Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_16 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 16~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +1. Genel olarak bilinen huri, k繹kler ve benzerleri anlam覺ndad覺r. \\
 +2. Sava s覺ras覺nda esir alman k璽firlerin mallar覺 ve canlar覺 al覺nd覺覺 i癟in, bu s繹zleri dile getiren k璽fir bu durumlardan kurtulur ve g羹venlie kavuur. 襤te bu durum cennet s繹z羹yle ifade edilmitir. \\
 +3. Burada kii, bu s繹zlerle kendini, mal覺n覺 ve ailesini korumak i癟in kullanm覺 ve b繹ylece cennete girmitir. \\
 +4. Her iki d羹nyada ve k璽inatta da Allah'​tan baka bir varl覺k bulunmad覺覺n覺 bilen kii, duyulan varl覺klardan kurtulmu olup, cennete girmi say覺l覺r. \\
 +5. Kendi kendine ger癟ekleen ve varl覺覺ndan kurtulan kii, karanl覺k ve cehennemi varl覺覺ndan kurtulmu say覺l覺r ve ebed簾 olan cennete girmi olur ve orada korunur. \\
 +6. Her iyi duruma cennet ve her k繹t羹 duruma cehennem ad覺 verilir. Birlik durumu iyi ulu bir durumdur. Allah'​a irk koma durumu ise, k繹t羹 bir durumdur. "​Allah'​tan baka tap覺lacak varl覺k yoktur"​ diyen kii, k繹t羹 durumdan iyi duruma ge癟er. \\
 +7. "​Allah'​tan baka tap覺lacak yoktur"​ diyen ve a癟覺k癟a g繹r羹len, duyulan putlara tapmaktan vazge癟ip, duyularla ilgisi bulunmayan ve g繹r羹lmeyen Allah'​a y繹nelen kii, duyularla ifade edilemeyen Allah'​a ula覺r. Bu durum cennet ile ifade edilmitir. \\
 +襤te bu i癟le ilgili yedi durum b繹ylece tamamlanm覺t覺r. Kur'​璽n'​覺 n da i癟i ve d覺覺 vard覺r ve i癟 k覺sm覺n覺n da yedi izah覺 vard覺r. \\
 +Allah'​覺n selamlar覺 onlara olsun Peygamberlere de kelimelerin anlamlar覺 bildirilmitir. unu bilesin ki, hem d羹nya hem de ahiretle ilgili her iyi ve y羹ce duruma cennet denilir ve ayn覺 ekilde de, ate, y覺lanlar, akrepler ve zakkumdaki durumlara k繹t羹 ve al癟ak dur tunlar denilir. Kitaplarda nitelendirilenler ve s繹z羹 edilen hurilerle k繹kler ve dierleri s繹ylediklerimizin 繹rnekleridir g繹r羹nt羹leridir. Bunlar覺n g繹r羹nt羹 olduunun deliline gelince, 繹yle izah edilebilir: Kii r羹yas覺nda kendini bir ba veya y羹ksek bir k繹kte g繹r羹rse, bundan y羹celik elde edecei ve amac覺na ulaaca覺 anlam覺 癟覺kar覺l覺r. R羹yalarda g繹r羹len g繹r羹nt羹ler,​ ahiretteki g繹r羹nt羹lerin cinslerindendir. Zira uyku, k覺sa 繹l羹m gibidir ve uykuda g繹r羹len r羹yalar, ahiret g繹r羹nt羹leri cinsindendir. B繹ylece ahiret, cennet, huriler ve k繹kleri iyi tam ve dikkatli ol, aldanma! \\
 +Bundan b繹yle okuyup, anlay覺p ve inand覺ktan sonra salon ciddiyetini,​ harcam覺 olduun 癟abalar覺 ve 癟al覺malar覺n覺 b覺rakma. Zira bilimler, bulular, olgunluklar,​ y羹kseltici durumlar ve 羹st羹n mertebelerin mene'​i bu 癟al覺malara bal覺d覺r. Herhangi bir kii yan覺l覺p "​D羹nya,​ ahiret, huriler, k繹kler ve cennet b繹yleyse, gerei yoktur"​ derse, katli mubaht覺r. 羹nk羹 o delalete d羹m羹t羹r. \\
 +unu bil ki, k覺yamet ek璽birler nezdinde (b羹y羹kler yan覺nda) zat覺n ortaya 癟覺k覺覺n ve nitelikler saltanat覺n覺n son bulmas覺 anlam覺na gelmektedir. Dilersen, 繹len kii i癟in, k覺yameti balam覺t覺r diyebilirsin. Yeniden dirilme ayn覺s覺n覺n tekrar覺d覺r. Allah s繹zlerin de tam olarak belirtildii gibi, ate ve cahillikten sak覺n覺n覺z. Her peygambere vahiy yolu ile gelen bilgilerin t羹m羹 dorudur ve her y繹n羹yle ama癟lanan覺 i癟ine al覺r. \\
 +Peygamber efendimizin d繹neminde baz覺 kiiler, bilmen k覺ymetin ger癟ekleeceini,​ Deccal'​in ve Dabbet羹'​larz'​覺n ortaya 癟覺kaca覺n覺 bekliyorlard覺 ve bunlar覺n zamanlar覺nda ger癟ekleeceini zannediyorlard覺. Bu beklentileri kitaplarda da belirtilmitir. Daha soma gelenler bu durumlar覺n kendi d繹nemlerinde ger癟ekleeceini sand覺lar ve bu hususta kitaplar yazanlar覺 da oldu. Baz覺lar覺 bu olaylar覺n 羹癟y羹z羹nc羹 y覺l i癟inde cereyan edeceini, baz覺lar覺 ise, Mehdi'​nin ve H璽tem羹lvil璽ye'​nin 癟覺k覺覺yla birlikte yedi y羹zy覺l ile sekiz y羹zy覺l aras覺nda ger癟ekleeceini ileri s羹rd羹ler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​