Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_07 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 07~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Cahiliye d繹neminde insanlar g繹r羹len putlara tap覺yorlard覺. **Bu 癟ada ise kuruntuya dayal覺 putlara tap覺yorlar.** Umulur ki Allah ger癟ei ortaya 癟覺kar覺r ve ona taparlar; t覺pk覺 mutlak varl覺a ibadet etmenin gerekli olduu gibi. \\
 +Allah ad覺, b羹t羹n ilerin kendinden 癟覺kt覺覺 ve b羹t羹n olgunluklarla nitelendii i癟in y羹ce varl覺a verilmitir. \\
 +襤ler, s覺fatlar, durumlar ve olgunluklar g繹r羹nt羹ler olmadan ortaya 癟覺kmaz. B羹t羹n g繹r羹nt羹ler b羹t羹n olgunluklar覺 ger癟ekletirir. G繹r羹nt羹lerin deiikliine g繹re, nesneleri deiik g繹steren g繹r羹nt羹ler meydana gelir. Bunlardaki 癟okluk g繹r羹nt羹dedir;​ bir olan ise Allah t覺r ve b羹t羹n g繹r羹nt羹lerde tecelli eder. G繹r羹nt羹lerin her biri, ekil bak覺m覺ndan dieriyle 癟elikilidir;​ ama ger癟ekte ise ayn覺d覺r. G繹r羹nt羹lerin her birinde ekil itibar覺 ile kendine 繹zg羹 vaziyetler ortaya 癟覺kar. Ger癟ekte ise b羹t羹n durumlar birdir. \\
 +Bir kii, "**Ben Allah'​覺m**"​ derse, mutlaka dorudur; 癟羹nk羹 varl覺k koulsuz olarak Hakk diye adland覺r覺l覺r ve bu ister b羹t羹n nesneler, isterse bir k覺s覺m nesneler ondan ortaya 癟覺ks覺n veya 癟覺kmas覺n,​ ister vas覺fland覺r覺labilsin veya vas覺fland覺r覺lmas覺n durum ayn覺d覺r G繹r羹n羹 bak覺m覺ndan her nesneye Allah tan ayr覺d覺r denebilir, 癟羹nk羹 ekil bak覺m覺ndan b羹t羹n ondan 癟覺km覺t覺r"​. \\
 +Ger癟ekten de b羹t羹n birdir. Yarat覺c覺 dendiinin doruluu gibi, Rezzak demek de dorudur. Bakalar覺 da t覺pk覺 bunun gibi, Allah ve kul da 繹yledir. oklukta ayk覺r覺l覺k yoktur. Esas覺nda deiiklik sadece anlam ve deerlere g繹redir. Deerlerle tahakkuk yap覺lmaz. okluk sadece hayallerden ibarettir. Hadisi erifte iaret edildii gibi \\
 +"​**Allah vard覺 ve onunla baka hi癟 bir nesne yoktu**"​ ve Bestami'​nin s繹ylediine g繹re \\
 +"**O imdi de, t覺pk覺 daha 繹nce olduu gibidir.**"​ Ayeti kerimede de "**Her ey yok olacak ancak o bakidir**"​ s繹zleri bunu g繹sterir. Allah'​覺n buyurduu gibi "​**D羹nya hayat覺 bir oyun ve oyalanmad覺r.**"​ Yani yaamda insanlar覺 Hak'​tan al覺koyan ura覺lar vard覺r ve bu da oyalanma anlam覺ndad覺r. Hak'​tan baka hi癟 bir nesneyle uramayan ve Hak tan ayr覺 nesnelerden baka bir megalesi bulunmayan, iki y繹n羹 olan insan覺n sayg覺 ve kiniyle yasak ve m羹bah覺n覺 iyi deerlendirmesi gerekir. Hakk a g繹t羹ren ve bakas覺na y繹nlendiren iki y繹ndeki uygun olan覺n覺 ifa etmek ve olmayan覺n覺 ikbah (k繹t羹 g繹rme) ve yasak etmesi laz覺md覺r. Sema'​da b繹yledir. Samimi fakirler vakitleri elverdik癟e sema' yapabilirler. Zira onlar g羹zel bir ses duyunca, g繹n羹llerini Allah'​a y繹nlendirir ve d羹nyay覺 tamam覺yla bir taraf覺 b覺rakarak Allah sevgisiyle doldururlar. Allah'​a ulamay覺 ger癟ekletiren ii bir M羹sl羹man覺n yasaklamas覺 hel璽l midir? \\
 +Duyduuma g繹re tarikat erbab覺 birka癟 s覺n覺fa ayr覺lan odunlar gibidirler. Bir s覺n覺f覺 kuru olup, atele yap覺lan en ufak temasla tutuur ve k羹l oluncaya kadar s繹nmez; yan覺nca da ate olur. Bu durumun u s繹zlerle balant覺s覺 m羹mk羹nd羹r;​ "​**Fakirlik tahakkuk edince, baki olan Allah'​t覺r.**"​ Dier bir s覺n覺f覺 ise o kadar nemlidir ki, nemi gidip kuruyuncaya kadar ura覺rsan tutumaz. Orta s覺n覺fa gelince, her iki s覺n覺ftan oluup hi癟 uramadan tutuur ve tamamlan覺ncaya kadar s繹nmez s覺n覺f覺n yan覺s覺ra, zorlu bir ura覺dan soma tutuup ihmal edildik癟e ve nemi t羹keninceye kadar s繹nen s覺n覺flar覺 i癟ine al覺r. Bu yolda istekli olanlar覺n 繹rnei de b繹yledir; \\
 +"​**Adetleri 癟ineyen olaan羹st羹 sonu癟lar elde eder.**"​ \\
 +B繹l羹m: \\
 +**Allah b羹t羹nden m羹nezzehtir,​ b羹t羹n ondad覺r ve o da b羹t羹ndedir.** B羹t羹n hallerde gereinden ayr覺 kal覺nmayan bir gerektir. G繹r羹n羹e g繹re bu bir hayal olup ger癟eklemesi imk璽ns覺zd覺r. Fakat olu ve ortaya 癟覺k覺 art arda g繹r羹n羹te ortaya 癟覺kar. Her ne kadar o bunun i癟inde bulunsa da, o bundan m羹nezzehtir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​