Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

derleme:vurulduk_ey_halkim_unutma_bizi [2015/07/28 17:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​6>​]
 +~~Title: Vurulduk Ey Halk覺m, Unutma Bizi!~~
 +=== VURULDUK EY HALKIM, UNUTMA B襤Z襤! ===
 +**[[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​uur_mumcu|UUR MUMCU]]**
 +----
 +Da gibi, kara ya覺z birer delikanl覺yd覺k. Babam覺z, s覺rt覺nda y羹k ta覺yarak getirirdi a覺m覺z覺,​ ekmeimizi. Arabalar 覺r覺l 覺r覺l 覺覺klar覺yla caddelerden ge癟erken bizler bir mum 覺覺覺nda bitirdik kitaplar覺m覺z覺. Kendimiz gibi yaayan binlerce yoksulun y羹reini y羹reimizde yaayarak kat覺ld覺k o b羹y羹k kavgaya. Ecelsiz 繹ld羹r羹ld羹k. D繹v羹ld羹k,​ vurulduk, as覺ld覺k. \\
 +\\
 +Vurulduk Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Yoksulluun b羹kemedii bileklerimize 癟elik kelep癟eler tak覺ld覺. 襤kence h羹crelerinde sabahlad覺k ka癟 kez. 襤steseydik,​ diplomalar覺m覺z覺,​ mor binlikler getiren senetler gibi kullan覺rd覺k. Mimard覺k, m羹hendistik,​ doktorduk, avukatt覺k. Yazl覺k k覺l覺k katlar覺m覺z,​ arabalar覺m覺z olurdu. Y羹reimiz,​ i癟iyle birlikte att覺. Yaam覺m覺z覺n en g羹zel y覺llar覺n覺,​ birer taze 癟i癟ek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. \\
 +\\
 +ld羹r羹ld羹k Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Fidan gibi gen癟 k覺zlard覺k. Hayat, ak覺rdayan bir elale gibi akard覺 g繹z bebeklerimizden. Yirmi ya覺nda, yirmi bir ya覺nda, yirmi iki ya覺nda, ikencecilerin ac覺mas覺z ellerine terk edildik. Direndik k羹癟羹c羹k y羹reimizle,​ direndik gen癟 k覺zl覺k gururumuzla. T羹k羹r羹lesi suratlar覺na kar覺 bahar 癟i癟ekleri gibi. Utanmad覺lar insanl覺klar覺ndan,​ utanmad覺lar erkekliklerinden. \\
 +\\
 +H羹crelere At覺ld覺k Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +l羹mc羹l hastayd覺k. Ba覺rsaklar覺m覺za d羹羹mlenmiti. Hipokrat yemini etmi doktor kimlikli ikencecilerin elinde 繹ld羹r羹ld羹k ac覺nmaks覺z覺n. Gelinliklerimizin 羹t羹s羹 bozulmam覺t覺 daha. Cezaevlerine kilitlenmi kocalar覺m覺z覺n taptaze duyular覺na,​ birer mezar ta覺 gibi savrulduk. Vicdan sustu. Hukuk sustu. 襤nsanl覺k sustu. \\
 +\\
 +G繹z G繹re G繹re ld羹r羹ld羹k Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Kanserdik. l羹m, her g羹n bir sinsi y覺lan gibi dola覺yordu derilerimizde. Uydurma davalarla kapatt覺lar h羹crelere. Hastayd覺k. Yurt d覺覺na gitseydik kurtulurduk belki. Bir bu癟uk ya覺ndaki k覺zlar覺m覺z覺 繹ks羹z b覺rakmazd覺k. nce kolumuzu, omuz ba覺ndan keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak f覺rlatt覺k att覺k 繹nlerine. Sonra da otuz iki ya覺nda b覺rak覺p gittik bu d羹nyay覺, ecelsiz. \\
 +\\
