Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_04 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 04~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Bir toplumun balar覺 olan hatip, imam ve dierlerinin ama癟lar覺, Hakk'a y繹nelik olmayabilir. Bu durum, onlardan uzaklaman i癟in yeterlidir. ayet ama癟 onlar覺 doru yola y繹nlendirmek ise, ibadetin temeli, hedeflerinin Allah olduu y繹n羹ndedir. Bu temel yok olursa, ibadetleri de yok olur ve topluluklar覺 k繹t羹l羹kler i癟inde kal覺r. K繹t羹 topluluklardan uzaklamak yedir. \\
 +**Var olan覺n Allah olduunu O'ndan bakas覺 olmad覺覺n覺 bil**; ama癟 da, yine Allah'​t覺r;​ O'ndan bakas覺 deildir. Ya MAKSD, ya da MEVCD demeleri, bunu g繹sterir. Birbirileriyle ters d羹seler bile, Allah b羹t羹n nesnelerde vard覺r. 羹nk羹 aamalar bak覺m覺ndan hepsi varl覺 k ve tezat i癟ine girmektedir. Allah, onlardan m羹nezzehtir. Bat覺l da bir varl覺k olarak, Hak'​t覺r ve bat覺l oluu nisbidir. B羹t羹n varl覺k aamalar覺,​ cisimler 璽leminin i癟indedir. Bu cisimler yok olunca, ruhlar ve dier m羹cerred璽ttan baka her ey yok olur. "​**Mirs璽d羹'​l襤b璽d**"​ adl覺 eserin yazar覺 bir 繹rnekle cisimleri katar ve ruhlar覺 da aamalar覺na g繹re eker kam覺覺, beyaz eker, bitki ve k羹p ekerlere benzetmi; bu arada ruhlar覺 cisimlerden ay覺rma yan覺lg覺s覺na d羹m羹t羹r. **H璽lbuki ger癟ek 繹yle deildir insan覺n bedeni ruhtur, Hak'​t覺r;​ suretlerin birikmesiyle younlam覺t覺r. Suretler ortadan kalksa da, orta覺 olmayan, bir olan Allah kal覺r.** \\
 +Hak etki y繹n羹nden Allah'​t覺r. Etkilenme y繹n羹nden ise, kul ve mahl羶ktur, mahk羶m ve yeniktir. Bundan dolay覺 b羹t羹n iler Allah'​a aittir; suretler ise, ara癟lar覺d覺r. Kulun suretinde g繹r羹n羹m羹nde Hak'​tan baka bir ey yoktur. Fakat kul yan覺lg覺ya d羹羹p, kendisinde Hak'​tan baka 繹zg羹n bir varl覺覺n ii ve se癟imi bulunduunu sanm覺 t覺r. Bu yan覺lg覺, onun gafletinden ileri gelmektedir. T覺pk覺 i yapan sanatk璽r覺n,​ i yaparken kendisinin ve 璽letinin ayr覺 birer varl覺k olduunu sand覺覺 yan覺lg覺s覺 gibi. O 璽letin esas ii yapt覺覺m san覺rsa, bu d羹羹ncesi beenilmez;​ 癟羹nk羹 gafletinden ger癟eklemektedir. Ger癟ei bilip, ii ve se癟imi kendisine balay覺p ve bunlar覺n Allah'​tan geldiini anlarsa, bunda yerilecek bir husus yoktur. Zira mahsus i mahsus suretten 癟覺km覺t覺r ve b繹ylece o fiilin faili odur. Bu aamadaki i, g繹r羹n羹te insan覺n fakat ger癟ekte Allah'​覺nd覺r. Doru olan覺 da, bu ekilde olan覺d覺r. Bilgin kii, d羹羹n羹p,​ yapt覺m derse, ger癟ei s繹ylemi olur. Cahil bunu s繹ylerse inand覺r覺c覺 olmaz. Arat覺r覺p,​ ger癟ei ortaya 癟覺karmak i癟in, ii yapan覺n iini hissetmesi ve se癟mesi gerekir. Zira istediini yapar, istemediini b覺rak覺r; 癟羹nk羹 iler, Allah'​覺n isteiyle tahakkuk eder; i癟 ve d覺 sebeplerden dolay覺, aamalar ve 繹rneklerin gereklerindendir. Bunlar birleip ortaya 癟覺k覺nca, istek de zorunlu olarak ortaya 癟覺kar ve sonu癟ta iler de ger癟ekleir. 襤nsan, ileri b覺rakmaya muktedir olduunu san覺r; h璽lbuki durum 繹yle deildir. 襤leri yapmamak da, ayn覺 ekildedir. B繹ylece yapan覺n ger癟ekleme s覺ras覺nda elinde hissinden baka bir ey yoktur. Hayvanlar覺n yapt覺klar覺 癟elikili iler, onlar覺 se癟im yapma yan覺lg覺s覺na d羹羹rebilir;​ h璽lbuki ger癟ek, duyduklar覺nd覺r. Kargalar覺n 癟繹pl羹kleri emesi, horozlar覺n gece yar覺lar覺nda 繹tmesi ve dierleri, basit halk tabakas覺na bilinen anlamda se癟im yapma hakk覺 d羹羹ncesini uyand覺r覺r. Bu sadece s繹zlerin yanl覺 olan覺d覺r. Akl覺 yetmeyen kar覺 gelse bile, kefin verdii budur. \\
 +**K璽inat cinsi t羹r羹 ve 繹z羹 y繹n羹nden kesin olarak kadimdir ve onun ortaya 癟覺k覺覺 zamanla ilgili deil, zatidir.** Kar覺tl覺klar Hak'​tan doar. Hak bunlar覺n bir k覺sm覺ndan holan覺r, bir k覺sm覺ndan holanmaz. Dou, 繹z ve aamalar gereidir. Buna kar覺 癟覺k覺lmaz. Eylemlerin d羹zene, kendisine yak覺nlamaya,​ olgunluklar edinmeye yarayanlar覺na raz覺 olur; aksine raz覺 olmaz. Bu durum, bir adam覺n, sakin iken yapmay覺 istemedii bir ii, k覺z覺nca yapmas覺na benzer. Allah'​覺n iradesi zat覺n ve aamalar覺n gerei anlam覺ndad覺r. Zahirde d羹羹nen kiilerin sand覺覺 gibi su癟lar ve fev璽hiler ahl璽ks覺zl覺klar,​ Allah'​覺n emriyle ortaya 癟覺kmaz. \\
 +Ulu Tanr覺 zalimlerin s繹ylediklerinden m羹nezzehtir. Allah'​覺 arayan, hastaya benzer; aranan olgunluklar,​ sal覺a; cahillik ile Hak'​tan uzak kalma da hastal覺a benzer. Nas覺l ki, bir hasta kendini doktora teslim edip, bir g羹n yeniden sal覺覺na kavumak 羹midiyle, istediini yapmas覺na izin verir, emirlerini yerine getirir, ila癟lar覺n ac覺lar覺na kar覺 sab覺r g繹sterir ve tedavideki t羹rl羹 ac覺lara dayan覺kl覺 olmaya 癟al覺覺p,​ gayret harc覺yorsa ki bu ger癟eklemeyebilir de, ite arayan kii de b繹yledir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​