Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

derleme:reis_seattle [2015/07/28 17:56]
derleme:reis_seattle [2015/07/28 17:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​6>​]
 +~~Title: Reis Seattle~~
 +**1854 y覺l覺nda ABD Bakan覺 [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Franklin_Pierce|Franklin Pierce]]'​in K覺z覺lderililerin reisine topraklar覺n覺 satmalar覺 i癟in yazd覺覺 mektuba [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​ef_Seattle|Reis Seattle]]'​覺n verdii yan覺t:**
 +----
 +Beyaz Saraydaki B羹y羹k Beyaz Reis! \\
 +"​G繹ky羹z羹n羹,​ topra覺n s覺cakl覺覺n覺 nas覺l sat覺n alabilirsiniz ya da satabilirsiniz?​ Bunu anlamak, bizler i癟in 癟ok g羹癟. Bu topraklar覺n her par癟as覺 halk覺m i癟in kutsald覺r. am aa癟lar覺n覺n p覺r覺ldayan ineleri, v覺z覺ldayan b繹cekler, ak kumsall覺 k覺y覺lar, karanl覺k ormanlar ve sabahlar覺 癟ay覺rlar覺 繹rten buu, halk覺m覺n an覺lar覺n覺n ve ge癟irdii y羹zlerce y覺ll覺k deneyimlerin bir par癟as覺d覺r. Ormanlar覺n,​ aa癟lar覺n damarlar覺nda dolaan su, atalar覺m覺n an覺lar覺n覺 ta覺r. Biz buna inan覺r覺z. Beyazlar i癟in durum b繹yle deildir. Bir beyaz 繹l羹p, y覺ld覺zlar evrenine g繹癟t羹羹 zaman, doduu topraklar覺 unutur. Bizim 繹l羹lerimiz ise doduu topraklar覺 unutmaz. 羹nk羹 K覺z覺lderili,​ ger癟ek anas覺n覺n toprak olduunu bilir. \\
 +Washington'​daki B羹y羹k Beyaz Reis bizden toprak almak istediini yaz覺yor. Bu bizim i癟in 癟ok b羹y羹k bir 繹zveri olur. B羹y羹k Beyaz Reis, bize rahat yaayaca覺m覺z bir yerin ayr覺laca覺n覺,​ bize babal覺k edeceini, biz K覺z覺lderililerinse,​ onun 癟ocuklar覺 olaca覺m覺z覺 s繹yl羹yor. Bu 繹nerinizi d羹羹neceiz ama; yine de 繹nerinizi kabul etmemizin kolay olmayaca覺n覺 itiraf etmek zorunday覺m. 羹nk羹 topraklar bizler i癟in kutsald覺r. Derelerin ve 覺rmaklar覺n suyu, bizim i癟in, yaln覺zca ak覺p giden su deildir; atalar覺m覺z覺n kan覺d覺r ayn覺 zamanda. Bu topraklar覺 size satarsak; bu sular覺n ve topraklar覺n kutsal olduunu 癟ocuklar覺m覺za 繹retmemiz gerekecek. Biz, dereleri ve 覺rmaklar覺,​ kardeimiz gibi severiz. Siz de ayn覺 sevgiyi g繹sterebilecek misiniz kardelerimize?​ \\
 +Biliyorum; beyazlar bizim gibi d羹羹nmezler. Beyazlar i癟in bir par癟a topra覺n 繹tekinden ayr覺m覺 yoktur. Beyaz adam, topraktan almak istediini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder. 羹nk羹 toprak, Beyaz adam覺n dostu deil, d羹man覺d覺r. Beyaz adam, topraktan istediini al覺nca baka ser羹venlere at覺l覺r. Beyaz adam anas覺 olan topraa ve kardei olan g繹ky羹z羹ne,​ al覺n覺p sat覺lacak, ilenecek, yamalanacak bir ey g繹z羹yle bakar. Onun bu ihtiras覺d覺r ki; topraklar覺 癟繹lletirecek ve her eyi yiyip bitirecektir. \\
 +Beyaz adam覺n kurduu kentleri de anlayamay覺z biz K覺z覺lderililer,​ bu kentlerde huzur ve bar覺 yoktur. Beyaz adam覺n kurduu kentlerde 癟i癟ein ta癟 yapraklar覺n覺 a癟arken 癟覺kard覺覺 sesler, bir kelebein u癟arken 癟覺kard覺覺 kanat sesleri duyulmaz. \\
