Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_01 [2015/07/30 16:02]
metecuma
inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_01 [2016/09/18 06:53] (current)
metecuma
Line 16: Line 16:
 Kamer Matbaac覺l覺k - Ankara Kamer Matbaac覺l覺k - Ankara
 ---- ----
-Bu kitapta, okuyucu Osmanl覺 Devleti'​nin ilk d繹nemlerinde yetien, felsefe, f覺k覺h ve tasavvuf bilgini [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​eyh_Bedreddin|Simavna Kad覺s覺olu eyh Bedreddin]]'​in bilinen "​**Varid璽t**"​ adl覺 Arap癟a eserinin terc羹mesi sunulmaktad覺r. \\+Bu kitapta, okuyucu ​[[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu|Osmanl覺 Devleti]]'nin ilk d繹nemlerinde yetien, felsefe, f覺k覺h ve tasavvuf bilgini [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​eyh_Bedreddin|Simavna Kad覺s覺olu eyh Bedreddin]]'​in bilinen "​**Varid璽t**"​ adl覺 Arap癟a eserinin terc羹mesi sunulmaktad覺r. \\
 Bu 羹nl羹 eser T羹rk癟e'​ye terc羹me edilirken, hi癟 bir yorum yap覺lmam覺 ve m羹mk羹n olduu 繹l癟羹de her kesimin anlayabilecei bir dil kullan覺lmaya 癟al覺覺lm覺t覺r. \\ Bu 羹nl羹 eser T羹rk癟e'​ye terc羹me edilirken, hi癟 bir yorum yap覺lmam覺 ve m羹mk羹n olduu 繹l癟羹de her kesimin anlayabilecei bir dil kullan覺lmaya 癟al覺覺lm覺t覺r. \\
 Yakla覺k alt覺 y羹zy覺l 繹nce Arap癟a olarak kaleme al覺nan Varid璽t, son derece a覺r bir dil ve 羹slupla yaz覺lm覺t覺r. Felsef簾, din簾 ve tasavvuf簾 konular覺n ele al覺nd覺覺 bu eserin, T羹rk癟e'​ye terc羹me edilmesi de birtak覺m g羹癟l羹kleri beraberinde getirmitir. Ancak, elden geldiince g羹癟l羹klerin giderilmesine 癟al覺覺lm覺 ve iyi bir terc羹me olmas覺 i癟in gayret sarf edilmitir. \\ Yakla覺k alt覺 y羹zy覺l 繹nce Arap癟a olarak kaleme al覺nan Varid璽t, son derece a覺r bir dil ve 羹slupla yaz覺lm覺t覺r. Felsef簾, din簾 ve tasavvuf簾 konular覺n ele al覺nd覺覺 bu eserin, T羹rk癟e'​ye terc羹me edilmesi de birtak覺m g羹癟l羹kleri beraberinde getirmitir. Ancak, elden geldiince g羹癟l羹klerin giderilmesine 癟al覺覺lm覺 ve iyi bir terc羹me olmas覺 i癟in gayret sarf edilmitir. \\