Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_005 [2016/07/17 15:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 05~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +120. G羹ne, ger癟i tektir, fakat onun mislini tasvir etmek m羹mk羹nd羹r. \\
 +Ama kendisinden es簾r var olan g羹ne, 繹yle bir g羹netir ki, ona zihinde de, d覺arda da benzer olamaz. Nerede tasavvurda onun s覺aca覺 bir yer ki misli tasvir edilebilsin! emseddin'​in s繹z羹 gelince d繹rd羹nc羹 kat g繹羹n g羹nei ba覺n覺 癟ekti, gizlendi. Onun ad覺 an覺l覺nca ihsanlar覺ndan bir remzi anlatmak vacip oldu. \\
 +125. Can, u anda eteimi 癟ekiyor. Yusuf'​un g繹mleinden koku alm覺! \\
 +" Y覺llarca s羹ren sohbet hakk覺 i癟in o g羹zel hallerden tekrar bir hali s繹yle, anlat. \\
 +Ki yer, g繹k g羹ls羹n, sevinsin. Ak覺l, ruh ve g繹z de y羹z derece daha fazla sevince, neeye dals覺n"​ (diyor). \\
 +" Beni k羹lfete sokma, 癟羹nk羹 ben imdi yokluktay覺m. Zihnim duraklad覺, onu 繹mekten 璽cizim. \\
 +Ay覺k olmayan kiinin her s繹yledii s繹z -- dilerse tekell羹fe d羹s羹n, dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalk覺s覺n \\
 +-- yara覺r s繹z deildir. \\
 +130. Ei bulunmayan o sevgilinin vasf覺na dair ne s繹yleyeyim ki bir damar覺m bile ay覺k deil! \\
 +Bu ayr覺l覺覺n,​ bu cier kan覺n覺n erhini imdi ge癟, baka bir zamana kadar bunu b覺rak!" ​ \\
 +(Can) dedi ki: " Beni doyur, 癟羹nk羹 ben a癟覺m. abuk ol 癟羹nk羹 vakit keskin bir k覺l覺癟t覺r. \\
 +Ey yolda, ey arkada! S羶f簾, vakit oludur (bulunduu vaktin iktizas覺na g繹re i g繹r羹r). " Yar覺n"​ demek yol artlar覺ndan deildir. \\
 +Sen yoksa s羶f簾 bir er deil misin? Vara, veresiyeden yokluk gelir" . \\
 +135. Ona dedim ki: " Sevgilinin s覺rlar覺n覺 gizli kapakl覺 ge癟mek daha hotur. Sen, art覺k hik璽yelere kulak ver, ii onlardan anla! \\
 +Dilbere ait s覺rlar覺n, bakalar覺na ait s繹zler i癟inde s繹ylenmesi daha hotur." ​ \\
 +O, " Bunu apa癟覺k s繹yle ki dini a癟覺k olarak anmak gizli anmaktan iyidir. \\
 +Perdeyi kald覺r ve a癟覺k癟a s繹yle ki ben, g羹zelle g繹mlekli olarak yatmam"​ dedi. \\
 +Dedim ki: " O apa癟覺k soyunur, 癟覺r覺l癟覺plak bir hale gelirse ne sen kal覺rs覺n, ne kuca覺n kal覺r, ne belin! \\
 +140. 襤ste ama derecesine g繹re iste; bir otun, bir da覺 癟ekmeye kudreti yoktur. \\
 +Bu 璽lemi ayd覺nlatan g羹ne, bir par癟ac覺k yaklat覺 m覺, her ey yand覺 gitti! \\
 +Fitneyi, kargaal覺覺 ve kan d繹k羹c羹l羹羹 arat覺rma,​ ems-i Tebriz簾'​den bundan fazla bahsetme. \\
 +Bunun sonu yoktur; sen yine hik璽yeye bala, onu tamamlamana bak. \\
 +O vel簾nin, halay覺覺n hastal覺覺n覺 anlamak i癟in padiahtan halay覺kla halvet olmay覺 dilemesi \\
 +(Hekim) dedi ki: " Ey padiah, evi halvet et, yak覺n覺 da uzaklat覺r. \\
 +145. K繹eden, bucaktan kimse kulak vermesin de ben bu cariyecikten bir eyler soray覺m."​ Oda boald覺, Hekim ile hastadan baka kimsecikler kalmad覺. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +