Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_22 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 22~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Buna dayanarak dier b羹t羹n g繹r羹n羹leri 繹l癟ebilirsin. Buna dair Allah'​覺n salat u selam覺 ona olsun ve Allah y羹z羹n羹 ereflendirsin [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Ali|Hazreti Ali ibn Ebi T璽lib]] kerremall璽h羹 ve癟he 繹yle buyurmutur:​ \\
 +"Levh benim, Kalem benim, ar ve k羹rsi ile dierleri de benim."​ Bug羹n de Allah, varl覺k ekline b羹r羹n羹p, velilere g繹r羹nebilir. 羹nk羹 Allah kulun eklini almaya muktedirdir. Bu hususa dair "​Ris璽let羹'​l Kueyriyye"'​deki kerametler b繹l羹m羹nde iki s繹z羹n yer ald覺覺 belirtilmitir. Geceleyin otururken bir kelebek kandilin etraf覺nda d繹nmeye balad覺 ve daha soma birka癟 kez kendini kandilin ateine 癟arpt覺; soma yanm覺 gibi yere d羹t羹 ve cans覺z olarak 繹yle kald覺. Belli bir s羹re 繹yle izledim, fakat kelebekte hi癟 bir yaant覺 belirtisi yoktu. G繹nl羹m 繹ld羹羹ne karar k覺ld覺. Ancak o andan Eb璽yezid'​in nas覺l bir kar覺ncay覺 al覺p, 羹f羹rerek dirilttii akl覺ma geldi. Ben de kelebei al覺p, diriltmek 羹zre i癟imden gelen samim簾 bir ekilde 羹flemeye balad覺m. Kelebek 羹flemeden soma an覺nda dirildi ve t覺pk覺 daha 繹nce u癟tuu gibi u癟maya balad覺, sanki hi癟 atee d羹memi gibiydi. \\
 +Allah Te璽l璽 her eye muktedirdir ve Gayb覺 g繹r羹nmeyeni ancak o bilir. B繹ylece de g繹r羹nmeyenleri bilen Allah Te璽l璽 d覺r. 羹nk羹 ama癟lanan varl覺k Allah'​t覺r. Allah'​覺n selam覺 onlara olsun peygamberler uyan覺kken d羹nya ile ilikileri kesilip, duyu羹st羹 alemindeki varl覺klar覺 t覺pk覺 r羹yalardaki gibi g繹r羹rlermi;​ bunu bil. G繹rd羹klerinin bir k覺sm覺n覺n a癟覺k \\
 +lanmas覺 gerekiyordu. Mesela d羹nya Peygamber'​e deiik g羹zel bir ekilde g繹r羹n羹yordu ve d羹nyan覺n g繹r羹nt羹s羹nden 癟ok deiikti. Peygamber bu g繹r羹nt羹y羹 yine d羹nya olarak a癟覺klard覺. Bundan dolay覺, ona cennet, huri ve ate ekliyle g繹r羹nenleri de baka anlamlar覺 olabilecei gibi, ayn覺 anlamlarda da olabilir. Peygamber'​e seslenen ayetlerin de b繹yle a癟覺klanmas覺 gerekiyor. Bundan dolay覺 Hazreti Peygamber 繹yle buyurmutur:​ \\
 +"​Kur'​璽n'​覺n d覺覺 ve i癟i vard覺r. 襤癟inin de i癟ten i癟e yedi anlam覺 vard覺r."​ \\
 +z varl覺覺n iitmek, g繹rmek, g羹癟l羹 ve yeterli olmak gibi s覺fatlar覺 vard覺r. Bunlar g繹r羹n羹ler halindeyken ortaya 癟覺kar. ze olduu gibi bu g繹r羹n羹lerden ayr覺 bir ekilde bak覺ld覺覺nda da, s覺fatlar yine vard覺r. Bu s覺fatlarla Allah'​覺n s覺fatlar覺 aras覺nda iliki yoktur. Allah'​覺n s覺fatlan bu s覺fatlara benzetilmekten m羹nezzehtir. Ak覺l, kuruntu ve hayal de, bunlar覺 idrak edemez. Bu s覺fatlar ruh, beden, cans覺z, bitki, hayvan, g繹k veya yerdeki b羹t羹n varl覺klarda g繹r羹l羹r. Yeri g繹羹 kaplayan y羹ce Allah, bu varl覺klarda vard覺r ve diridir. Haa Allah bu varl覺klardaki eksikliklerden m羹nezzehtir. Bu s繹zlerle b羹t羹n nesneler, ona benzetildi; \\
 +Bilmelisin ki, Allah her insan覺n kula覺d覺r,​ g繹z羹d羹r, dilidir, elidir ve dier b羹t羹n g繹r羹nen ve g繹r羹nmeyen g羹癟leridir. 襤badetleri devam ettirenler, bunu Allah'​a daha yaklamak ve onu anlamak i癟in yapmaktad覺rlar. Zira arif olmayan kii gaflet i癟indedir; fakat kendisini b繹yle bilmez. T覺pk覺 ilimle uramayan 璽limler gibidir. Bu 璽lim de cahil sayd覺r. \\
 +Allah'​a kar覺 gelme su癟lar覺n覺n etkileri inan癟lardaki farkl覺l覺klara g繹re deiir, bunu bil. Kul inanc覺ndan dolay覺 sorumlu tutulur. Hadisi kutside de "Ben, kulumun d羹羹nd羹羹 gibiyim."​ denmitir. Buna dayanarak keder, azap, aa覺lay覺c覺 haller, tat, nimet ve aamalar ortaya 癟覺kar. Bir insan覺 inciten ve onu cehenneme gidecek kiiler aras覺na sokan durumdan, baka bir kii haz duyabilir ve onun sayesinde cennetlikler aras覺na girebilir. R羹yalar da inan癟lara g繹re deiik anlamlar ta覺yabilir. \\
 +Mesela, uyuyan kii kendini r羹yas覺nda 癟覺r覺l癟覺plak ve sesli bir ekilde yelleniyor g繹r羹yorsa ve M羹sl羹mansa,​ bu onun kabahat ilemi olduuna delalettir. Bu r羹ya H覺ristiyan kii i癟in uygun olabilir ve dinine ters d羹meyebilir. ayet bu r羹yay覺 H覺ristiyan birisi g繹rm羹 olsayd覺 aksi y繹nde a癟覺klanabilirdi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​