Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_12 [2015/07/31 07:47]
metecuma
inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_12 [2015/07/31 07:47] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 12~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +<​blockquote>​Ey nefs g繹z daima Allah'​覺n ​ ad覺n覺 an ve kederden 繹l羹ver \\
 +Y羹ce Allah'​tan baka hi癟 kimseye ihtiya癟 elini a癟ma</​blockquote>​
 +O esnada etraf覺mda bir grup fakih 繹renci de vard覺; durumumdan etkilenip, benim i癟in korktular. Bu 繹renciler aras覺nda **M覺s覺r'​daki Barkukiye Medresesi** m羹derrislerinden olan **Mevlana Seyfeddin** vard覺. 襤lk bata **eyhuniye m羹derrisi Mevlana Z璽de**'​yi g繹rd羹m. Fakat ikinci defa bakt覺覺mda yerine yukar覺da ad覺 ge癟en **Seyfeddin**'​i g繹rd羹m. \\
 +unu bil ki, g繹r羹n羹羹n deimesi,​ yani bir kiinin g繹r羹n羹羹n羹n baka kiinin g繹r羹n羹羹ne ge癟mesi tek bir nesne gibidir. Bazen bir kiiyi baka bir kii gibi g繹r羹r. Bu da dileini anlam olduuna dair bir belirtidir ve o gruba uygun olup, 繹zel kiiyle ilgili deildir. G繹r羹nt羹 de o kiiyle ilgili deil, baka bi癟imde uyar覺lmak i癟in g繹sterilen ve birlie delalet eden ayr覺 bir durumdur. \\
 +Allah Te璽l璽 buyurmutur ki: \\
 +"​**dem'​e b羹t羹n isimleri 繹retti, sonra eyay覺 meleklere g繹sterdi.**"​ Buradaki isimler Allah'​覺n isimleridir. Allah'​覺n isimlerinin olgun g繹r羹nt羹s羹,​ meleklerin deil, olgun insan覺n belirtisidir. Bundan dolay覺d覺r ki, b羹t羹n bu isimleri olgun insana 繹retti ve onu bu adlarla ekillendirdi. Bu bir ereftir; ta gibi eyay覺 belirten harfleri bilmek bir h羹ner deildir. 羹nk羹 bunlar覺 bilmek kolay bir itir ve gerek insanolu gerekse melekler aras覺nda herhangi bir 繹v羹n癟 kayna覺 say覺lmaz. \\
 +G繹kler, yery羹z羹, 繹eler ve benzerlerine vekil k覺lman melekler, bunlar覺n i癟indeki Allah'​覺 n iradesiyle ortaya 癟覺kan g羹癟lerdir. Onlar g繹z a癟覺 p kapay覺ncaya kadar s羹ren k覺sac覺k s羹re i癟erisinde bile Allah'​a itaat etmekten geri kalmazlar. Meleklerin balang覺癟tan sonsuza kadar Allah'​覺n ad覺n覺 and覺klar覺n覺 Y羹ce Allah ayeti kerimede 繹yle belirtmitir:​ \\
 +"**Onu hamd ile tesbih etmeyen hi癟bir ey yoktur, fakat siz onlar覺n tesbihlerini anlamazs覺n覺z.**"​ eytanlar ise, insan覺n kan覺 i癟inde akan ve nefsin hayvani ehvetlerini g繹steren i癟indeki g羹癟lerdir. Bu g羹癟ler insan覺 Allah ve eriata kar覺 gelmeye s羹r羹kler. Allah'​覺n selam覺 羹zerine olsun Peygamber hazretleri buna u s繹zleri ile deinir: \\
 +"​**eytan kanla birlikte dola覺yor**."​ \\
 +Ey c璽hiller! \\
 +Sizler Allah'​覺n,​ Peygamberlerin ve velilerin s繹ylediklerim anlam覺yorsunuz. Ak覺llar覺n覺z覺n eksiklii, g繹n羹llerinizin bulan覺kl覺覺,​ 璽hiretle ilgili gafletiniz ve a覺r覺 derecede d羹nyaya bal覺l覺覺n覺z,​ sizi ger癟eklerden uzaklat覺rm覺t覺r ve ger癟ei 繹renmenizi engellemitir. Fakat doruluunuz da yanl覺 yola sapman覺z i癟inde yer almaktad覺r. Bundan dolay覺 eriat d羹zenleyicisi de bunu size ac覺d覺覺 i癟in b繹yle tespit etti. 羹nk羹 sizin doruluunuz cehaletinizde yer almaktad覺r. **Ayn覺 zamanda kader meselesi hakk覺ndaki en bilgiliniz, en cahilinizdir.** G繹zleriniz bunu g繹rmemitir,​ bunun sebebi Peygamber ve b羹t羹n velilerin bilmemesinden deil; onlar bunu g羹ne bildikleri gibi bilirler. __Fakat ak覺llar覺n覺z覺n eksikliinden dolay覺, size ve aa覺l覺k kimselere izah etmiyorlar.__ Sana gelince, eer sen de i癟ini temiz tutarsan belki s繹ylediklerini anlayabilirsin. \\
 +Hid璽yeti dileyen kii b羹y羹k iyilik ve olgunluklar覺n覺 k羹癟羹k, ufac覺k su癟lar, kusur ve zararlar覺n覺 b羹y羹k g繹rmelidir;​ yoksa ondan da 羹mit yoktur. Bilmelisin ki, kulun Kur'​璽n'​daki d羹nya, yaant覺 ve ahiret ileriyle ilgili konular覺 bilmesi gerekir ve b繹ylece zaman覺n覺 orant覺l覺 olarak d羹nya ileriyle ahiret ileri aras覺nda ayarlamas覺n覺 bilmelidir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​