Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
derleme:albay_resat_bey [2015/07/31 09:43]
metecuma
derleme:albay_resat_bey [2015/07/31 09:44] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​6>​]
 +~~Title: Albay Reat Bey~~
 +=== ALBAY REAT BEY ===
 +**[[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Necip_Hablemitolu|DR. NEC襤P HABLEM襤TOLU]]**
 +----
 +O, T羹rkl羹羹n sessiz onurudur, gururudur, cesaretidir. O, T羹rk Ulusu'​nun temsil ettii t羹m deerlerin simgesidir. O, bal覺 ba覺na bir T羹rkiye'​dir. Ve O'nun yazg覺s覺, ger癟ekte T羹rkiye'​nin yazg覺s覺d覺r... Ama ka癟 kii bilir O'nu ve ka癟 kii hat覺rlar? Ka癟 kii 繹zg羹rl羹羹m羹z羹,​ ba覺ms覺zl覺覺m覺z覺,​ hatta ald覺覺m覺z her nefesi bor癟lu olduumuz ads覺z kahramanlardan biri olarak kendisini y璽d eder? Cumhurbakan覺 m覺, Babakan m覺, TBMM Bakan覺 m覺, Anayasa Mahkemesi Bakan覺 m覺, Yarg覺tay Bakan覺 m覺 ya da bu 羹lkeyi y繹neten b羹rokrat ve politikac覺lar m覺? \\
 +Eer bir g羹n yolunuz Sand覺kl覺-Afyon aras覺na d羹erse, l羹tfen O'nu ziyaret ediniz. Marmaris, Bodrum, Kuadas覺, Antalya, Fethiye gibi hemen 癟ounluumuzun y覺lda en az bir kez tatil i癟in ge癟tii yol 羹zerindedir O. Her g羹n on binlerce arac覺n ge癟tii yolda, herkes bakar da O'nu g繹rmez. Daha dorusu g繹rmezlikten geliriz o k羹癟羹c羹k tabelay覺!.. Belli belirsiz u ibareyi okursunuz: "Albay Reat Bey - iiltepe ehitlii 10 km"!.. \\
 +10 kilometrelik yolu ancak yar覺m saatte al覺rs覺n覺z. Asl覺nda yol bile denemez; talar, 癟ukurlar ve tozlar aras覺nda tepeleri t覺rman覺rs覺n覺z. Yol ayr覺m覺nda bir tabela daha g繹r羹rs羹n羹z;​ en az T羹rkiye'​yi y繹netenler kadar kararm覺 kalpli avc覺lar覺n niangah覺 haline geldii i癟in bir tek kelimeyi bile okuyamazs覺n覺z. Yolu rasgele sadan takip etmiseniz,​ bir s羹re daha g羹癟 bela ilerledikten sonra O'na ve O'​nunla birlikte bu vatan i癟in, bug羹nlerimiz ve yar覺nlar覺m覺z i癟in can覺n覺 veren kahramanlar覺m覺z覺n yatt覺覺 ehitlie ula覺rs覺n覺z... Tek duyduunuz,​ b繹lgenin en y羹ksek ve stratejik tepesindeki iddetli r羹zg璽r覺n uultusudur. Baka ne bir ses ve ne bir nefes. Eer bu 羹lkeyi seviyorsan覺z,​ Cumhuriyetin erdemlerine inan覺yorsan覺z,​ T羹rkl羹k bilincine sahipseniz, Albay Reat Bey ve dier ehitlerimizi elbette ki duyamaz ama t羹m benliinizde iliklerinize kadar hissedersiniz!.. Onlar覺n sizin ziyaretinize de, dualar覺n覺za da ihtiya癟lar覺 yoktur; 癟羹nk羹 eriebilecekleri en 羹st mertebeye zaten ulam覺lard覺r. Belki birka癟 damla g繹zya覺 ve kalpten gelen minnet ve teekk羹r!.. 襤steseniz de baka bir ey veremezsiniz. Yapabileceiniz tek ey, Onlar覺 hissetmektir. Bir de 癟evrede duyars覺z insanlar覺m覺z覺n b覺rakt覺klar覺 癟繹pleri toplayabilir;​ tozlanm覺 mezar talar覺n覺,​ Reat Beyin b羹st羹n羹 ve kitabeleri sevgiyle silebilirsiniz. Hepsi o kadar!..
