Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_21 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 21~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +O, sadece bir yolu ve bir gelenei se癟memitir. Her zaman ve ne ekilde olursa olsun Allah'​la birliktedir. O, Allah'​tan bakas覺na bakmaz. Bazen insanlarla alakadar olup, g繹n羹llerinin Allah'​a balanmas覺 i癟in 癟aba harcar; bazen da kendisi Allah'​la alakadar olur ve bu iki alakadarl覺k aras覺ndaki fark覺n 繹nemli olmad覺覺n覺 g繹r羹r. Her ne kadar iki durum aras覺nda fark varsa da, ikisi de Hak'​t覺r. 襤ler niyetlere bal覺d覺r ve sofi kii de vaktin oludur. \\
 +Ger癟ei arayan kii k羹f羹r aamas覺na var覺p, ge癟mezse, iman覺n覺 tamamlam覺 say覺lmaz. unun bilinmesi gerekir ki, k羹f羹r iki M羹sl羹manl覺k aras覺nda yer alan bir aamad覺r ve bu aamada duran kii m羹naf覺k olmutur. Bu aamada durmamak i癟in Allah'​a s覺覺n覺r覺z. Allah'​a ham d ve 羹k羹rler olsun ki, biz bir s羹re o aamada kald覺ktan sonra, ge癟meyi baard覺k. \\
 +Baz覺 arkadalar覺m覺 羹z羹m ba覺m覺 kollamakla g繹revlendirmitim. Onlardan birka癟覺 bana bir halk 癟ocuunun baa girip, 羹z羹m yemek istediini,​ onlardan birinin 癟ocuu tokatlad覺覺n覺 anlatt覺 ve ilave etti ki, 癟ocuk tokat覺 yiyince yere d羹medi, ancak kendisi tokat覺n etkisiyle yere d羹t羹. O urada kendisiyle 癟ocuk aras覺nda epey bir uzakl覺k varm覺, ancak 癟ocuk ona, g繹z羹n羹n aynas覺 gibi g繹r羹nm羹 ve kendisi tokattan daha 癟ok etkilenmitir ve yere d羹m羹t羹r. H璽lbuki 癟ocua hi癟 bir etki yapmam覺t覺r. Bu 癟ok tuhaf bir durum zira tokad覺 yiyen 癟ocuk olduu halde yere d羹en, o kii olmutur. \\
 +T羹ccar kesiminden bir gen癟 ara s覺ra bize uruyordu. Bu gen癟 doru insanlar覺 seviyordu. Bana u olay覺 anlatt覺: \\
 +Bir gece uyuyorken, bir erkek gelip, onu uyand覺rm覺. Uyan覺nca adama bakm覺, bir de ne g繹rs羹n y羹z羹 p覺r覺l p覺r覺l bir 覺覺k sa癟覺yor ve bu 覺覺k evi ayd覺nlat覺yor. Fakat sa癟t覺覺 覺覺k lambadan 癟覺kan 覺覺klara benzemedii gibi, dier hi癟 bir enerji kayna覺ndan 癟覺kan 覺覺klara da benzemiyordu. Dier 覺覺klar覺n vermedii al覺覺lagelmi par覺lt覺s覺ndan ayr覺 bir tad覺 varm覺. Adam bir s羹re hi癟 bir ey s繹ylemeden beklemi, daha soma ortadan kaybolmutur. Onun gidiiyle ev kapkaranl覺k olmu. 襤kinci gece de gelip, uyand覺rm覺. Daha sonra 羹癟羹nc羹 gece gelip, uyand覺rd覺覺nda yan覺nda t覺pk覺 kendisi gibi 覺覺k sa癟an dier bir kiiyi de getirmi. Bunun 羹zerine g繹rd羹klerim 羹癟羹nc羹 g羹n羹n ertesi g羹n羹nde baz覺 arkadalar覺na anlatm覺. Bundan soma g繹z羹ne g繹r羹nmez olmu ve aradan iki 羹癟 g羹n ge癟tikten soma hastalanm覺. Hastal覺覺 o kadar a覺rm覺 ki 繹leceini sanm覺. \\
 +襤nsanlarda bulunan anlay覺, g繹r羹 ve fiiller, soyut varl覺klarda ve bu varl覺klardan daha 羹st羹n olanlarda da yoktur. 襤nsan aamas覺ndaki varl覺kta g繹r羹len olgunluklar dier aamalarda ger癟eklemiyor. 羹nk羹 insan y羹ce Allah'​覺n g繹r羹nd羹羹 aamad覺r. Bundan dolay覺d覺r ki, Allah 繹yle buyurmutur:​ \\
 +"Sen olmasayd覺n g繹kleri yaratmaz ve meleklere insana secde edin emrini vermezdim"​. Akli k羹lli, nefsi k羹lli ve onlar覺n 羹st羹ndeki varl覺k aamalar覺nda,​ insanda bulunan anlay覺 bu ekilde g繹r羹lmez. Ancak insan aamas覺nda g繹r羹l羹r. Varl覺k esas覺nda b羹t羹nden ar覺nd覺r覺lm覺t覺r. 襤limdeki olaan羹st羹 ileri, g繹r羹 ve anlay覺lar覺 idr璽keden varl覺kt覺r. Fakat bu durum imk璽ns覺z ve g繹r羹n羹lerle tahakkuk ediyor. Sen de bunu anla ve k覺lavuz gibi izle. \\
 +Ak覺l, nefs, ruh ve g繹nl羹n varl覺k olduunu bil. Bunlar aamalar覺 dolay覺s覺yla varl覺覺n birer aamas覺d覺r. Allah bu aamalarda deiik ekillerde tecelli eder ve bir aamadan dierine ge癟er. Kimi zaman g繹k, kimi zaman melek, bazen 繹e, bazen da maden, bitki, hayvan veya insan ekliyle ortaya 癟覺kar. Bazen en aa覺dakilere kadar iner, bazen da en 羹sttekilere kadar 癟覺kar. eler ekline giren, daha sonra madenler eklini alan ve sonra s覺ras覺yla bitkiler, hayvan ile insan eklide de b羹r羹nen odur, Allah'​t覺r. B羹t羹n bu ekilleri alan mutlak varl覺k olan Allah t覺r. Farz覺 mahal ekil ortadan kalksa bile, yaln覺z varl覺k kal覺r Allah kal覺r. Mesela insan ke癟iyi yiyince, ke癟i insan olur. B羹t羹n羹 d羹zenleyen ve b羹t羹ndeki nefs de odur. ekilden sekile ge癟en odur. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​