Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_06 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 06~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Bilginler ruhun soyut varl覺klarla balant覺l覺 olduunu ve onda olaylar覺n yans覺d覺覺n覺 s繹ylerler. Bu durum 繹yle olabilir. Belki de g繹rd羹羹 onun d覺覺nda deildir; fakat uyan覺k iken d羹羹nd羹kleri r羹ya olabilir. Halk tabakas覺n覺n iddia ettii gibi r羹yada g繹r羹lenler ayr覺 eyler deildir. Kii uyan覺kken tasavvur ettiini uykudayken de g繹rebilir. Dileim onlar覺n s繹yledikleri deil, benim s繹ylediklerimin doru olmas覺d覺r. Uyuyan kii uyan覺kken g繹rd羹羹,​ iittii ve tasavvur ettiinin d覺覺nda bir nesneyi g繹rmez. Kendisine uygun d羹eni g繹r羹r. ayet g繹rd羹kleri kar覺lat覺rma ve soyutlarla balant覺 sonucunda tahakkuk etseydi, kii o halde, daha 繹nce hi癟 g繹rmedii,​ duymad覺覺 ve gerek kendisi, gerekse de kendi soyundan olanlar覺n g繹nl羹nden,​ hat覺r覺ndan ge癟irmedii 癟ok g羹zel eyler g繹rebilirdi Fakat ger癟ek b繹yle deildir. Zira g繹rd羹kleri,​ d羹羹ncesi sonucunda oluturduu nesnelerdi. G繹n羹l tasavvur yapmaktan hi癟 bir zaman bo kalmaz. D羹羹nceler daima uyan覺kken ve uyurken insan覺n akl覺ndan ge癟er. D羹羹ncelerin ar覺nma ve hallerine g繹re r羹yaya da doru aktar覺lmas覺 ve hat覺rlanmas覺 m羹mk羹nd羹r. S繹z羹n k覺sas覺 r羹ya, uyuyan kiinin d羹羹nd羹klerinden ibaret olup, g繹r羹nt羹lere d繹n羹羹r. S繹ylendiine g繹re "**Ulu Tanr覺, ilk 繹nce bir cevher yaratt覺 ve daha sonra k璽inat覺 o cevherden var etti**."​ Buradaki cevherden maksat, ilk varl覺覺n Hak suretiyle ortaya 癟覺kmas覺d覺r. Y羹ce Tanr覺 s繹ylediklerinden daha y羹cedir ve her eyi daha iyi bilir. \\
 +unu bil ki, zikirler ve dualar g繹nl羹 matluba Allah'​a y繹nlendirmek i癟indir ve bir balant覺dan baka bir ey deildir. Etki yapan y繹nelitir. Y繹neliten bir癟ok nesne ortaya 癟覺kt覺覺 gibi, gaflet ehline sakl覺 kalan hususlar da ayd覺nlan覺r. Amelsiz iklim, t覺pk覺 imans覺z bir amel i ve bedensiz ruh gibidir. \\
 +M羹tekellimler kelamc覺lar,​ Allah her eye muktedirdir ve istediini yapabilir derler. Bu da, Allah'​覺n k璽fire k羹fr羹 ve zalime zulm羹 istedii anlam覺na gelir ve bir anlamda da, k羹f羹r ile zulm羹n onun iradesi ve se癟imi ile ortaya 癟覺kt覺覺 demektir. \\
 +Ebu Ali 襤bni S簾n璽 ve benzerleri Allah'​覺n varl覺覺n覺n kendini gerektirdiini zat覺 vacibdir s繹ylerler. Yani onun varl覺覺 k璽inat覺n varl覺覺ndan deiiktir;​ fakat k璽inata etki yapm覺t覺r demektedirler. H璽lbuki ikisi birbirinden ayr覺 ve farkl覺d覺r;​ t覺pta atele su gibi aras覺nda ters etki vard覺r. \\
 +Bu inan癟lar覺n ikisi de yanl覺t覺r ve s覺rf cehalet ile bilgisizlikten ileri gelmitir. Allah zalimlerin s繹ylediklerinden m羹nezzehtir. Allah'​覺n istei ve se癟imi k璽inat覺n isti'​d璽d覺na g繹redir. Ulu Tanr覺'​n覺n buyurduu "​**Allah istediini yapar ve dilediini h羹kmeder**"​ s繹zleri, bir ey i癟in ne dilerse, onu yapar anlam覺na gelmez. Yani tasavvur ve tahayy羹l edilen, birbirine z覺t olan 襤sl璽m, k羹f羹r, zul羹m, adalet, ta, aa癟 ve dierlerinde istediini ger癟ekletirir anlam覺n覺 ta覺maz. Buradan 癟覺kar覺lan anlam udur: \\
 +__Allah'​覺n istei ve dilei, o nesnenin isti'​dad覺 dorultusundad覺r. 襤sti'​d璽d覺nda bulunmayan覺 istemez ve dilek isti'​dada bal覺d覺r. K璽inat覺n t羹m羹 isti'​d璽d覺na g繹re ortaya 癟覺km覺t覺r. 襤rade bu ekilde olup, bunun kar覺t覺 ile ilikisi yoktur. Allah istediinden baka bir ey yapmaz ve istedii de isti'​d璽d覺n d覺覺na 癟覺kmaz. 襤stediini yaparken, nas覺l olur da 繹zde ortaya 癟覺kan覺 yapmas覺n?​__ \\
 +襤nsan bazen 羹z羹nt羹ye kap覺labilir ve bu 羹z羹nt羹n羹n sebebini de bilmeyebilir. H璽lbuki bunun bir sebebi olmal覺d覺r,​ onu bilse 羹z羹lmezdi. Fakat onu i癟inde duyar ve 羹z羹l羹r. Allah daha iyi bilir. \\
 +"​__**Allah'​tan baka il璽h yoktur**"​ s繹z羹, k璽inatta ondan baka tap覺lacak yoktur anlam覺ndad覺r.__ \\
 +"​**Melek,​ k繹pei bulunan eve girmez**"​ hadisi, sahibinin g繹nl羹nde k繹pek nitelii bulunan kiinin meleklik aamalar覺ndan hi癟 birinde ans覺 bulunmad覺覺 anlam覺ndad覺r. \\
 +Allah bilir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​