Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_03 [2015/07/28 18:21] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 03~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +B羹t羹n alemler insanda bulunduu, ancak gizli olduu ve bu gizlilik 繹rt羹s羹 kalkt覺k癟a,​ o zaman "**Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim; beni bilsinler diye insanlar覺 yaratt覺m**"​ s繹z羹n羹n s覺rr覺 ortaya 癟覺kar. Bilen yine Allah'​t覺r,​ ondan bakas覺 deildir. B羹t羹nde m羹nezzehtir ve yine nitelikleriyle nitelenmitir. Bir nurla mumun fitili yanar, o halde binlerce alevle yanan g繹n羹l 覺覺覺 nas覺l olacakt覺r. Ey ger癟ek peinde koan yolcu! \\
 +Sen de 羹mitsizlie d羹me, tehlikeleri at覺ktan sonra, 覺覺a kavuabilirsin. \\
 +**Baz覺 insanlar birbirilerine ibadet ederler veya dirhem ve dinarlara, paralara, yiyeceklere,​ 繹v羹n癟 ve kibirlilie bilmeden ibadet edip, Allah a ibadet ettiklerini san覺rlar.** Ulu Tanr覺 ayeti kerimede buyurmutur ki: \\
 +"​**Dorusu biz emaneti g繹klere, yery羹z羹ne ve dalara sunduk**."​ Bilgi sahibi kiiler bu emanetin Allah'​覺 anlamak olduunu s繹ylemiler. Ben, bu s繹zle, Allah'​覺n sureti anlam覺na geldii d羹羹ncesindeyim,​ 癟羹nk羹 dem, Allah'​覺n sureti bi癟iminde yarat覺lm覺t覺r. Onun sureti b羹t羹n羹n suretidir ve yaln覺z insanda bulunur, baka varl覺klarda bulunmaz. B繹ylece de g繹klerdeki ve dierlerindeki asl覺n yorumuna gerek kalmaz. Onlar kendileri bunu y羹klenmekten ka癟覺nd覺lar,​ insan, madde olarak bunu y羹klendi ve y羹ce Rahman'​覺n suretini kabullendi; daha 繹nceleri zalim ve bilgisiz iken, sonradan 璽dil ve bilgili oldu. \\
 +Seni Allah a yaklat覺ran her ey, melektir, rahmand覺r, ondan bakas覺na yaklat覺ranlar ise iblistir, eytand覺r. Seni ulu Tanr覺'​ya y繹nlendiren g羹癟lerin, meleklerdir,​ beden簾 ehvetlere y繹nlendiren g羹癟lerin ise, eytanlard覺r. Ey kii! \\
 +襤癟in melekler ve eytanlarla doludur; galip gelen karar覺 verir. Cinler ise, ikisinin aras覺ndad覺r \\
 +Yery羹z羹ne d羹en her yamur damlas覺n覺n bir sebebi vard覺r. O b繹lgeye yamuru yad覺ran sebep, melektir. Kendisi melekten olutuu gibi, sebeplerin her biri de, melekten ibarettir. Her damlaya melek dersen, damlay覺 salayan sebep dolay覺s覺yla doru s繹ylemi olursun? \\
 +Her damla i癟inde, melekler vard覺r dersen, yine doruyu s繹ylemi olursun, 癟羹nk羹 b繹l羹mlerden dolay覺, melekler vard覺r. Bu da, melek ad覺 verilen bir suretin yans覺t覺lmas覺n覺 engelleyemez. \\
 +unu bil ki, ceza, rahmet, ac覺, lezzet ve benzerleri b羹t羹nden oluur. Fakat Allah, b羹t羹n bunlardan m羹nezzehtir,​ zira bunlar izafidir ve iniinin gereidir. \\
 +G繹rm羹yor musun? \\
 +Gerek insan ve gerekse y覺lan覺n az覺ndaki t羹k羹r羹k su, kendisi i癟in uygun olup, bakas覺na zehirdir. Her ikisindeki hayat ger癟ei, onlardan kopmam覺sa da, onlardan ar覺nd覺r覺lm覺t覺r. Doru olan udur ki, Allah k璽inat覺n b羹t羹n羹d羹r. \\
 +**Bil ki, Allah'​覺n ortaya 癟覺kmada, zat簾 bir eilimi vard覺r.** Bunun da ger癟eklemesi,​ ancak k羹癟羹k nesnelerle ortaya 癟覺k覺覺 ile olur. Sevgi de, bu zat簾 eilim ve 繹z羹n gereinden ibarettir Y羹ce Allah, \\
 +"**Ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim; beni bilsinler diye insanlar覺 yaratt覺m**"​ s繹zleriyle buna iaret etmektedir. Dier bir izahla "​Ger癟eklemesi i癟in yaratt覺m, tespit ettim ve ortaya 癟覺kard覺m"​ denilmektedir. Bu anlamla, baz覺 eyhlerin tahayy羹l ettikleri sevgiyi 繹renme anlam覺 aras覺nda b羹y羹k fark vard覺r. \\
 +Dikkatli ol. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​