Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_008 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 08~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Kuyumcu, 癟irkinleip hastalan覺nca,​ y羹z羹 sarar覺p solunca k覺z覺n g繹nl羹 de yava yava ondan soudu. \\
 +205. Ancak z璽hir簾 g羹zellie ait bulunan aklar ak deildir. Onlar nihayet bir 璽r olur. \\
 +Keke kuyumcu batanbaa ay覺p ve 璽r olsayd覺, tamam覺yla 癟irkin bulunsayd覺 da ba覺na bu k繹t羹 hal gelmeseydi! Kuyumcunun g繹z羹nden 覺rmak gibi kanlar akt覺, y羹z羹 can覺na d羹man kesildi. \\
 +Tavus kuunun kanad覺, kendisine d羹mand覺r. Nice padiahlar vard覺r ki kuvvet ve azametleri hel璽klerine sebep olmutur. \\
 +Kuyumcu, " Ben o ahuyum ki g繹beimin miskinden dolay覺 bu avc覺, benim s璽f kan覺m覺 d繹km羹t羹r. \\
 +210. Ah, ben o sahra tilkisiyim ki postum i癟in beni tuzaa d羹羹r羹p tuttular, ba覺m覺 kestiler. Ah, ben o filim ki diimi elde etmek i癟in filci benim kan覺m覺 d繹kt羹. Beni, benden aa覺 birisi i癟in 繹ld羹ren, kan覺m覺 d繹ken; bilmiyor ki benim kan覺m uyumaz! Bug羹n bana ise yar覺n onad覺r. B繹yle benim gibi bir adam覺n kan覺 nas覺l zayi olur? \\
 +Duvar ger癟i (g羹n羹n ilk k覺sm覺nda yere) uzun bir g繹lge d羹羹r羹r;​ fakat o g繹lge, g繹lgeyi meydana getirene avdet eder. \\
 +215. Bu cihan dad覺r, bizim yapt覺klar覺m覺z ses. Seslerin aksi yine bizim semtimize gelir" dedi. \\
 +Kuyumcu, bu s繹zleri s繹yledi ve hemen toprak alt覺na gitti. O cariyecik de aktan ve hastal覺ktan ar覺nd覺, tertemiz oldu. \\
 +羹nk羹 繹l羹lerin ak覺 ebed簾 deildir, 癟羹nk羹 繹l羹, tekrar bize gelmez. \\
 +Diri ak, ruhta ve g繹zdedir. Her anda goncadan daha taze olur durur. \\
 +O dirinin ak覺n覺 se癟 ki bakidir ve can覺na can katan araptan sana sakilik eder. \\
 +220. O'nun ak覺n覺 se癟 ki b羹t羹n peygamberler,​ onun ak覺yla kuvvet ve kudret buldular, i g羹癟 sahibi oldular. Sen " Bize o padiah覺n huzuruna varmaya izin yoktur"​ deme. Kerim olan kiilere, hi癟bir i g羹癟 deildir. \\
 +Kuyumcuyu 繹ld羹rme ve zehirlemenin Tanr覺 emriyle olup padiah覺n isteiyle olmad覺覺 \\
 +O adam覺n, hekimin eliyle 繹ld羹r羹lmesi,​ ne 羹mit i癟indi ne korkudan dolay覺. Tanr覺n覺n emri ve ilham覺 gelmedik癟e hekim, onu padiah覺n hat覺r覺 i癟in 繹ld羹rmedi. H覺z覺r'​覺n o 癟ocuun boaz覺n覺 kesmesindeki s覺rr覺 halk覺n avam k覺sm覺 anlayamaz. \\
 +225. Tanr覺 taraf覺ndan vahiy ve cevaba nail olan kii her ne buyurursa o buyruk, dorunun ta kendisidir. \\
 +Can ba覺layan kii 繹ld羹rse de caizdir. O, n璽ibdir eli Tanr覺 elidir. \\
 +襤smail gibi onun 繹n羹ne ba koy. K覺l覺c覺n覺n 繹n羹nde sevinerek, g羹lerek can ver. \\
 +Ki Ahmed'​in p璽k can覺, Ahad'​la nas覺l ebediyse senin can覺n da ebede kadar sevin癟li ve g羹l羹mser bir halde kals覺n. 覺klar, ferah kadehini, g羹zellerin elleri ile 繹ld羹rd羹kleri vakit i癟erler. \\
 +230. Padiah o kan覺 ehvet uruna d繹kmedi. Suizanda bulunma, m羹nakaay覺 b覺rak! \\
 +Sen onun hakk覺nda k繹t羹 ve pis i iledi deyip fena bir zanda bulundun. Su s羹z羹l羹p durulunca, berrak bir hale \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +