Ana SayfaYolculamakSokrates'in Savunmas覺 : 11


SOKRATES'襤N SAVUNMASI

PLATON

DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 1


Bundan sonra baka birine, daha da bilgili tan覺nan baka birine gittim. Gene ayn覺 sonuca vard覺m; onun da, daha bir癟oklar覺n覺n da d羹manl覺覺n覺 kazand覺m.
B繹ylece, bir癟ok d羹man edindiimi bile bile, birini b覺rak覺p 繹tekine gidiyor, gittik癟e umutsuzla覺yor ve kederleniyordum. Art覺k boynumun borcu oldu, her eyden 繹nce tanr覺n覺n s繹z羹n羹 g繹z 繹n羹nde tutmal覺y覺m diyordum. Bilgili denen kim varsa ona bavurarak tanr覺n覺n ne demek istediini anlamam gerekiyordu. Size doruyu s繹ylemeliyim. Atinal覺lar, k繹pek hakk覺 i癟in, b羹t羹n o arat覺rmalar覺mda bakt覺m, as覺l bilgisizler, bilgilidir diye tan覺nm覺 olanlar! Botur denenlerde ise daha 癟ok ak覺l var. Size b羹t羹n o dola覺p durmalar覺m覺 anlatay覺m. Atinal覺lar; o kadar didindim, tanr覺n覺n s繹z羹n羹 癟羹r羹temedim. Devlet adamlar覺ndan sonra tragedya yazanlara, 繹vg羹c羹lere, 1) her t羹rden ozana bavurdum. Kendi kendime, art覺k bu kez g繹receksin, kendinin onlardan 癟ok daha bilgisiz olduunu anlayacaks覺n diyordum. Yaz覺lar覺ndan, bence en iyi ilenmi par癟alar覺 se癟tim, ne demek istemi olduklar覺n覺 gidip kendilerine sordum, bir ey 繹reneceimi umuyordum. Yarg覺癟lar, inan覺r m覺s覺n覺z? Doruyu s繹ylemeye utan覺yorum; ama s繹ylemeliyim. O ozanlar覺n, yap覺tlar覺 hakk覺nda dedikleri, orada bulunan hemen herkesin diyebileceinden daha iyi deildi. O zaman anlad覺m ki ozanlar yap覺tlar覺n覺 bilgilerinden deil, bir 癟eit i癟 g羹d羹yle, tanr覺dan gelme bir esinle yaz覺yorlar, t覺pk覺 bir s羹r羹 g羹zel ey s繹yleyip de dediklerinden bir ey anla覺lmayan tanr覺 s繹zc羹leri, biliciler gibi. Ozanlar i癟in de 繹yle olduunu g繹rd羹m; 羹stelik onlar, kendilerinde ozanl覺k var diye, bilmedikleri eylerde de insanlar覺n en bilgini olduklar覺n覺 san覺yorlar. Yanlar覺ndan ayr覺l覺rken anlam覺t覺m ki, devlet adamlar覺 kar覺s覺nda nas覺l bir 羹st羹nl羹羹m varsa, onlardan da 繹ylece 羹st羹n羹m.
En son, ustalara gittim; 癟羹nk羹 kendim bir ey bilmediimin fark覺nda olduum gibi, onlar覺n da hem 癟ok, hem de iyi eyler bildiklerinden emindim. Bu kez aldanmam覺覺m; onlar benim bilmediim bir癟ok eyleri ger癟ekten biliyorlard覺 ve bunda hi癟 kukusuz benden daha bilgindiler. Ama Atinal覺lar, g繹rd羹m ki iyi ustalarda da ozanlardaki 繹z羹r var; kendi ilerinin eri olduklar覺 i癟in en y羹ksek eylerden de anlad覺klar覺n覺 san覺yorlar, b繹yle sand覺klar覺 i癟in de as覺l bilgileri g繹lgede kal覺yor; o kadar ki Tanr覺n覺n s繹z羹ne geldim, onlar gibi bilgin, onlar gibi de bilgisiz olmaktansa, bilgilerini de, bilgisizliklerini de edinmeyip Olduum gibi kalmak daha iyi deil mi? diye d羹羹nd羹m; gerek kendime, gerek Tanr覺 s繹z羹ne yan覺t vererek, benim i癟in olduum gibi kalmak daha iyi dedim.
Atinal覺lar, b羹t羹n bu arat覺rmalar覺m bir癟ok d羹man, hem de en k繹t羹, en tehlikeli t羹r羹nden d羹manlar edinmeme neden oldu; bir癟ok karalamaya yol a癟t覺; ad覺m bilgeye 癟覺kt覺, 癟羹nk羹 beni dinleyenler, bakalar覺nda bulunmad覺覺n覺 g繹sterdiim bilginin bende bulunduunu sand覺lar. As覺l bilen, Atina Yarg覺癟lar覺, belki yaln覺zca tanr覺d覺r; o s繹z羹yle de insan bilgisinin b羹y羹k bir ey olmad覺覺n覺, hatta bir ey olmad覺覺n覺 g繹stermek istemitir; Sokrates demi olmas覺 ancak bir s繹z geliidir: Ey insanlar! Aran覺zda en bilgeniz, Sokrates gibi bilgeliinin ger癟ekte bir hi癟 olduunu bilendir demek istemitir. 襤te b繹ylece tanr覺n覺n s繹z羹n羹 d羹羹nerek yer yer dola覺yor, yurtta olsun, yabanc覺 olsun bilge sand覺覺m kimi bulursam konuup soruyorum; bilge olmad覺klar覺n覺 anlay覺nca da, tanr覺 s繹z羹ne hak vererek bilge olmad覺klar覺n覺 kendilerine g繹steriyorum. Bu i b羹t羹n zaman覺m覺 al覺yor; bu y羹zden devlet ileriyle de, kendi ilerimle de yeterince uraacak zaman bulam覺yorum; o kadar ki, tanr覺ya hizmet edeceim diye yoksul kald覺m.
Dahas覺 var: Birtak覺m gen癟ler kendiliklerinden ba覺ma toplan覺yor; babalar覺 zengin, zamanlar覺 bol; ben 繹n羹me ald覺覺m adama sorular sorarken durup dinliyorlar; 羹stelik bilgi癟lerin sorguya 癟ekilmesini dinlemekten holan覺yorlar, 癟ou kez bana benzeyerek bakalar覺n覺 da denemeye kalk覺覺yorlar; az bir bilgiyle, 羹st羹ne 羹stl羹k b羹sb羹t羹n bilgisiz, kendilerini bilgin sananlar say覺s覺z; bunu o delikanl覺lar da biliyorlar.
«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ...    23   »   

1) Dithyrambos airi anlam覺nda.