Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_23 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 23~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Hicri sekiz y羹z on y覺l覺n覺n [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Safer|Safer ay覺]] gecelerinden birinde hastaland覺m ve hastal覺覺m o kadar iddetlendi ki, yaant覺mdan 羹midimi kestim. Bunun 羹zerine dier b羹t羹n varl覺klar覺 bir yana iterek Allah'​a y繹neldim ve g繹nl羹mden geldii gibi, "Ya il璽hi! Bu hastal覺k sonumu mu getirecek? " diye seslendim. Allah Te璽l璽 g繹r羹nmeden bana, \\
 +"Seni bu hastal覺ktan kurtaraca覺m"​ dedi. Bu arada kendime geldim; sevin癟li ve g繹nl羹m rahatt覺. ifay覺 veren Allah'​t覺r. \\
 +Ahiret 璽leminin emir, gayb ve melek羶t 璽lemi; d羹nyan覺n ise yarat覺c覺, melek ve ehadet g繹zle g繹r羹len 璽lemi olduunu bil. Bundan dolay覺d覺r ki, biz cennet, k繹kler, meyveler, huriler ve benzerlerinin alelade halk tabakas覺n覺n iddia ettii gibi olmad覺覺m s繹yledik. Baz覺 cahil ve g繹r羹n羹rde 璽lim bilinen kiiler, bunlar覺n ehadet aleminde olduunu san覺yorlar. Bunlar orada b羹htanlar覺n t覺pk覺 d羹nyadaki aa癟lar, nehirler, k繹kler ve hurilere benzediini iddia ediyorlar. Bu t羹r iddialarda bulunan kiiler M羹sl羹man say覺lmaz. \\
 +unu bil ki, ak覺l g繹r羹, d羹羹n羹,​ bulu, a癟覺k ekilde se癟i ve anlama i癟in bir ara癟t覺r. Sofiler d羹羹nce ve g繹r羹 y繹nlerinden dolay覺 akla, ayak ba覺 ve 繹rt羹 demilerdir. Zira d羹羹nen g羹癟lerin i癟inde hayal ve kuruntu unsurlar覺 da yer alabilir ve inam yan覺lg覺ya s羹r羹kleyebilir. B繹ylece de nesneleri iyi kavramayabilir. Bundan dolay覺d覺r ki, kelam alan覺nda 癟al覺an bilginler, akla dayanan bir konuyu izah ederlerken, d羹羹nce ve g繹r羹lerine bavururlar ve bu d羹羹ncelerini uzun bir s羹re i癟in savunurlar. Daha sonra bunun aksi g繹r羹lerine yans覺maya balarsa, y覺llar soma bu g繹r羹lerinden vazge癟erler. G繹r羹l羹yor ki s覺rf akla dayan覺p ve onu d羹羹nce ve g繹r羹le oyalamak, g繹nl羹n amaca varmas覺n覺 engeller ve konu ayd覺nlanmaz. Her akim iki y繹n羹 bulunur. Biri d羹羹nce ve g繹r羹le kavrama, dier ise, g繹nl羹n temizlii ile bulma y繹n羹ndedir. 襤kinci y繹n, yani bulu yoluyla anlamak daha dorudur ve yanl覺 yap覺lma ihtimali daha azd覺r. D羹羹nce ve g繹r羹e dayanan y繹ne, hayaller ve bir癟ok yanl覺l覺klar kar覺覺r. Bulu yoluyla ger癟ekleen y繹nde ise ak覺l, g繹n羹l temizlii, peygamberlerin izlenmesi ve onlara uyulmas覺n覺 salar. D羹羹nceye dayanan y繹nde, g繹n羹l temizlii bulunamaz. Ak覺ll覺 kiinin peygamberlerin izinden gitmesi, yapt覺klar覺 癟al覺ma ve 癟abalar覺 taklit etmesi gerekir. Ayr覺ca ger癟ei anlayabilmesi i癟in, akl覺na tak覺lan 癟羹r羹k d羹羹nceyi b覺rakmas覺 laz覺md覺r. Akla tak覺lan bulan覺kl覺klar bir yana b覺rak覺l覺nca,​ ger癟ek ortaya 癟覺kar. \\
 +Bal覺 ba覺na bir b繹l羹m oluturmayan,​ fakat g繹klerin bir b繹l羹m羹 say覺lan, bir veya iki y覺ld覺z覺 g繹kten ald覺覺m覺 g繹rd羹m ve o anda akl覺ma gelen d羹羹nce 繹yleydi: Tavusun kanad覺nda bulunan ve g繹ze benzeyen renk, her ne kadar ayr覺 bir bi癟im oluturuyorsa da, o da kanad覺n bir b繹l羹m羹d羹r ve ondan ayr覺 tutulamaz. 襤te g繹kteki y覺ld覺z, b繹yledir; g繹klerin bir b繹l羹m羹n羹 meydana getirir. zel rengi, parlakl覺覺,​ saf ve beyazl覺覺 onu b羹t羹nden ay覺ram覺yor. Elman覺n da baz覺 yerleri dier yerlerine g繹re, daha k覺rm覺z覺 olabiliyor. \\
 +Baz覺 hallerde, konunun ilgisine g繹re ahiret denebiliyor. Mesela k繹t羹l羹k yapmak ve i癟ki i癟menin balang覺c覺 tatl覺d覺r. Fakat neticesi rezil olmak ve pimanl覺kt覺r. Bu durumlar覺n ikisi de, bu d羹nyadad覺r. Pimanl覺k ve rezil olmak tada oranla ahiret say覺labilir. \\
 +Sekiz y羹z on y覺l覺 [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Cemaziyelahir|Cemaziy羹lahir ay覺]]n覺n ilk on gecesinin bir perembe gecesinin sabah覺na yak覺n [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Muhyiddin_襤bn_Arabi|eyh Muhyidd簾n]]'​i g繹rd羹m. eyh bana unlar覺 s繹yl羹yordu:​ \\
 +Ben eytan覺 baka bir d羹nyaya g繹ndermek istedim ve bunu yapt覺m. eytandan bu d羹nyada pek az iz kald覺 ve bu d羹nyay覺 b覺rak覺p gitti. \\
 +Bu r羹yay覺 o s覺ralarda baz覺 arkadalar覺ma anlatt覺m. Onlara bunu ezberleyip, ihmal etmemelerini ve sorduum zaman bana izah覺 ile birlikte hat覺rlatmalar覺m istedim. R羹yan覺n tabirine gelince, Allah daha iyi bilir, 繹yledir: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​