Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_004 [2016/07/17 15:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 04~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Edepten dolay覺 bu felek nura gark olmutur: Yine edepten dolay覺 melekler m璽sum ve tertemiz olmulard覺r. G羹nein tutulmas覺, k羹stahl覺k y羹z羹ndendir. Bir melek olan Az璽z簾l de yine k羹stahl覺k y羹z羹nden kap覺dan s羹r羹lm羹t羹r. \\
 +Padiah覺n,​ kendisine r羹yada g繹sterilen vel簾 ile g繹r羹mesi \\
 +Kollar覺n覺 a癟覺p onu kucaklad覺, ak gibi g繹nl羹ne ald覺, can覺n覺n i癟in 癟ekti. Elini, aln覺n覺 繹pmee, oturduu yeri, geldii yolu sormaya balad覺. \\
 +95. Sora sora odan覺n bak繹esine kadar 癟ekti ve dedi ki: " Nihayet sab覺rla bir define buldum. Ey vuslat覺, her sualin cevab覺! Senin y羹z羹nden niliin anahtar覺d覺r"​ s繹z羹n羹n m璽nas覺, Ey vuslat覺, her sualin cevab覺! Senin y羹z羹nden m羹k羹l, konumaks覺z覺n,​ dedikodusuz hallolur gider. Sen, g繹nl羹m羹zde,​ onlar覺n terc羹man覺s覺n,​ her aya覺 癟amura batan覺n elinitutan sensin. \\
 +Ey se癟ilmi, ey Tanr覺'​dan raz覺 olmu ve Tanr覺 r覺zas覺n覺 kazanm覺 kii, merhaba! Sen kaybolursan hemen kaza gelir, feza daral覺r. \\
 +100. Sen, kavmin ulususun, sana m羹tak olmayan, seni arzulamayan baya覺lam覺t覺r. Bundan vazge癟mezse..."​ O a覺rlama, o hal h璽t覺r sorma meclisi ge癟ince o zat覺n elini tutup hareme g繹t羹rd羹. \\
 +Padiah覺n hastay覺 g繹rmek 羹zere hekimi g繹t羹rmesi \\
 +Padiah, hastay覺 ve hastal覺覺n覺 anlat覺p sonra onu hastan覺n yan覺na g繹t羹rd羹. Hekim, hastan覺n y羹z羹n羹 g繹r羹p, nabz覺n覺 say覺p, idrar覺n覺 muayene etti. Hastal覺覺n覺n 璽raz覺n覺 ve sebeplerini de dinledi. Dedi ki: " b羹r hekimlerin 癟eitli tedavileri, tamir deil; b羹sb羹t羹n harap etmiler. \\
 +105. Onlar, i癟 ahvalinden haberdar deildirler. K繹rl羹klerinden hepsinin akl覺 d覺ar覺da."​ Hekim, hastal覺覺 g繹rd羹, gizli ey ona a癟覺ld覺. Fakat onu gizledi ve sultana s繹ylemedi. Hastal覺覺 safra ve sevdadan deildi. Her odunun kokusu, duman覺ndan meydana 癟覺kar. 襤nlemesinden g繹rd羹 ki, o g繹n羹l hastas覺d覺r. V羹cudu afiyettedir ama o, g繹n羹le tutulmutur. 覺kl覺k g繹n羹l iniltisinden belli olur, hi癟bir hastal覺k g繹n羹l hastal覺覺 gibi deildir. \\
 +110. 覺覺n hastal覺覺 b羹t羹n hastal覺klardan ayr覺d覺r. Ak, Tanr覺 s覺rlar覺n覺n usturl璽b覺d覺r. \\
 +覺kl覺k,​ ister o cihetten olsun, ister bu cihetten... 璽k覺bet bizim i癟in o tarafa k覺lavuzdur. \\
 +Ak覺 erh etmek ve anlatmak i癟in ne s繹ylersem s繹yliyeyim... as覺l aka gelince o s繹zlerden mahcup olurum. \\
 +Dilin tefsiri ger癟i pek ayd覺nlat覺c覺d覺r,​ fakat dile d羹meyen ak daha ayd覺nd覺r. \\
 +羹nk羹 kalem, yazmada koup durmaktad覺r,​ ama ak bahsine gelince; 癟atlar, 璽ciz kal覺r. \\
 +115. Ak覺n erhinde ak覺l, 癟amura saplanm覺 eek gibi yatt覺 kald覺. Ak覺, 璽覺kl覺覺 yine ak erh etti. \\
 +G羹nein vucuduna delil, yine g羹netir. Sana delil l璽z覺msa g羹neten y羹z 癟evirme. \\
 +Ger癟i g繹lgede g羹nein varl覺覺ndan bir nian verir, fakat as覺l g羹ne her an can nuru baheyler. \\
 +G繹lge sana gece misali gibi uyku getirir. Ama g羹ne douverince ay yar覺l覺r (nuru g繹r羹nmez olur). \\
 +Zaten cihanda g羹ne gibi misli bulunmaz bir ey yoktur. Baki olan can g羹nei 繹yle bir g羹netir ki, asla gurub etmez. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +