; buna 'baskı' denir. İvedi olmayan buyruklar çıkarıp, sonra bunların hemen uygulanmasını istemek; buna 'acımasızlık' denir. Genel olarak, insanlara bir şey verirken ya da onları ödüllendirirken, elisıkı davranmak; buna 'yersiz davranış' denir.”
III - Üstat dedi ki: “Göğün buyruklarını bilmeden 'büyük ve üstün insan' olunamaz.”
IV - “Toplum kurallarını bilmeden, özyapılı olunamaz.
- “Konuşmasını bilmeden, insanları tanımak olanaksızdır.”
AÇIKLAMALAR
(1) - Filosof Yu: Konfüçyüs'ün en değerli öğrencilerinden biri.
(2) - Filozof Tsang [Shang da denir]: Konfüçyüs'ün öğrencisi.
(3) - Tzu-hsia: Konfüçyüs'ün en iyi öğrencilerinden biri.
(4) - Tzu Ch'in ve Tzu-kung: Konfüçyüs'ün ikinci derecede öğrencileri.
(5) - Meng İ [Ho-chi de denir]: Kuzeydoğu Çin'deki Lu derebeyliğinin büyük rütbeli subaylarından biri. O zamanın ünlü üç ailesinden birinin başkanıdır.
(6) - Ch'ıh: Konfüçyüs'ün öğrencisi.
(7) - Meng Wu: Meng İ'nin oğlu ve Üstadın öğrencisi.
(8) - Tzu-yü: Konfüçyüs'ün seçkin bir öğrencisi.
«   01   ...    41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   »