Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mesnevi:birinci_cilt_002 [2016/07/18 15:20]
metecuma
mesnevi:birinci_cilt_002 [2016/07/18 15:20] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​6>​]
 +~~Title: Mesnevi - Birinci Cilt : 002~~
 +=== MESNEV襤 - B襤R襤NC襤 C襤LT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +----
 +=== 20. ===
 +Denizi bir testiye d繹kersen ne al覺r? Bir g羹n羹n k覺smetini... \\
 +Harislerin g繹z testisi dolmad覺. Sedef, kanaatk璽r olduundan inci ile doldu. \\
 +Bir ak y羹z羹nden elbisesi y覺rt覺lan, h覺rstan, ay覺ptan adamak覺ll覺 temizlendi. \\
 +Ey bizim sevdas覺 g羹zel ak覺m覺z; ad ol; ey b羹t羹n hastal覺klar覺m覺z覺n hekimi; \\
 +Ey bizim kibir ve azametimizin il璽c覺, ey bizim [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Platon|Efl璽tun]]'​umuz! Ey bizim [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Galen|Calinus]]'​umuz! \\
 +=== 25. ===
 +Toprak beden, aktan g繹klere 癟覺kt覺; da oynamaya balad覺, 癟evikleti. \\
 +Ey 璽覺k! Ak; T羶r'​un can覺 oldu. T羶r sarho, [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Musa|M羶sa]] da d羹羹p bay覺lm覺! \\
 +Zaman覺m覺 beraber ge癟irdiim arkada覺m覺n duda覺na e olsayd覺m (s覺rlar覺na tahamm羹l edecek bir hemdem bulsayd覺m) ney gibi ben de s繹ylenecek eyleri s繹ylerdim. \\
 +Dildeinden ayr覺 d羹en, y羹z t羹rl羹 namesi olsa bile dilsizdir. \\
 +G羹l solup mevsim ge癟ince art覺k b羹lb羹lden maceralar iitemezsin. \\
 +=== 30. ===
 +Her ey m璽uktur, 璽覺k bir perdedir. Yaayan m璽uktur, 璽覺k bir 繹l羹d羹r. \\
 +Kimin aka meyli yoksa o kanats覺z bir ku gibidir, vah ona! \\
 +Sevgilimin nuru 繹nde, artta olmad覺k癟a ben nas覺l 繹n羹, sonu idrak edebilirim? \\
 +Ak, bu s繹z羹n d覺ar覺 癟覺k覺p yaz覺lmas覺n覺 ister; ayna gammaz olmaz da ne olur? \\
 +Aynan, bilir misin, neden gammaz deil? Y羹z羹nden tozu, pas覺 silinmemi de ondan! \\
 +=== Padiah覺n bir halay覺a 璽覺k olup sat覺n almas覺, halay覺覺n hastalanmas覺,​ onu iyi etmek i癟in tedbiri ===
 +=== 35. ===
 +Ey dostlar! Bu hik璽yeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bug羹nk羹 halimizdir. \\
 +Bundan evvelki bir zamanda bir padiah vard覺. O hem d羹nya hem din saltanat覺na malikti. \\
 +Padiah, bir g羹n hususi adamlar覺 ile av i癟in hayvana binmi, giderken. \\
 +Ana caddede bir halay覺k g繹rd羹, o halay覺覺n k繹lesi oldu. \\
 +Can kuu kafeste 癟覺rp覺nmaya balad覺. Mal verdi, o halay覺覺 sat覺n ald覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama1(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​