Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_24 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 24~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +eytan uzakl覺覺n belirtisidir. eyh ise yak覺nl覺覺n iaretidir. eyh, birlii eserlerini de ve 繹zellikle de "​Fusus"​ adl覺 eserinde a癟覺klam覺t覺r. Ben de, o uralarda bu eseri okuyordum, r羹ya bu hususta bir uyar覺c覺yd覺. \\
 +Bir g羹n uyurken, onu bah癟esinde zikrederken g繹rd羹m. Uyan覺nca bir kiinin Allah'​覺n ad覺n覺 zikrettiini duydum ve beni i癟ten etkiledi. O anda i癟ime Ras羶l羹llah sallall璽h羹 aleyhi ve sellemin: \\
 +"​Cennet bah癟esinde g繹n羹l ferahland覺rmak isteyen Allah'​覺 zikretsin"​ s繹z羹 dodu. \\
 +"​Allah'​覺n El癟isi doru s繹ylemi. B羹t羹n olgunluklar覺n anahtar覺 Allah'​tad覺r. 羹nk羹 olgunluklar ondad覺r ve bu olgunluklar ancak ona yak覺n olmakla meydana gelir. Yak覺nl覺k da cennettir ve cennet de, Allah'​覺n daima zikredilmesiyle elde edilir. Allah'​覺n selam覺 ona olsun peygamber buyurmutur ki: \\
 +"Kii bir eyi seviyorsa, onun zikrini artt覺r覺r."​ \\
 +Zikrin 癟oalmas覺 Allah'​覺n sevgisini g繹n羹llere yerletirir. Y羹ce Allah'​覺 idrak etmek i癟in, g繹nl羹n baka konularla megul olmamas覺 gerekir. Daha balang覺癟ta iken, g繹n羹l ba覺 bulunmazsa, Allah'​la ger癟ei arayan kii aras覺nda sevginin olumas覺 zorla覺r. Allah'​覺 hat覺rlamak ve zikretmek sevgiyi getirir ve bu sevgi Allah'​覺n zikredilmesiyle ilgilidir. Bundan dolay覺d覺r ki Allah 繹yle buyurmutur:​ \\
 +"​Allah'​覺 atalar覺n覺z覺 and覺覺n覺z kadar an覺n"​. \\
 +Bunlar kula yol g繹stermek ve merhamet kazand覺rmak i癟indir. Kul Allah'​覺 zikretmeye devam ederse, i癟ine iler, g繹nl羹ne var覺r ve Allah'​覺 sevmeye balar. Allah'​覺 zikretmekten zevk duymaya balay覺nca,​ Allah ona rahmetinin kap覺lar覺m a癟ar ve sevgisinin kar覺l覺覺n覺 verir. Kii daima Allah'​覺 anmakla zevk duymal覺d覺r. 羹nk羹 bu durum mutluluun belirtisidir. Rivayet edilir ki, Hazreti Peygamber 繹yle buyurmutur:​ \\
 +"​Cennetin kap覺s覺 羹zerinde Allah'​tan baka ibadet edilecek yoktur yaz覺l覺d覺r."​ Bu da, cennet kap覺lar覺n覺n Allah'​覺n ad覺 zikrolunmadan a癟覺lmayaca覺na iarettir. D羹nyadaki her varl覺覺n iyi ve k繹t羹 birer y繹n羹 muhakkak vard覺r. Allah'​覺n sana bir ii yapmak istedii zaman iyi y繹n羹n羹 g繹sterir, insan da o ii yapar. Yine Allah bir insana yapt覺rmak istemedii bir iin k繹t羹 y繹n羹n羹 g繹sterir ve onu, bu ii yapmaktan al覺koyar. Olgunluklar ve sebepleri de b繹yledir. Allah olgunluk aamas覺n覺 kazand覺rmak istedii kiiye, olgunluun iyi y繹nlerini g繹sterir ve sebeplerini de sergiler. B繹ylece kii onlarla ilgilenmeye balar. Bu arada k繹t羹 y繹nlerini de g繹sterir, b覺rakmas覺n覺 salar. Sadece y羹ce Allah'​覺n zikri kal覺r. Mesela Allah'​覺 zikretmek en b羹y羹k olgunluklara varma sebeplerinden biridir. Bunlar覺n iyi y繹nlerini g繹sterir, olgunluklara eritirir, k繹t羹 y繹nlerini g繹sterir, onlardan uzak durmas覺n覺 ger癟ekletirir. Allah'​覺n yard覺m覺yla en b羹y羹k olgunluklar覺 elde etmek hi癟 de zor deildir. Dier vesileler de b繹yledir. D羹nyay覺 terk etmede olduu gibi. Her nesnenin iki y繹n羹 olduuna 羹pheyle bakmamal覺; 癟羹nk羹 Allah bunu yapmaya muktedirdir. Bunun ger癟einde de 繹nemli bir neden yatar. O da udur; \\
 +D羹nyadaki her zerreciin i癟inde iki z覺t y繹n vard覺r. Cem璽l ve Cel璽l sahibi Hak Allah, her zerrede tecelli eder ve hepsinde vard覺r. Bu zerreciklerde b羹t羹n s覺fatlar覺n覺n izleri, su癟 ve aa覺lay覺c覺 durumlar da vard覺r. K繹t羹 y繹n su癟lar覺 gizler ve iyi y繹n gibi g繹r羹n羹r, ta ki oraya y繹nelesin. \\
 +D羹nya 羹st羹 ve alt覺yla iyi ama癟l覺 bir insan niteliindedir. D羹nyan覺n en 羹st羹 en alta etki yapt覺覺 gibi, i癟inde bulunanlar覺n da birbirilerine etkisi ve balant覺s覺 vard覺r. D羹nyadaki bu d羹zen, g繹klerin kendi 繹zel durumlar覺nda uzakl覺k ve yak覺nl覺k i癟inde bulunmas覺n覺n sebebidir. Zira buradaki herhangi bir deiiklik g繹klerdeki deiiklik,​ d羹nya d羹zeninin deimesine ve baka bir d羹zene girmesine neden olur. Bundan dolay覺d覺r ki, g繹kler y羹kselir veya al癟al覺rsa h璽lihaz覺rdaki vaziyeti deiirse,​ d羹nya d羹zeni bozulacakt覺r demilerdir. \\
 +B羹t羹n bunlar Allah'​覺n rahmeti ona olsun, eyh'​in salad覺覺 faydal覺 s繹zlerinden ibarettir. Allah'​a hamdolsun. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​