Ana SayfaYolculamakMarie Grubbe - II : 01


MARIE GRUBBE - II

JENS PETER JACOBSEN

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 95


Bu kitab覺n haz覺rlanmas覺nda M.E.B. Danimarka Klasikleri dizisinde yay覺nlanan birinci bask覺s覺 temel al覺nm覺 ve 癟eviri dili g羹n羹m羹z T羹rk癟esine uyarlanm覺t覺r.
eviren: Prof. Selahattin Batu
Yay覺na haz覺rlayan: Egemen Berk繹z
Dizgi: Yeni G羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A..
Bask覺: ada Matbaac覺l覺k Yay覺nc覺l覺k Ltd. ti.
Nisan 2000


MARIE GRUBBE - II

(Fru Marie Grubbe)

YED襤NC襤 BLM

Marie Grubbe imdi on yedi ya覺ndayd覺.
Ulrik Christian'覺n 繹ld羹羹 odadan dehet i癟inde ka癟t覺覺 o 繹le sonunda koarak odas覺na 癟覺km覺, bedenindeki ar覺lardan ac覺 duyuyormu癟as覺na, ellerini ovuturarak inleye inleye bir aa覺 bir yukar覺 dolamaya balam覺t覺. Bunu g繹ren Lucie, soluk solua Bayan Rigitze'ye koarak Bayan Marie'nin akl覺na bir eyler olduunu s繹ylemi, Tanr覺 ak覺 i癟in bir kez gelip bakmas覺n覺 rica etmiti. Bayan Rigitze de gelmi ama Marie'nin az覺ndan tek bir s繹z bile alamam覺t覺. Marie bir sandalyenin 繹n羹nde kendine yere atm覺, y羹z羹n羹 de oturma yerine saklam覺t覺. Bayan Rigitze'nin sorduu b羹t羹n sorular覺 yan覺ts覺z b覺rakarak yaln覺zca evine d繹nmek istediini, art覺k burada kalmas覺na olanak olmad覺覺n覺 s繹yl羹yor ve al覺yor, h覺癟k覺r覺yor, ba覺n覺 oradan oraya at覺yordu. Bunun 羹zerine Bayan Rigitze Marie'ye g羹zel bir dayak att覺, Lucie'yi paylad覺 ve bo, anlams覺z gevezeliklerle k覺z覺, yaam覺n覺 tehlikeye atacak duruma getirdiklerini s繹yledikten sonra b覺rak覺p 癟覺kt覺.
Marie i癟in dayak yemenin hi癟bir 繹nemi yoktu. Eer ak覺n覺n mutlu g羹nlerinde kendisine bu bi癟imde davransalard覺, bunu ba覺na gelebilecek en b羹y羹k y覺k覺m sayar, utanc覺ndan 繹l羹rd羹. Ama imdi onun i癟in her ey birdi. 羹nk羹 b羹t羹n 繹zlemi, inanc覺, b羹t羹n umutlar覺 tek bir saat i癟inde solup gitmi, ezilmi, yok olmutu. Tjele'deki evlerindeyken uaklar覺n bir kez y羹ksek 癟itlerle 癟evrilmi, 繹rdeklere ayr覺lm覺 avluya giren bir k繹pee yapt覺klar覺n覺 an覺ms覺yordu: O g羹n k繹pei 繹ld羹resiye talam覺lard覺. Hayvanca覺z havuzda sesi kesilmi olarak oraya buraya y羹z羹yor; d覺ar覺 癟覺kam覺yor, her yerinden kanlar ak覺yordu. Bir ta bir yerini yaralarken, baka bir ta da baka bir yerini deiyordu. Marie o zaman her bir ta k繹pee isabet ettik癟e Tanr覺'ya yalvarm覺, hayvan覺n tam ve derin bir yara alarak kurtulmas覺n覺 dilemiti. 羹nk羹 hayvanca覺z o denli ac覺nacak bir bi癟imde yaralanm覺t覺 ki, onu bu durumuyla korumaya 癟al覺mak g羹nahlar覺n en b羹y羹羹 olurdu. imdi kendi de o zavall覺 Diana'n覺n durumundayd覺. Tam ve derin bir isabet alma kouluyla gelecek b羹t羹n ac覺lar覺, y覺k覺mlar覺 seve seve kar覺layacakt覺. 羹nk羹 kendini 癟ok mutsuz duyumsuyordu; biricik umudu, 繹zlemi de, yaln覺zca kurtar覺c覺 bir vurutu. Ah, eer, bu korkak, k繹lece inleyi, bu tutkulu budalal覺k, bu yerde s羹r羹nd羹ren korku, b羹t羹n b羹y羹klerin g羹c羹yse, yery羹z羹nde b羹y羹kl羹k yok demekti. D羹leminde yaatt覺覺 kahraman, at覺n覺n bal覺覺n覺, mahmuzlar覺n覺 ak覺rdatarak 繹l羹m羹n b羹y羹k kap覺lar覺ndan 癟覺k覺p gitmiti. Ba覺 a癟覺k, k覺l覺c覺 yere inikti; ama donuk g繹zlerinde korku, titreyen dudaklar覺nda ac覺ma, yalvaran dualar yoktu.
Yani bundan sonra tutkun bir akla 繹zlemini 癟ekecei birinden, g繹zlerini kamat覺racak ve her eyi renk, par覺lt覺 ve 覺覺a d繹n羹t羹recek bir g羹neten art覺k yoksundu. Her ey donuk ve s繹n羹kt羹; her ey donuk, s繹n羹k ve bo, ne varsa tats覺z, g羹nl羹k ilerden ibaretti.
襤lk g羹nler b繹ylesi d羹羹ncelerle ge癟ti. Sanki bir an i癟in acayip, reng璽renk bir masal d羹nyas覺na girmi, b羹t羹n varl覺覺 onun s覺cak, yaamla dolu havas覺nda yabanc覺 羹lkelerde yetien g繹rkemli bir 癟i癟ek gibi a癟覺lm覺, b羹t羹n yapraklar覺nda g羹n 覺覺覺 par覺ldam覺, b羹t羹n deliklerinden kokular soluk soluk da覺lm覺 ve s覺k dallar aras覺nda yaprak yaprak, g羹癟 ve bolluk i癟inde, istek istek 羹zerine gelierek kendi 覺覺覺 ve kokusu i癟inde mutlu geliip serpilmiti
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   ...    39   »