Ana Sayfa » Cumhuriyet Gazetesi Salı Kitapları » Yaşlılık & Dostluk : 40


YAŞLILIK & DOSTLUK

CİCERO

DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 12


67. Fabricius M., Curius ve T. Coruncanius: Bk. not 27.
68. 312, 308, 297, 295 yıllarında konsüllük eden P. Decius Mus Sentinum savaşında yurdu uğruna canını vermiştir. Babası da 340'ta yurdu için ölmüştü.
69. Platon, Timaios, 690.
79. 260'ta konsüllük eden C. Duellius, Mylae deniz savaşını kazanmıştır.
71. Büyük Ana'nın Kültü Roma'ya 204 yılında girmiştir.
72. “Symposion” sözcüğünden söz ediliyor; bu sözcük, “içmek” demek olan “pino” kökünden gelir.
73. Xenophon, Şölen, II, 26.
74. L. Ambivius Turpio Roma'da bir tiyatro yönetir ve oyuncu olarak da çalışırdı; tiyatrosunda döneminin oyunları, özellikle Terentius'unkiler oynanırdı.
75. 166'da da konsüllük eden C. Sulpicius Galus, söylevci ve gökbilimciydi.
76. C. Claudius Cento ve M. Sempronius Tuditanus, 240 yılının konsülleridir.
77. Aslı Yunanlı olan Livius Andronicus, serbest bırakıldıktan sonra efendisinin adı olan Livius adını almıştır. Yunancadan birçok yazınsal yapıt çevirmiş, 204'te ölmüştür.
78. I., Crassus: bk. not 47, 162 ve 155 yıllarında konsül, 150'de pontifex maximus olarak çalışan P. Cornelius Scipio Nasica, tanınmış bir hukuk bilginiydi.
79. Ennius Ann. Ix, 308.
80. M. Cornelius Cethegus 204 yılının konsülüdür.
81. Occati: Toprağı düzleme; sürgüyle düzleme. Cicero burada rasgele bir sözcük kökü kullanmış.
82. Hesiodos İşler ve Günler adlı yapıtında, özellikle tarımdan söz eder.
83. Homeros. Od., XXIV, 226.
84. M. Curius. Dentatus, Samnitleri ve Sabinleri 290'da, Pyrihos'u 275'te yenmiştir.
85. L. Quinctius Cincinnatus, 460'da konsül, 458 ve 439'da diktatör olarak çalışmıştır.
86. Magister equitum süvari komutanı.
87. Zengin bir şövalye olan Sp. Maelius, 439 yılındaki kıtlık sırasında halka bol bol yiyecek dağıtmıştı; soylular onu kırallıkta gözü olmakla suçlarlar ve diktatör olan Cincinnatus onu dâvâ eder. Maelius mahkemeye gelmediği için C. Servilius Ahala onu öldürür, Cincinnatus da Maelius'un mülkünü sattırıp, evini yıktırır.
88. Viator: Resmî haberci.
89. Cicero bu kitabı gençliğinde çevirmişti.
90. Xenophon, Oikon, IV, 20.
«   01   ...    30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   »