Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_007 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 07~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Tohum toprak i癟inde gizlenince, onun gizlenmesi, bah癟enin yeillenmesi ile neticelenir. \\
 +Alt覺n ve g羹m羹 gizli olmasalard覺... madende nas覺l musaffa olurlar, nas覺l alt覺n ve g羹m羹 haline gelirlerdi? \\
 +O hekimin vaitleri ve l羶tuflar覺 hastay覺 korkudan emin etti. \\
 +180. Hakiki olan vaitleri g繹n羹l kabul eder, i癟ten gelmeyen vaadler ise insan覺 覺st覺raba sokar. \\
 +Kerem ehlinin vaitleri ak覺p duran, eseri daima g繹r羹nen hazinedir. Ehil olmayanlar覺n,​ kerem sahibi bulunmayanlar覺n \\
 +vaitleri ise g繹n羹l azab覺d覺r. \\
 +O vel簾nin, halay覺覺n hastal覺覺n覺 anlamas覺 ve padiaha arzetmesi \\
 +Ondan sonra hekim, kalk覺p padiah覺n huzuruna gitti, padiah覺 bu meseleden birazc覺k haberdar etti. Dedi ki: " are undan ibaret: bu derdin iyilemesi i癟in o adam覺 getirelim. Kuyumcuyu o uzak ehirden 癟a覺r, onu alt覺nla, elbise ile aldat."​ *Padiah, hekimden bu s繹z羹 duyunca nasihatini, candan g繹n羹lden kabul etti. \\
 +185. O tarafa ehliyetli, kifayetli, 璽dil bir iki kiiyi el癟i olarak g繹nderdi. \\
 +Padiah覺n,​ kuyumcuyu getirmek 羹zere Semerkand'​e el癟iler yollamas覺 \\
 +O iki bey, kuyumcuya padiahtan mutucu olarak Semerkand'​e kadar geldiler. Dediler ki: " Ey l羶tuf sahibi 羹stad, ey marifette k璽mil kii! 羹lmen ehirlere yay覺lm覺t覺r. 襤te fil璽n padiah, kuyumcuba覺l覺k i癟in seni se癟ti. Zira (bu ite) pek b羹y羹ks羹n,​ pek k璽milsin. imdicek u elbiseyi, alt覺n ve g羹m羹羹 al da gelince de padiah覺n havass覺ndan ve nedimlerinden olursun." ​ \\
 +190. Adam; 癟ok mal覺, 癟ok paray覺 g繹r羹nce gururland覺,​ ehirden 癟oluk 癟ocuktan ayr覺ld覺. Adam, neeli bir halde yola d羹t羹. Haberi yoktu ki padiah can覺na kastetmiti. Arap at覺na binip sevin癟le koturdu, kendi kan覺n覺n diyetini elbise sand覺! Ey y羹zlerce raz覺l覺kla sefere d羹en ve bizzat kendi aya覺 ile k繹t羹 bir kazaya giden! Hayalinde m羹lk, eref ve ululuk. Fakat Azrail " Git, evet, murad覺na eriirsin"​ demekte! \\
 +195. O garip kii yoldan gelince, hekim, onu padiah覺n huzuruna g繹t羹rd羹; \\
 +G羹zellik mumunun ba覺 ucunda yak覺lmas覺 i癟in onu, padiah覺n yan覺na izzet ve ikramla iletti. \\
 +Padiah, onu g繹r羹nce pek a覺rlad覺,​ alt覺n hazinesini ona teslim etti. \\
 +Sonra hekim dedi ki: " Ey b羹y羹k sultan o cariyecii bu tacire ver; \\
 +Ki visali ile iyilesin, visalinin suyu o atei gidersin." ​ \\
 +200. Padiah, o ay y羹zl羹y羹 kuyumcuya bahetti, o iki sohbet m羹tak覺n覺 birbirine 癟ift etti. \\
 +Alt覺 ay kadar murat al覺p murat verdiler. Bu suretle o k覺z da tamamen iyileti. \\
 +Ondan sonra hekim, kuyumcuya bir erbet yapt覺, kuyumcu i癟ti, k覺z覺n kar覺s覺nda erimeye balad覺. \\
 +Hastal覺k y羹z羹nden kuyumcunun g羹zellii kalmay覺nca k覺z覺n can覺, onun derdinden azat oldu, ondan vazge癟ti. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +