Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_006 [2016/07/17 15:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 06~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Hekim tatl覺l覺kla,​ yumuak yumuak dedi ki: " Memleketin neresi? 羹nk羹 her memleket halk覺n覺n il璽c覺 baka bakad覺r. \\
 +O memlekette akrabandan kimler var? Kime yak覺ns覺n覺z;​ neye bal覺s覺n?​ \\
 +Elini k覺z覺n nabz覺na koyup birer birer felekten 癟ektii cevir ve meakkati soruyordu. \\
 +150. Bir adam覺n aya覺na diken bat覺nca aya覺n覺 dizi 羹st羹ne kor. \\
 +襤ne ucu ile diken ba覺n覺 arar durur, bulamazsa oras覺n覺 duda覺 ile 覺slat覺r. \\
 +Ayaa batan dikeni bulmak, bu derece m羹k羹l olursa, y羹ree batan diken nicedir? Cevab覺n覺 sen ver! Her 癟er 癟繹p (mesabesinde olan,) g繹n羹l dikenini g繹reydi gamlar, kederler; herkese el uzatabilir miydi? Bir kii, eein kuyruu alt覺na diken kor. Eek onu oradan 癟覺karmas覺n覺 bilmez, boyuna 癟ifte atar. \\
 +155. Z覺plar, z覺plad覺k癟a da diken daha kuvvetli batar. Dikeni 癟覺karmak i癟in ak覺ll覺 bir adam l璽z覺m. Eek, dikeni 癟覺karabilmek i癟in can ac覺s覺 ile 癟ifte atar durur ve y羹z yerini daha yaralar. O diken 癟覺karan hekim, 羹stadd覺 . Halay覺覺n her taraf覺na elini koyup muayene ediyordu. Halay覺ktan hik璽ye yoluyla dostlar覺n ahvalini sormaktayd覺. \\
 +K覺z, b羹t羹n s覺rlar覺n覺 hekime a癟覺k癟a s繹ylemekte,​ kendi dura覺ndan,​ efendilerinden,​ ehrinden ve ehrinin d覺覺ndan bahsetmekteydi. \\
 +160. Hekim, k覺z覺n anlatmas覺na kulak vermekte, nabz覺na ve nabz覺n覺n atmas覺na dikkat etmekteydi. \\
 +Nabz覺, kimin ad覺 an覺l覺nca atarsa cihanda g繹nl羹n羹n istedii odur(diyordu). \\
 +Memleketindeki dostlar覺n覺 sayd覺, d繹kt羹. Ondan sonra dier bir memleketi and覺. \\
 +" Memleketinden 癟覺k覺nca en evvel hangi memlekette bulundun?"​ dedi. \\
 +K覺z bir ehrin ad覺n覺 s繹yleyip ge癟ti. Fakat y羹z羹n羹n rengi, nabz覺n覺n atmas覺 bakalamad覺. \\
 +165. Efendileri ve ehirleri birer birer sayd覺; o yerleri, yurtlar覺, oralarda ge癟irdii zamanlar覺, tuz, ekmek yedii kiileri tekrar tekrar s繹yledi. \\
 +ehir ehir, ev ev sayd覺 d繹kt羹, k覺z覺n ne damar覺 oynad覺, ne 癟ehresi sarard覺. Hekim eker gibi Semerkand ehrini soruncaya kadar k覺z覺n nabz覺 tabi簾 haldeydi fazla atm覺yordu. Semerkand'​覺 sorunca nabz覺 att覺, 癟ehresi k覺zard覺, sarard覺. 羹nk羹 o, Semerkand'​l覺 bir kuyumcudan ayr覺lm覺t覺. O hekim, hastadan bu s覺rr覺 elde edip o dert ve bel璽n覺n asl覺na eriince: \\
 +170. " Onun semti hangi mahallede?"​ diye sordu. K覺z, " K繹pr羹 ba覺nda, Gatfer mahallesinde"​ dedi. \\
 +Hekim, " Hastal覺覺n覺n ne olduunu hemen anlad覺m. Seni tedavi hususunda sihirler g繹stereceim;​ \\
 +Sevin, iliik etme, emin ol ki yamur 癟imenlere ne yaparsa ben de sana onu yapaca覺m;​ \\
 +Ben, senin gam覺n覺 癟ekmekteyim,​ sen gam yeme; ben sana y羹z babadan daha efkatliyim;​ \\
 +Aman, sak覺n ha, bu s覺rr覺 kimseye s繹yleme; padiah senden bunu ne kadar sorup sorutursa yine sakla; \\
 +175. S覺rlar覺n g繹n羹lde gizli kal覺rsa o murad覺n 癟abucak h璽s覺l olur;dedi. \\
 +Peygamber demitir ki: " Her kim s覺rr覺n覺 saklar ise 癟abucak murad覺na eriir." ​ \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +