Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mesnevi:birinci_cilt_001 [2016/07/24 14:44]
metecuma
mesnevi:birinci_cilt_001 [2016/07/24 14:54] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​6>​]
 +~~Title: Mesnevi - Birinci Cilt : 001~~
 +=== MESNEV襤 - B襤R襤NC襤 C襤LT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +----
 +Mesnev簾-i erif Terc羹mesi \\
 +eviren: [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Veled_%C3%87elebi_%C4%B0zbudak|Veled elebi (襤zbudak)]] \\
 +----
 +=== B襤R襤NC襤 C襤LT ===
 +=== (1 - 700 aras覺 beyitler) ===
 +=== 1. ===
 +Dinle, bu ney nas覺l ik璽yet ediyor, ayr覺l覺klar覺 nas覺l anlat覺yor: \\
 +Beni kam覺l覺ktan kestiklerinden beri feryad覺mdan erkek, kad覺n... herkes alay覺p inledi. \\
 +Ayr覺l覺ktan par癟a par癟a olmu, kalb isterim ki, itiyak derdini a癟ay覺m. \\
 +Asl覺nda uzak d羹en kii, yine vuslat zaman覺n覺 arar. \\
 +=== 5. ===
 +Ben her cemiyette alad覺m, inledim. Fena hallilerle de e oldum, iyi hallilerle de. \\
 +Herkes kendi zann覺nca benim dostum oldu ama kimse i癟imdeki s覺rlar覺 arat覺rmad覺. \\
 +Benim esrar覺m feryad覺mdan uzak deildir, ancak (her) g繹zde, kulakta o nur yok. \\
 +Ten candan, can da tenden gizli kapakl覺 deildir, l璽kin can覺 g繹rmek i癟in kimseye izin yok. \\
 +Bu neyin sesi atetir, hava deil; kimde bu ate yoksa yok olsun! \\
 +=== 10. ===
 +Ak ateidir ki neyin i癟ine d羹m羹t羹r,​ ak cokunluudur ki arab覺n i癟ine d羹m羹t羹r. \\
 +Ney, dosttan ayr覺lan kiinin arkada覺, halda覺d覺r. Onun perdeleri, perdelerimizi y覺rtt覺. \\
 +Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryak, ney gibi hem bir hemdem, hem bir m羹tak kim g繹rd羹? \\
 +Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte,​ Mecnun ak覺n覺n k覺ssalar覺n覺 s繹ylemektedir. \\
 +Bu akl覺n mahremi ak覺ls覺zdan bakas覺 deildir, dile de kulaktan baka m羹teri yoktur. \\
 +=== 15. ===
 +Bizim gam覺m覺zdan g羹nler, vakitsiz bir hale geldi; g羹nler yan覺larla yolda oldu. \\
 +G羹nler ge癟tiyse, ge癟ip gitsin; korkumuz yok. Ey temizlikte naziri olmayan, hemen sen kal! \\
 +Bal覺ktan baka her ey suya kand覺, r覺zk覺 olmayana da g羹nler uzad覺. \\
 +Ham, pikinin halinden anlamaz, 繹yle ise s繹z k覺sa kesilmelidir vessel璽m. \\
 +Ey oul! Ba覺 癟繹z, azat ol. Ne zamana kadar g羹m羹, alt覺n esiri olacaks覺n? \\
 +<​php>​Pagination(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​