Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_11 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 11~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Kii Hakk Te璽l璽'​n覺n varl覺覺n覺 baka bir etken olmadan ve 羹phe kan覺t覺 aramadan bilirse, ilme'l yakindir. \\
 +Bunu tan覺k, kan覺t ve g繹zle g繹r羹p anlamaya 癟al覺覺rsa,​ bu duruma da ayne'l yakin denir. Bu s繹zler esas覺nda r羹ya ve g繹zle g繹rmeyi deil, h羹nerin olgunluunu ifade eder. Zira Allah benzerden ve benzetilmeden m羹nezzehtir. \\
 +Kii Allah'​tan baka bir varl覺覺n bulunmad覺覺m ve b羹t羹n varl覺覺n Allah olduunu bilirse, buna hakka'​l yakin denir. Zira bu Hakk'​la ger癟eklemitir. Bu durumda varl覺k kalmaz; b羹t羹n varide Allah Te璽l璽'​n覺nd覺r. **Allah'​覺 anma, anan ve andan birdir ve bu da Allah'​tan baka bir varl覺覺n bulunmad覺覺 anlam覺ndad覺r.** Allah varl覺覺n ger癟ei dolay覺s覺yla anma, an覺lma ve an覺lan 羹癟羹de birdir. Bu da ilme'l yakindir. Hakke'​l yakin ise, kendini Allah yoluna adayan kiinin bunda tahakkuk etmesi anlam覺na gelir. Ben bu aamada dilde dolaan ve g繹r羹len an覺s覺n ger癟ek an覺s覺n sureti olduunu g繹rd羹m. Ger癟ek an覺s覺n da g繹n羹lde olutuunu g繹rd羹m ve bundan dolay覺 g繹n羹le an覺 ad覺 verilmitir. **G繹n羹le ayn覺 zamanda Hakk ad覺 da verilir**. B羹t羹n, bir olmutur. Bu t覺pk覺 suyun r羹zg璽r estii zaman dalgaya d繹n羹t羹羹 hale benzer. H璽lbuki ger癟ekte dalga sudan baka bir ey deildir. G繹n羹l ve an覺ta da durum ayn覺d覺r; an覺, b羹t羹n g繹nl羹 kaplar ve b繹ylece g繹n羹l b羹t羹n羹yle an覺a d繹n羹羹r. Dildeki an覺 g繹n羹ldeki an覺s覺n suretidir ve ayn覺 ekildedir. Fakat g繹n羹l ekilden m羹nezzehtir. Ama aama, kesinlikle bunu b繹ylece y羹klenmemi gerektiriyor. Bundan da u anla覺l覺yor ki: G繹n羹lde iki d羹羹nce birden birleemez. 羹nk羹 g繹n羹le gelen d羹羹n ce, o aamada baka bir d羹羹nceye yer b覺rakmayacak kadar onu kaplar. Bu da t覺pk覺 deniz suyu gibidir; esen r羹zg璽r覺n etkisiyle dalgalan覺r ve bu dalga eklim r羹zg璽r esip dalga devam ettik癟e baka bir bi癟imde d羹羹nmek imk璽ns覺zd覺r. Bunu iyi anla! \\
 +yle san覺yorum ki, bu ince konuyu benden 繹nce kimse ele almam覺t覺r. Allah daha iyi bilir. \\
 +Bazen kendimi gayet latif olarak g繹r羹r羹m; bu g繹r羹n羹m羹n sebebi ise, bedenimin eklidir. 襤te bu letafet de, beden簾 ekille ilgilidir. Ortada g繹r羹len nesne bu latif g繹r羹nt羹d羹r. Latif olan buhar覺n da, letafeti younlamadan g繹r羹nmez; younla覺nca,​ bulut olup g繹r羹n羹r. Bulutun bu bi癟imi buhardan farkl覺 bir nesne deildir; buhar覺n ta kendisidir; younlam覺 ve ona baka hi癟bir varl覺k eklenmemitir. ah覺slarda g繹r羹len letafet de ayn覺d覺r; younla覺nca g繹r羹nen bir bi癟im kazan覺r. Bu sadece bir 繹rnek olup, g繹zlemlere dair s繹ylediklerimize iarettir. 襤nsanla buhar aras覺nda hi癟 bir y繹nden benzerlik yoktur. \\
 +Baz覺 zamanlar okumaya dalm覺 megul olduumda, g繹nl羹me sanki p覺r覺l p覺r覺l parlayan bir tak覺m kiilerin g繹r羹nt羹s羹 d羹er. D羹羹ncelere dalar ve bu kiilerin g繹r羹nt羹s羹 beni megul eder. Her ne kadar bu d羹羹nceyi g繹nl羹mden atmaya 癟al覺覺rsam da, atamam. Bir de bak覺yorum ki, ertesi g羹n o kii beni ziyaret etmeye geliyor ve b繹ylece onu bilfiil g繹r羹yorum. Hazreti Ras羶l羹llah sallall璽h羹 aleyhi ve sellem buyurmutur ki: \\
 +"​**Peygamberlikten sadece m羹jdeli s繹zler geriye kald覺.**"​ Yine Hazreti Peygamber buyurmutur ki: \\
 +"​**襤yi r羹yalar peygamberliin k覺rk alt覺 b繹l羹m羹nden biridir.**"​ B繹ylece Peygamber, r羹yalar覺 peygamberliin ayr覺nt覺 k覺s覺mlar覺ndan biri saym覺t覺r. Bundan dolay覺 Allah'​a ulamak isteyen kii r羹yalardan vazge癟memeli ve yorumlar覺n覺 da takip etmelidir. Zira onlar覺 bilmede b羹y羹k faydalar vard覺r. Onlarla bir癟ok bilinmeyen olay ayd覺nlat覺labilir. Kendini Allah yoluna adayan kiinin sal覺覺 ve k繹t羹 halleriyle iyi r羹ya sahibinin de hal ve durumlar覺 r羹yalarla anla覺labilir. **襤yi r羹yalar g繹ren kiinin ayd覺nlanmas覺 i癟in g繹sterilen Allah'​覺n 覺覺klar覺ndan bir 覺覺k par癟as覺d覺r.** Bir gece bu 覺覺kl覺 r羹ya beni de balad覺, kendimden ge癟tim; at覺m; 覺zd覺rap ve b羹y羹k haz duydum ve o esnada aa覺daki beyti dile getirdim: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​