 +Belki vahi olduum i癟in anlam覺yorum;​ ben ve halk覺m i癟in 繹nemli olan eyler olduk癟a baka. 襤nsan; bir su birikintisinin 癟evresinde toplanm覺 kurbaalar覺n,​ aa癟lardaki kular覺n ve doan覺n seslerini duymad覺k癟a,​ yaam覺n ne anlam覺, ne deeri olur? \\
 +Biz K覺z覺lderiliyiz ve anlayam覺yoruz. Biz K覺z覺lderililer,​ bir su birikintisinin y羹z羹n羹 yalayan r羹zg璽r覺n sesini ve kokusunu severiz. am ormanlar覺n覺n kokusunu ta覺yan ve yamurlarla y覺kan覺p gelmi meltemleri severiz. Hava 繹nemlidir bizler i癟in. Aa癟lar, hayvanlar ve insanlar ayn覺 havay覺 solur.Beyaz adam i癟in bunun da 繹nemi yoktur. Ancak size bu topraklar覺 satacak olursak; havan覺n temizliine 繹nem vermeyi de 繹renmeniz gerekecek. ocuklar覺n覺za havan覺n temizliine 繹nem vermek gerektiini 繹retmelisiniz. Hem nas覺l kutsal olmas覺n hava? Atalar覺m覺z覺n doduklar覺 g羹n ilk soluklar覺n覺;​ 繹l羹rken de son soluklar覺n覺n bu havayla solumulard覺r. \\
 +Toprak satmam覺z i癟in yapt覺覺n覺z 繹neriyi inceleyeceim. Eer 繹nerinizi kabul edecek olursak; bizim de bir koulumuz olacak. Beyaz adam, bu topraklar 羹zerinde yaayan t羹m canl覺lara sayg覺 g繹stersin. Ben bir vahiyim ve bakaca d羹羹nemiyorum. Yaylalarda cesetleri kokan binlerce yaban s覺覺r覺 g繹rd羹m. Beyaz adam, trenle ge癟erken vurup vurup 繹ld羹r羹yor. Dumanlar p羹sk羹rten demir at覺n bir yaban s覺覺r覺ndan daha deerli olduuna akl覺m ermiyor. Biz K覺z覺lderililer,​ yaln覺zca yaayabilmek i癟in 繹ld羹r羹r羹z hayvanlar覺... T羹m hayvanlar覺 繹ld羹recek olursan覺z, nas覺l yaayabilirsiniz?​ Canl覺lar覺n yok edildii bir d羹nyada, insan ruhu yaln覺zl覺k duygusundan 繹l羹r gibi geliyor bize. Unutmay覺n; bug羹n canl覺lar覺n ba覺na gelen, yar覺n insan覺n ba覺na gelecektir. 羹nk羹, bunlar aras覺nda bir ba vard覺r. u ger癟ei iyi biliyorum: Toprak insana deil, insan topraa aittir. Ve bu d羹nyadaki her ey; bir ailenin bireylerini birbirlerine balayan kan gibi ortakt覺r ve birbirine bal覺d覺r. Bu nedenle de; d羹nyan覺n ba覺na gelen her felaket, insanolunun da ba覺na gelmi demektir. \\
 +Bildiimiz bir ger癟ek daha var: Sizin Tanr覺n覺z, bizimkinden baka bir tanr覺 deil. Ayn覺 Tanr覺n覺n yarat覺klar覺y覺z. Beyaz adam, bir g羹n belki bu ger癟ei anlayacak ve karde olduumuzun ayr覺m覺na varacakt覺r. Siz, tanr覺m覺z覺n baka olduunu d羹羹nmekte 繹zg羹rs羹n羹z. Ama Tanr覺, hepimizi yaratan Tanr覺 i癟in, K覺z覺lderili ile Beyaz覺n aras覺nda fark yoktur. Ve K覺z覺lderili gibi Tanr覺 da, topraa deer verir. Topraa sayg覺s覺zl覺k,​ Tanr覺n覺n kendisine sayg覺s覺zl覺kt覺r. Beyaz adam覺 bu topraklara getiren ve ona, K覺z覺lderiliyi boyunduruk alt覺na alma g羹c羹 veren Tanr覺n覺n yazg覺s覺n覺 anlam覺yorum. T覺pk覺, yaban s覺覺rlar覺n覺n 繹ld羹r羹l羹羹n羹,​ ormanlar覺n yak覺l覺覺n覺,​ topra覺n kirletiliini anlamad覺覺m gibi... \\
 +Bir g羹n bakacaks覺n覺z;​ g繹kteki kartallar, dalar覺 繹rten ormanlar yok olmu yaban atlar覺 evcilletirilmi ve her yer, insanolunun kokusuyla dolmu. 襤te o g羹n, insanolu i癟in yaam覺n sonu ve varl覺覺n覺 s羹rd羹rebilme sava覺n覺n balang覺c覺 gelip 癟atm覺 olacak."​ \\
 +[<​6>​]
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​