Ana SayfaYolculamakMarie Grubbe - III : 01


MARIE GRUBBE - III

JENS PETER JACOBSEN

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 96


Bu kitab覺n haz覺rlanmas覺nda M.E.B. Danimarka Klasikleri dizisinde yay覺nlanan birinci bask覺s覺 temel al覺nm覺 ve 癟eviri dili g羹n羹m羹z T羹rk癟esine uyarlanm覺t覺r.
eviren: Prof. Selahattin Batu
Yay覺na haz覺rlayan: Egemen Berk繹z
Dizgi: Yeni G羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A..
Bask覺: ada Matbaac覺l覺k Yay覺nc覺l覺k Ltd. ti.
Nisan 2000


MARIE GRUBBE - III

(Fru Marie Grubbe)

ON NC BLM

G羹n羹n birinde Erik Grubbe, Madam Gyldenl繹ve'nin Tjele Yurtluu'nun 繹n羹nde arabas覺yla durduunu aarak g繹rd羹.
Yan覺nda eya ve hizmet癟iler bulunmad覺覺 i癟in ba覺ndan k繹t羹 bir ey ge癟mi olduunu hemen tahmin etti. Durumu 繹rendii zaman da Marie'ye iyi bir kabul g繹stermedi. O kadar 繹fkelenmiti ki, kap覺lar覺 arkas覺ndan vurarak kap覺yor, b羹t羹n g羹n ortalarda g繹z羹km羹yordu.
Bununla birlikte konu 羹zerinde iyice d羹羹n羹nce biraz yumuad覺. Hatta k覺z覺na kar覺 sayg覺l覺 bir sevgi g繹steriyor, konumas覺 yava yava eski bir saray adam覺n覺n biraz kat覺 inceliine b羹r羹n羹yordu. 羹nk羹 olay覺n asl覺nda bir y覺k覺m say覺lmamas覺 gerektiini anlam覺t覺. Kar覺 koca aras覺nda k羹癟羹k bir anlamazl覺k olmutu. Ama Marie hen羹z Madam Gyldenl繹ve ad覺n覺 ta覺d覺覺ndan, b羹y羹k bir zorlukla kar覺lamadan durumu d羹zeltebilirdi.
Ancak Marie, kocas覺ndan ayr覺lmakta 羹steliyor, onunla bar覺mak konusunda tek bir s繹z bile dinlemek istemiyordu. Ama 繹fkesi, k覺rg覺nl覺覺 hen羹z 癟ok taze, an覺lar覺 hen羹z a癟覺k yaralar halinde olduu i癟in ondan daha baka t羹rl羹 bir davran覺 beklemek ak覺ll覺ca olmazd覺. Onun i癟in hi癟 繹nem vermiyor, zamanla her eyin d羹zeleceine inan覺yordu.
Bundan baka bir ey daha vard覺 ki, bunun da kendisine 癟ok yard覺m覺 dokunabilirdi: Marie hemen hemen 癟覺r覺l癟覺plak bir durumdayd覺. Aggershus'tan, b羹t羹n giysi ve m羹cevherlerini b覺rakarak gelmiti. Hi癟 kukusuz 癟ok ge癟meden kendisi i癟in g羹nl羹k bir gereksinime d繹n羹m羹 olan o g繹rkemi arayacak, Tjele'deki basit yemekler, k繹t羹 hizmet ve genellikle g羹nl羹k yaam覺n basitlii, b覺rakt覺覺 eylere kar覺 i癟inde yeniden bir 繹zlem uyanmas覺na neden olacakt覺. te yandan Ulrik Frederik de ne kadar k覺zg覺n olursa olsun, Marie'den ayr覺lmay覺 kolay kolay d羹羹nemezdi. Parasal bak覺mdan Marie'nin drahomas覺n覺 b覺rakacak durumda deildi. 羹nk羹 on iki bin taler nakit, b羹y羹k bir tutard覺. Sonra alt覺nlar, ta覺nmazlar, 繹teki servetler de az覺msanacak eyler deildi. Bunlar覺 bir kez eline ge癟iren bir insan覺n kolayca hepsinden vazge癟ebileceini sanm覺yordu.
Tjele'de alt覺 ay kadar her ey yolunda gitti. Marie dingin bir 癟iftlik yaam覺 s羹r羹yordu. Buradaki derin huzur, g羹nlerin yal覺nl覺覺 ve olays覺z ge癟mesi onun i癟in yeni bir eydi. Ve Marie bu dinginlii devinimsiz, d羹sel bir rahatl覺k i癟inde tad覺yordu.
Ge癟irdii g羹nler ona yorucu bir sava覺m ve bouma, hi癟bir ama癟 g繹zetmeden, durup dinlenmeden ileriye doru bir at覺l覺 gibi geliyordu. O g羹nler imdi g繹z羹n羹n 繹n羹nde 癟i, h覺r癟覺n bir 覺覺k i癟inde canlan覺yor, ona kulaklar覺 sa覺r eden, dayan覺lmaz bir g羹r羹lt羹 gibi g繹r羹n羹yordu. Buradaki rahatl覺k veren g繹lgeler, tatl覺 ve uysal sessizlik i癟inde, varl覺覺n覺 ho bir g羹ven ve erin癟 duygusu kapl覺yor, d覺ar覺da, uzaklardaki o erin癟siz, s覺k覺覺k, g羹r羹lt羹l羹 yaam覺 d羹羹nerek s覺覺nd覺覺 dingin k繹ede kavumu olduu erincin zevkini art覺rmaktan haz duyuyordu. Kendisi bu yaamdan 繹teye ka癟m覺, kendine kimsenin bulamayaca覺 羹z羹n癟l羹, sevimli, yaln覺zl覺覺n覺 kimsenin bozamayaca覺 g羹venli bir k繹ecik bulmutu.
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   ...    33   »