Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_20 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 20~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Hazreti Peygamber'​e g繹r羹nen hallerin 癟ou, duyular ekliyle kimsenin bulunmad覺覺 durumlarda ger癟eklemitir. Bu durumlarda ortaya 癟覺kan haller, genellikle izah edilmesi gereken g繹r羹nt羹 i癟inde olurlar, t覺pk覺 Allah ehlinin kat覺nda olduu gibi. ayet, \\
 +"Neden Peygamber bunlar覺 a癟覺klamad覺 ve olduu gibi b覺rakt覺? " denirse, cevab覺 繹yledir: \\
 +襤z璽h etme yetkisi yoktu ve o zaman gerekli olan imdi gereksizdir. u gafillere ne denebilir. al覺覺p hakikatleri 繹renme yolunda bir 癟abalar覺 olmad覺覺 gibi, olgun kiilerin s繹ylediklerim anlamak kabiliyetine de sahip deiller. Bu cahillerin y羹z羹nden s覺k覺nt覺ya d羹en olgunlara ac覺mak gereklidir. Zira bunlar覺 bu dalaletten kurtarmak i癟in ellerinden hi癟 bir i gelmez. Buradan kurtulanlar olsa dahi, baka bir dalalet vadisine y繹nelirler. \\
 +Ey k繹r ve mutsuz kiiler! \\
 +Ni癟in 繹羹t verenlere inanm覺yorsunuz?​ \\
 +Ras羶l羹llah sallall璽h羹 aleyhi ve sellem, \\
 +"​Kur璽n'​覺n d覺 ve i癟 anlamlan bulunduunu ve i癟 anlamlar覺n覺n da kendi i癟inde yedi i癟 anlam覺 daha i癟erdiini"​ belirtmitir. D覺 anlamla 癟elikiye d羹en bir izah yaparsak, d覺 anlam覺 ink璽r ettiimiz anlam覺na gelmez. Biz d覺 ve i癟 anlam覺n da i癟ten yediye ayr覺ld覺覺n覺 s繹yl羹yoruz. Biz sekiz anlam覺 da bir araya toplam覺覺z. Kur'​璽n ve hadis d覺 ve i癟 anlamlar覺yla hakt覺r. Ancak mecazi ger癟ek olmayan bir anlam 癟覺kar覺l覺rsa,​ uygun olmayabilir. T覺pta d羹nya gibi, ben uyurken veya uyku ile uyan覺kl覺k aras覺nda iken, bana hitaben bir eyler s繹yledi ve bu s繹yledikleri aras覺nda, beni Allah'​tan uzaklat覺r s繹zleri de vard覺. Sanki bu s繹zleri, ona s繹ylemek istiyordu. Yine bir an uyku ile uyan覺kl覺k aras覺nda iken, ruhumun bana g繹r羹nd羹羹n羹 ve bir 覺覺k ve g羹ne par覺lt覺s覺 gibi v羹cudumu sard覺覺n覺 hissettim. Bu 覺覺覺n bir amac覺 yoktu. Sevin癟ten i癟imi heyecan ve alama kaplad覺 ve sanki birisi bana ahiretle d羹nya aras覺ndaki fark覺n, yal覺l覺kla gen癟lik aras覺ndaki farka benzediini s繹yl羹yor gibiydi veya benim g繹nl羹me 繹yle geliyordu. Dier bir deyile gen癟 olan bir kiiye belli bir durumdayken gen癟 deniyor, belli bir s羹re sonra deiip, ona yal覺 dendii gibi, d羹nyaya da bir zaman gelir ahiret ad覺 verilir. Fakat dier bir zamanda yine deiir. Bir g羹n s覺rt覺 m覺 dayam覺, hafif bir uykuya dalm覺t覺m,​ b羹t羹n varl覺覺 Allah olarak g繹r羹yordum. Allah Te璽l璽 benim dilimle "Ya Allah" diye seslendi, b羹t羹n d羹nya sanki oydu ve dilim diliydi. O dille "Ya Allah" derken heyecandan kendimden ge癟tim. \\
 +Seven sevilene doru gitmekte ve yaklamaktad覺r. G繹rm羹yor musun, g羹nd羹z yakla覺nca,​ tan vakti g羹nd羹zden,​ gece yakla覺nca da afak kaderin yerini al覺r. Biri dierini tamamlad覺覺ndan dolay覺 ikisi kardetir. B繹ylece sabreden kii, nesneyi olduu gibi yans覺tmam覺t覺r. Bu vakit sabahtan g羹nd羹ze kadar sabr ile ge癟er ve u h羹km羹 al覺r "​Akamdan geceye kadar sabredip, hikmetler elde eder." Hazreti Peygamber, 繹yle buyurmutur:​ \\
 +"Kim ki sabah edip b羹t羹n derdi d羹nya ileri ise, Allah la hi癟 bir ilgisi yoktur ve Allah onun g繹nl羹ne d繹rt 繹zellik verir: \\
 +Sonsuza kadar peini b覺rakmayacak 羹z羹nt羹, ebediyen bitiremeyecei bir i, keza sonsuza dek zenginlie kavumayaca覺 yoksulluk ve hi癟 sonu gelmeyecek bir beklenti."​ \\
 +Sofi vaktin oludur; o, vaktini tasalanmayla ve ge癟mii d羹羹nmekle boa harcamad覺覺 gibi gelecei de fazla d羹羹nmez. 羹nk羹 uzun bir 羹mitle vaktini Allah'​a y繹nelmekle,​ kendini ar覺nd覺rmakla ve o zaman i癟erisinde Allah i癟in gerekli olanlar覺 d羹羹nmekle ge癟irir. Sofinin tan覺mlar覺 繹yle yap覺labilir:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​