Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mesnevi:birinci_cilt_003 [2016/07/17 16:45]
metecuma
mesnevi:birinci_cilt_003 [2016/07/18 15:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<6>]
 +~~Title: Mesnevi - Birinci Cilt : 003~~
 +=== MESNEV襤 - B襤R襤NC襤 C襤LT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +----
 +=== 40. ===
 +Onu al覺p arzusuna nail oldu. Fakat kazara o halay覺k hastaland覺. \\
 +Birisinin eei varm覺, fakat palan覺 yokmu. Palan覺 ele ge癟irmi, bu sefer eei kurt kapm覺. \\
 +Birisinin ibrii varm覺, fakat suyu elde edememi. Suyu bulunca da ibrik k覺r覺lm覺! \\
 +Padiah sadan, soldan hekimler toplad覺. Dedi ki: "​襤kimizin hayat覺 da sizin elinizdedir. \\
 +Benim hayat覺m bir ey deil, as覺l can覺m覺n can覺 odur. Ben dertliyim, hastay覺m derman覺m o.\\
 +=== 45. ===
 +Kim benim can覺ma derman ederse benim hazinemi, incimi ve mercan覺m覺 (atiye ve ihsan覺m覺) o ald覺 (demektir)." ​ \\
 +Hepsi birden dediler ki: "​Can覺m覺z覺 feda edelim. Beraberce d羹羹n羹p beraberce tedavi edelim. \\
 +Bizim her birimiz bir 璽lem Mesih'​idir,​ elimizde her hastal覺a bir il璽癟 vard覺r." ​ \\
 +Kibirlerinden Allah isterse (inaallah) demediler. Allah da onlara insanlar覺n 璽cizliini g繹sterdi. \\
 +"​襤naallah"​ s繹z羹n羹 terk ettiklerini s繹ylemeden maksad覺m, insanlar覺n y羹rek kat覺l覺覺n覺 ve marurluunu s繹ylemektir. \\
 +Yoksa 璽r覺z簾 bir halet olan inaallah'​覺 s繹ylemeyi unuttuklar覺n覺 anlatmak deildir. \\
 +=== 50. ===
 +Hey gidi nice inaallah'​覺 diliyle s繹ylemeyen vard覺r ki can覺 "​inaallah"​la e olmutur. \\
 +襤l璽癟 ve tedavi nev'​inden her ne yap覺ld覺ysa hastal覺k artt覺, maksat da h璽s覺l olmad覺. \\
 +O halay覺kca覺z,​ hastal覺ktan k覺l gibi olunca padiah覺n kanl覺 g繹zya覺 覺rmaa d繹nd羹. \\
 +Kazara sirkeng羹bin safray覺 artt覺rd覺. Badem ya覺 da kuruluk tesirini g繹stermeye balad覺. \\
 +Karahelileyle kab覺z oldu, ferahl覺覺 gitti; su, neft gibi atee yard覺m etti. \\
  
 +Halay覺覺n tedavisinde hekimlerin 璽ciz kalmalar覺n覺 padiah覺n anlamas覺, Tanr覺 tapusuna y羹z tutmas覺 ve bir uluyu r羹yada g繹rmesi \\
 +
 +55. Padiah, hekimlerin 璽ciz kald覺klar覺n覺 g繹r羹nce yal覺nayak mescide kotu. \\
 +Mescide gidip mihrap taraf覺na y繹neldi. Secde yeri g繹zya覺ndan s覺rs覺klam oldu. \\
 +Yokluk istirak覺ndan kendisine gelince az覺n覺 a癟t覺, ho bir tarzda medh羹 senaya balad覺: \\
 +"En az bahii d羹nya m羹lk羹 olan Tanr覺m! Ben ne s繹yleyeyim?​ Zaten sen gizlileri bilirsin. \\
 +Ey daima dileimize penah olan Tanr覺! Biz bu sefer de yolu yan覺ld覺k."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama1(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​