Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_14 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 14~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Hakk'​覺 idrak ederler. Allah yoluna girenlere balang覺癟ta b繹yle yap覺lmam覺 ve b繹ylece dikkatleri 癟ekilmemi olsayd覺, bilmedikleri yollara saparlard覺. Allah ger癟ei s繹yler ve doru yolu g繹sterir. \\
 +Allah'​覺n selam覺 ona olsun Peygamber, hadisi erifinde buyurmutur ki, "​襤nsanlar覺n ellerinde bulunanlardan uzak dur; insanlar seni sever ve Allah'​覺n kat覺nda bulunanlardan uzak dur; Allah seni sever."​ M羹k璽fat ve tehditler dorudur ve bunlar Hakk'​tan Hakk'a ve Hakk'​la Hakk i癟indir. \\
 +lmeden 繹nce 繹l, ta ki 繹l羹ms羹z kalas覺n. Zira d羹nyadan, d羹nyan覺n tatlar覺ndan ve ehvetlerinden uzak duran kii, balang覺c覺 ve sonu olmayan ger癟ek varl覺a kavuur. Bu t羹r hayatta 繹l羹m yoktur; sonsuza kadar devam eder. Fakat insanlar bu yaant覺y覺 deil, d羹nya yaant覺s覺n覺 istemektedirler. Dier bir 覺k ise, 繹lmeden 繹nce 繹len ilah簾 ahlak覺 elde eder ve ad覺 sonsuza kadar kahr. Ad覺 sonsuza kadar kalan kii ebediyen yaar. Ayr覺ca 羹癟羹nc羹 bir anlam覺 da 繹yle: Ge癟ici ve mecaz覺 varl覺ktan vazge癟en, kendi varl覺覺n覺n Allah'​覺n varl覺k kaynaklar覺ndan bir kaynak olduunu bilen ve ikilikten kurtulan kii, sonsuza kadar diridir. Zira varl覺ktan baka bir ey geride kalmaz ve varl覺覺n da yok olmas覺 imk璽ns覺zd覺r. \\
 +Hadiste cennetin sekiz, cehennemin ise yedi kap覺s覺 bulunduu belirtilmitir. Bundan da u anla覺l覺r ki, ar cennetin tavan覺d覺r ve bur癟lar覺n g繹羹 de cennetin yeridir. Bur癟lar覺n g繹羹n羹n i癟b羹keyi cehennemin tavan覺d覺r ve bunlar覺n alt覺ndaki g繹klerin her biri de, bir kap覺d覺r. B繹ylece cennetin sekiz kap覺s覺 vard覺r. Zira atlas ad覺 verilen g繹羹n alt覺nda sekiz g繹k vard覺r ve bu g繹kler unlard覺r:​ Bur癟lar覺n g繹羹, Z羹hal g繹羹, M羹teri g繹羹, Merih g繹羹, G羹ne, Z羹hre, Utarit ve Ay. Ay g繹klerin sonuncusudur. Y覺ld覺zlara ait g繹羹n i癟b羹keyi cehennemin tavan覺m oluturuyorsa,​ alt覺nda yedi g繹k kal覺r. Her g繹羹 bir kap覺 sayarsan, cennetin sekiz ve cehennemin yedi kap覺s覺 olur. Bunu yaz覺nca Kur'​璽n'​dan birka癟 ayet okuyay覺m diye mushaf覺 a癟t覺m ve u ayetle kar覺lat覺m:​ "​Ayetlerimizi yalan say覺p, onlara kar覺 b羹y羹kl羹k taslayanlara,​ g繹羹n kap覺lar覺 a癟覺lmaz ve cennete giremezler"​. Bu da, g繹klerin cennetin kap覺lar覺 olduuna dair s繹ylediklerimize bir iarettir. Dier bir deyile, cennetin kap覺lar覺 olan g繹kler onlara a癟覺lmayacakt覺r. \\
 +afi簾 mezhebi ve dier baz覺 kiilere g繹re kaza namazlar覺n覺n d羹zenli bir ekilde k覺l覺nmas覺 vacip deildir. H璽lbuki dier baz覺 kiilere g繹re ise bu vacibdir. \\
 +Durum namaz覺n selam覺nda da b繹yledir. Hanef簾 mezhebi ve baz覺lar覺, selam覺n namaz k覺lan kii taraf覺ndan ba覺n覺 iki yana 癟evirip vermesi gerei 羹zerinde durmular. Maliki mezhebi ve dier baz覺lar覺 ise, selam覺n 繹ne doru verilmesi d羹羹ncesini savunmulard覺r. Tahiyy璽t duas覺nda da durum b繹yledir. afi簾 mezhebinde olduu gibi, baz覺lar覺 bu duan覺n t覺pk覺 normal halk konumas覺 t羹r羹nde yap覺labileceini savunurlar. Bu duaya misal olarak da, evlenme duas覺 g繹sterilebilir. Hanef簾 mezhebinde de olduu gibi, dier baz覺 kimseler ise, bunun caiz olmad覺覺 d羹羹ncesindedirler. Bu t羹r s繹ylentiler bir癟ok kez d覺a d繹n羹k iler i癟in yay覺lm覺t覺r. Bu ve buna benzerleri hakk覺nda d羹羹nen kiiler, b羹t羹n dikkatlerini i癟 璽lemin d羹zeltilmesi,​ ar覺t覺lmas覺,​ ahlak覺n tehzip (s羹sleme) edilmesi y繹n羹ne 癟evirirler. D覺a d繹n羹k 癟abalar da, bunun bir arac覺 say覺l覺r. abalar harcanacaksa,​ ne t羹rde yap覺lacakt覺r ki, istenilen elde edilsin. Bundan dolay覺d覺r ki, bu ve buna benzer durumlarda bunu ger癟ekletirmek imk璽ns覺zd覺r. \\
 +D覺a d繹n羹k g繹r羹n羹lerle uraan bilginleri Allah Te璽l璽 ilerini 覺slah etmi ve onlar覺 i癟i b覺rak覺p, kabuklarla uramaya y繹nlendirmitir. Bu bilginlerin 癟ounun i癟i yar覺l覺p, bak覺ld覺覺nda,​ d羹nya sevgisi ve bakanl覺k h覺rs覺ndan baka, dinle ilgili hi癟 bir ize rastlanmaz. Allah onlar覺 rezil etsin. \\
 +Allah Te璽l璽, Taha suresinde \\
 +"Ey Muhammed, sana dalar sorarlar; de ki; Rabbim onlar覺 ufalay覺p savuracak, yerlerini d羹z, kuru bir toprak haline getirecek; orada ne 癟ukur, ne t羹msek g繹receksin"​ diye duyurmutur. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​