Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_15 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 15~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Bu s繹zlerle k覺yamette Allah varl覺覺n覺n ortaya 癟覺k覺覺 ve bir olan Allah'​覺n her yeri kaplamas覺 anlam覺 癟覺kar覺labilir. Bu durumda eiklii bulunmayan ve bir olan Allah karar sahibi olur ve b繹ylece dalar覺n 繹zellikleri ortadan kalkar. Bu zamanda ise, sadece birlik g繹r羹necek ve halk da bu birlie davet edilecektir. Allah eim ve eiklikleri a癟覺klayacak ve g繹n羹lleri yumuatacakt覺r. Allah ve Rahman adlar覺 ile adland覺r覺lan 繹z羹n kararlar覺n覺n kabul羹 i癟in nitelikler belirlenecek ve b繹ylece 繹z羹n kararlar覺 ortaya 癟覺karken, niteliklere dair kararlar ortadan kaybolacakt覺r,​ izi kalmayacakt覺r. Y羹ce Allah, Enbiya suresinde 繹yle buyurmutur:​ \\
 +"​襤nkar edenler, g繹kler ve yer yap覺覺kken onlar覺 ay覺rd覺覺m覺z覺 g繹rmediler mi?" \\
 +Bu ayetin tefsirinde 繹yle deniyor: G繹klerle yery羹z羹 yap覺覺kt覺. Ben de derim ki, bununla insan kastediliyordur her halde. G繹kler de, melek羶t 璽lemine dair bir iarettir ve yery羹z羹 ise m羹lk aleminin belirtisidir ve insan her ikisinin kar覺覺m覺d覺r. Rahimde bir damla ve s覺v覺 iken, onlar覺 yar覺p ruhu 羹f羹rd羹k ve b繹ylece m羹lk ve melek羶t izleri onda belirmeye balad覺. \\
 +Ger癟ek sevgi odur ki, g繹nl羹n Allah Te璽l璽'​n覺n sevgisiyle dolsun ve d羹nya sevgisinden uzak dursun. \\
 +襤hy璽羹l Ul羶m, Kimy璽羹'​s Sa'​璽de ve benzerleri, ger癟ek Tahkik ilmi ile 繹zenme Taklit ilmi aras覺nda bir mesafe oluturur. Bu da, d羹nyay覺 doru yola g繹t羹rme ve ger癟ei arayan kiilere g繹r羹nm羹 g羹zel bir yoldur. Zira bunlar, ger癟ei ararken neyin kendilerine uygun, neyin ters d羹t羹羹n羹 anlayacak kabiliyette deiller ve bilmeden t覺pk覺 av k繹pekleri gibi bouna 癟aba harcarlar. unu bil ki: \\
 +Cinler, meleklerden,​ eytandan ve iblisten daha yayg覺nd覺r ve bunlar覺n hepsi ruhlar 璽lemindendirler;​ cisimler 璽lemiyle hi癟 bir ilgileri yoktur. Bunlar b羹t羹n ve b繹l羹mden oluan g羹癟lerdendir. Allah'​a yak覺nlamay覺 ger癟ekletiren ara癟 ve sebeplerden meydana gelen g羹癟lere, melekler ad覺 verilir. Allah'​tan uzaklat覺r覺p,​ d羹nyaya yaklat覺ran g羹癟lere ise, eytan ad覺 verilir. Ulu Tanr覺'​n覺n ayeti kerimede "​Allah'​la cinler aras覺nda da bir soy ba覺 icat ettiler"​ s繹zleri, bizim cinler meleklerden daha geneldir s繹z羹m羹ze dair bir kan覺tt覺r. K璽firler, melekler Allah'​覺n k覺zlar覺d覺r dediler. Fakat cinler ve eytanlar Allah'​覺n k覺zlar覺d覺r demediler. Y羹ce Allah bunlardan m羹nezzehtir. Bu s繹ylenenler,​ meleklerin de, cinler kavram覺 i癟inde yer ald覺覺 anlam覺na gelmektedir. \\
 +Allah Te璽l璽, Kur'​璽n'​da buyurmutur ki: \\
 +"​Yamur suyunu indirir ve onunla her t羹rl羹 羹r羹n羹 yemileri yetitiririz;​ 繹l羹leri de bunun gibi diriltip, 癟覺kar覺r覺z;​ belki bundan ibret al覺rs覺n覺z."​ Bu da iki 癟覺k覺 aras覺nda fark bulunmad覺覺m g繹sterir. K覺yamet g羹n羹 dirilen cesetle 癟羹r羹yen v羹cut aras覺nda hi癟 bir balant覺 bulunmad覺覺na iarettir. Keza ayn覺 ekilde yerde 癟羹r羹yen 羹r羹nlerle yeni yetien 羹r羹nler aras覺nda bir balant覺 yoktur; sadece benzerlik vard覺r. \\
 +Y羹ce Allah kitab覺nda: \\
 +"Ey insanlar! Sizin yarat覺lman覺z ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yarat覺lmas覺 ve tekrar diriltilmesi gibidir,"​ buyurmutur. Bu ayet, d羹nyan覺n 羹st ile alt覺 ve g繹r羹nen ile g繹r羹nmeyeni bir kiiye benzediine iaret ediyor. Nesnelerin 癟eitli olmas覺, t覺pk覺 inam oluturan 羹yeler gibidir. Nas覺l ki 羹yelerin 癟eitli olmas覺 insan覺n birliini bozmuyorsa, nesnelerin 癟eitli olmas覺 da d羹nyan覺n birliini bozmaz. Zira d羹nya Hakk'​覺n g繹r羹nt羹s羹d羹r. Bu iin temeli spor ve ura覺ya bal覺d覺r;​ sabit tutkularla ilgisi yoktur. Tutkulardan kurtulmak i癟in harcanan 癟abalar 癟a ve zamanlara g繹re deiebilir. Bundan dolay覺 da er'​簾 h羹k羹mler yasalar de deiebilir. Peygamberlerin hal ve tav覺rlar覺 bunun ispat覺d覺r. B羹t羹n peygamberler hak yolundad覺rlar;​ aralar覺ndaki yollar覺n farkl覺 olmas覺 onlar覺 haks覺z g繹steremez. \\
 +"​Allah'​tan baka tap覺lacak yoktur"​ diyen cennete girer. Bu s繹z羹 s繹ylemenin birka癟 anlam覺 vard覺r: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​