 +ld羹r羹ld羹k Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Giresun'​daki yoksul k繹yl羹ler, sizin i癟in 繹ld羹k. Ege'​deki t羹t羹n i癟ileri, sizin i癟in 繹ld羹k. Dou'​daki topraks覺z k繹yl羹ler, sizin i癟in 繹ld羹k. 襤stanbul'​daki,​ Ankara'​daki i癟iler, sizin i癟in 繹ld羹k. Adana'​da parampar癟a elleriyle, ak pamuk toplayan i癟iler, sizin i癟in 繹ld羹k. \\
 +\\
 +Vurulduk, As覺ld覺k, ld羹r羹ld羹k Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Ba覺ms覺zl覺k,​ [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mustafa_Kemal_Atat羹rk|MUSTAFA KEMAL]]'​den armaand覺 bize. Emperyalizmin ahtapot kollar覺na teslim edilen 羹lkemizin ba覺ms覺zl覺覺 i癟in kan d繹kt羹k sokaklara. Mezar talar覺m覺za basa basa, devleti y繹netenler,​ gizli emirlerle balar覺m覺z覺 ezmek, kanlar覺m覺z覺 emmek istediler. Amerikan 羹sleri kald覺r覺ls覺n dedik, sokak ortas覺nda sorgusuz sualsiz vurdular. \\
 +\\
 +Yirmi 襤ki Yalar覺ndayd覺k ld羹r羹ld羹羹m羹zde Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Yabanc覺 petrol irketlerine kar覺 devletimizi savunduk, kom羹nist dediler. lkemiz ba覺ms覺z deil dedik, kelep癟eyle geldiler 羹st羹m羹ze. Kurtulu Sava覺'​nda emperyalizme kar覺 dalgaland覺rd覺覺m覺z bayra覺m覺z覺 daha da dik tutabilmekti b羹t羹n 癟abam覺z. Bir kez dinlemediler bizi. Bir kez anlamak istemediler. \\
 +\\
 +Vurulduk Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Hen羹z 癟ocukluumuzu bile yasamam覺t覺k. Bir kad覺n eline dememiti ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile alamam覺t覺k daha. Bir gece sabaha kar覺, pranga vurulmu ellerimiz ve ayaklar覺m覺zla 癟覺kar覺ld覺k idam sehpalar覺na. Herkes tan覺kt覺r ki korkmad覺k. 襤癟imiz titremedi hi癟. Mezar topra覺 gibi taptaze, mezar ta覺 gibi dimdik boynumuzu uzatt覺k yal覺 kementlere... \\
 +As覺ld覺k Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Bizi 繹ld羹renler,​ bizi asanlar, bizi sokak ortas覺nda vuranlar, aabeyimiz,​ babam覺z yalar覺ndayd覺lar. Ya bu d羹zenin kirli 癟arklar覺na ortak olmulard覺,​ ya da susmulard覺 b羹t羹n olup bitenlere. fkelerini bir g羹n bile kar覺s覺ndakilere ba覺rmam覺 insanlar覺n g繹zleri 繹n羹nde 繹ld羹r羹ld羹k. Hukuk ad覺na, 繹zg羹rl羹k ad覺na, demokrasi ad覺na. Bat覺 uygarl覺覺 ad覺na, bizleri bir afak vakti ipe 癟ektiler. \\
 +\\
 +Korkmadan ld羹k Ey Halk覺m, Unutma Bizi! \\
 +\\
 +Bir g羹n mezarlar覺m覺zda g羹ller a癟acak ey halk覺m, unutma bizi!
 +Bir g羹n sesimiz, hepinizin kulaklar覺nda yank覺lanacak ey halk覺m, unutma bizi!
 +zg羹rl羹e adanm覺 bir top 癟i癟ek gibiyiz imdi, hep birlikteyiz,​ ey halk覺m, unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi, UNUTMA B襤Z襤... \\
 +[<​6>​]
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​