 +=== ALBAY REAT BEY K襤MD襤R? ===
 +1879'​da 襤stanbul'​da doan [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Reat_(iiltepe)|Reat Bey]], 1896'​da Harp Okulu'​nu bitirdikten sonra, T羹rk Ordusu'​nun farkl覺 komuta kademelerinde g繹rev yapm覺; Trablusgarp ve Balkan Savalar覺'​na kat覺lm覺t覺r. Asker簾 Mahkeme 羹yelii de yapan ve Birinci D羹nya Sava覺'​nda anakkale Cephesi'​nde olaan羹st羹 kahramanl覺覺 ile dikkatleri 癟ektikten sonra getirildii 17. Alay Komutanl覺覺 g繹revindeyken Mu'​un Rus igalinden kurtar覺lmas覺nda da 繹nemli rol oynayan Reat Bey, XVI Kolordu Komutan覺 Mustafa Kemal Paa'​n覺n takdirlerini kazanm覺t覺r. nl羹 Ziya Paa'​n覺n olu olan Reat Bey, daha sonra 53. T羹men Komutanl覺覺'​na getirilerek Suriye Cephesi'​nde g繹revlendirilmitir. 1918'​de 襤ngilizlere esir d羹en Reat Bey, daha sonra esaretten kurtulur kurtulmaz Aral覺k 1919'​da Mill簾 M羹cadele'​ye kat覺lmak 羹zere 襤nebolu'​dan "​襤stiklal Yolu" 羹zerinden Ankara'​ya ge癟mitir. Reat Bey, Mustafa Kemal Paa taraf覺ndan 11. Kafkas T羹meni (sonradan 21. T羹men) Komutanl覺覺'​na getirilmitir. Yarbay r羹tbesi ile 襤n繹n羹 ve Sakarya muharebelerine de itirak eden ve olaan羹st羹 performans g繹steren Reat Beye, son olarak 57. Alay Komutanl覺覺 g繹revi verilmi; bizzat Bakomutan Mustafa Kemal Paa taraf覺ndan,​ B羹y羹k Taarruz'​un ikinci g羹n羹nde, muharebenin ve de 羹lkenin -ulusun kaderini etkileyecek en kritik mevkide yer alan -Sincanl覺 Ovas覺'​ndan Dumlup覺nar'​a kadar t羹m yollar覺n 繹n羹ndeki en stratejik engel olan- iiltepe'​yi d羹mandan temizlemesi emredilmitir. Ne var ki, bu tepenin 繹nemini 癟ok iyi bilen Yunan Bakomutan覺 Trikopis ise, en zinde kuvvetlerini,​ 羹st羹n ate g羹c羹yle bu tepeye y覺m覺; tahkimat覺 tamamlam覺t覺r. \\
 +襤te, gerisini resmi kay覺tlardan izleyelim: \\
 +<​blockquote>"​... 27 Austos 1922 sabah覺 57. Alay bu tepeyi kuatm覺,​ saat 10.30'​da Mustafa Kemal telefonda komutana; \\
 +- Reat Bey, bu 繹nemli tepeyi ne zaman alacaks覺n覺z?​ \\
 +- Komutan覺m, yar覺m saat sonra alaca覺z. \\
 +- Baar覺lar diliyorum. \\
 +Mustafa Kemal (10.45): \\
 +- D羹man覺n halen direndiini g繹r羹yorum. G繹z羹m羹z o tepede, 癟ok 繹nemli. \\
 +- Komutan覺m tepeye d羹man bir t羹men y覺m覺 direniyorlar. Ama alaca覺z komutan覺m, mutlaka alaca覺z. \\
 +Mustafa Kemal (11.00): \\
 +- Reat Bey'i istiyorum. \\
 +- Komutan覺m Reat Bey size bir mesaj b覺rakarak intihar etti. Okuyorum, komutan覺m. \\
 +- Yar覺m saat zarf覺nda bu tepeyi almak i癟in s繹z verdiim halde s繹z羹m羹 yapamam覺 olduumdan dolay覺 yaayamam komutan覺m. \\
 +Mustafa Kemal'​in g繹zlerinden yalar boan覺r: \\
 +- Allah rahmet eylesin, Reat Bey b羹y羹k bir vatanseverdir. \\
 +11.45 Bakomutan覺n telefonu 癟alar: \\
 +- iiltepe al覺nm覺t覺r komutan覺m. Y羹zlerce 繹l羹s羹n羹 b覺rakan d羹man Sincanl覺 Ovas覺'​na doru ka癟maktad覺r,​ arz ederim"​. \\
 +襤lgili resmi kay覺t burada biter. \\
 +Sonras覺n覺 Bakomutan Mustafa Kemal Paa 繹yle ifade eder: \\
