Ana Sayfa » Cumhuriyet Gazetesi Salı Kitapları » Yaşlılık & Dostluk : 47


YAŞLILIK & DOSTLUK

CİCERO

DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 12


77. Latince metinde “certus” (emin, belli), “incertus” (emin olmayan, bellisiz) “cerni” (anlaşılmak, belli olmak) ile sözcük oyunu yapılıyor.
Euripides Hekabe 1226: “İyi insanlar kara günde en güvenilir dostturlar.”
78. Bk. not 28.
79. Bk. not 57.
80. Spurius Mummius. Cicero'nun De Re Publica'sında konuşan kişilerden biri; Scipio ve Laelius'un dostu.
81. Q. Fabius Maximus Aemilinus. Lucius Aemilius Paulus'un büyük oğlu, Genç Scipio Africanus'un kardeşi. Yaşlı Scipio Africanus'un oğlu, Genç Scipio'yu; Q. Fabius Maximus Cunctator'un oğlu da, Q Fabius'u evlat edinmişti. Q. Fabius Aemiliannus'un kardeşi Genç Scipio çapında değildi; yine de İ.Ö. 145'te konsülken Lusitanların komutanı Viriathus'a karşı yaptığı savaşta başarı göstermiştir.
82. Bk. not 57.
83. Lucius Rupilius. P. Rupilius'un kardeşi.
84. Metnin bu bölümünde bir parça eksiktir.
85. ve 86. Neoptolemus. Akhilleus ve Skyros kıralı Lykomedes'in kızı Daidameia'nın oğlu. Asıl adı Pyrrhos'tu; ancak babasının ölümünden sonra çok genç yaşta, Troia önündeki Yunan ordusuna girdi ve bu yüzden Neoptolemos (Genç Savaşçı) adını aldı. Akhilleus'un ölümünden sonra Odysseus, bilici Neoptolemos olmadan Troia'nın alınamayacağını bildirdiği için, gidip onu yanında büyüdüğü Lykomedes'ten almıştır.
87. Q. Pompeius Neopos. 141 yılı konsülü. Laelius'a konsül olması için yardım edeceğine söz vermiş; sonra kendisini konsül seçtirmiş. Bu yüzden Scipio'yla araları bozulmuş.
88. Q. Caecilius Metellus. 143 yılı konsülü. Roma'da Scipio Africanus'a karşı olan bir partinin önderiydi. Laelius'un “meslektaşımız” demesi, ikisinin de Augur kurulunda üye olmalarındandır.
89. Eski atasözü: “Actum ne agas” (Yapılmış işi yapma, boşuna emek verme).
90. Atinalı Timon. İ.Ö. V. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış ünlü adamcıl.
91. Taraslı Arkhitas. İ.Ö. IV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Pythagorasçı filozof. Matematikte de çok bilgili imiş. Kendi kendine uçan güvercin yapmayı başarmış.
92. Terentius, Andria, 68.
93. Yaşlı Cato.
94. Terentius. Eunuchus 251-252: “Ne derlerse överim; döner de aynı şeyi reddederlerse, onu da överim. Biri hayır der, hayır derim; evet der, evet derim; yani ben kendime, her şeye baş sallamayı ilke edindim.”
95. Bk. not 64.
«   01   ...    37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   »