 +"T羹rk Askerine, \\
 +D羹nyan覺n hi癟bir ordusunda y羹rei seninkinden daha temiz, daha salam bir askere rast gelinmemitir. Her zaferin mayas覺 sendedir. Her zaferin en b羹y羹k pay覺 senindir. Burada ehit olan kahraman evl璽tlar覺m覺z覺 minnetle an覺yorum, ruhlar覺 璽d olsun."​ \\
 +Bakomutan Mustafa Kemal</​blockquote>​
 +imdi, yukar覺daki en b羹y羹k T羹rk羹n Atat羹rk'​羹n y羹reinden kopan bu s繹zler, Albay Reat Bey ehitlii'​ndeki mermer bir kitabeye nakedilmitir. Ba覺n覺z覺 biraz 癟evirirsiniz,​ s覺ra s覺ra ehitlerimizin kabir talar覺n覺 okursunuz: "Sivas - Hasan olu H羹sn羹 - 23 ya覺nda",​ "​Tunceli - Ahmet olu Mevl羶t - 20 ya覺nda",​ "Konya - Ruen olu Haim 21 ya覺nda",​ Mersin - Hasan olu mer 24 ya覺nda",​ "Afyon - Mehmetolu Musa - 18 ya覺nda"​ ve dierleri... Ac覺s覺n覺 duyars覺n覺z,​ hayatlar覺n覺n bahar覺nda, komutanlar覺 Reat Bey'in onurlu intihar覺ndan sonra g繹zlerini k覺rpmadan 繹l羹me doru koan gencecik yiitler!.. Bizler ve bizden sonra gelecekler i癟in en deerli varl覺klar覺ndan,​ canlar覺ndan vazge癟mi T羹rk olu T羹rkler!.. Sonra ana kitabede u sat覺rlar覺 okursunuz ve duyduunuz ac覺, sonsuz bir T羹rk olma onuruna ve gururuna b覺rak覺r yerini: \\
 +<​blockquote>"​Bu vatan topra覺n kara bar覺nda \\
 +S覺radalar gibi duranlar覺nd覺r. \\
 +Bir tarih boyunca onun urunda, \\
 +Kendini tarihe verenlerindir. \\
 +\\
 +襤leri at覺l覺p sellercesine,​ \\
 +G繹s羹nden vurulup tam ercesine, \\
 +Bir g羹l bah癟esine girercesine,​ \\
 +u kara topraa girenlerindir."</​blockquote>​
 +iiltepe'​de 15 dakika gecikme ile kazan覺lan zaferi ve T羹rk askerinin inanc覺n覺, o tarih簾 an覺 yaayarak yaatan Cenab Ozankan 繹yle ifade etmektedir:​
 +<​blockquote>​iiltepe \\
 +襤natla dayand覺 d羹man \\
 +Yerden bitercesine 癟oala 癟oala, \\
 +Mermiyle vur, \\
 +Dip癟ikle vur, \\
 +T羹kenmez g璽vur olu g璽vur. \\
 +N'​edersin alamad覺k iiltepe'​yi,​ \\
 +ehit verdik \\
 +Yiit Reat Beyi, \\
 +T繹vbe ettik yaamaya... \\
 +Daha gidecek can varm覺 hel璽linden,​ \\
 +Kader bu ya... \\
 +G羹n 覺覺覺nda karard覺 benzimiz \\
 +V覺c覺k v覺c覺k g繹mleimiz \\
 +Kan akar her damardan. \\
 +Sonunda \\
 +S繹kt羹k hepsini topraktan \\
 +Yal覺n ellerimizle,​ \\
 +G繹z ya覺m覺zda parlad覺 iiltepe,​ \\
 +Bir nur... \\
 +襤nanm覺t覺k:​ ehitler ile \\
 +Mustafa Kemal Paa \\
 +Bizi korur...</​blockquote>​
 +Aziz naa覺 Sand覺kl覺'​da defnedilmi olan Albay Reat Bey, asker簾 yaam覺nda 羹st羹n cesaret ve sevk yeteneiyle 癟ok say覺da madalya (mecidi nianlar覺,​ g羹m羹 muharebe, liyakat, tahlisiye, Alman ve Avusturya-Macaristan sava madalyalar覺) sahibi olmutur. ahadetinin sonras覺nda TBMM kendisi ad覺na ailesine 襤stiklal Madalyas覺 takdim etmitir. Ailesi, soyad覺 kanununu m羹teakip "​iiltepe"​ soyad覺n覺 alm覺t覺r. Bu m羹tevaz覺 ama s覺n覺rs覺z onurlu kahraman覺n,​ kendisi gibi m羹tevaz覺 ve onurlu ailesinin nerede olduu bilinmemektedir. \\
 +[<​6>​]
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​