Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_009 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 09~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +gelince bu berrakl覺kta bulan覺kl覺k ve tortu kal覺r m覺, s羹z羹l羹 suda tortu b覺rak覺r m覺? Bu riyazatlar, bu cefa 癟ekmeler, oca覺n posay覺 g羹m羹ten 癟覺karmas覺 i癟indir. 襤yinin, k繹t羹n羹n imtihan覺, alt覺n覺n kaynay覺p tortusunun 羹ste 癟覺kmas覺 i癟indir. Eer ii Tanr覺 ilham覺 olmasayd覺 o, y覺rt覺c覺 bir k繹pek olurdu, padiah olmazd覺. \\
 +235. ehvetten de tertemizdi, h覺rstan da, nefis isteinden de. G羹zel bir i yapt覺, fakat z璽hiren k繹t羹 g繹r羹n羹yordu. H覺z覺r, denizde gemiyi deldiyse de onun bu deliinde y羹zlerce salaml覺k var. \\
 +O kadar nur ve h羹nerle beraber M羶s璽'​n覺n vehmi, ondan mah癟uptu; art覺k sen kanats覺z u癟maya kalk覺ma! O, k覺rm覺z覺 g羹ld羹r, sen ona kan deme. O, ak覺l sarhoudur,​ sen ona deli ad覺 takma! Onun murad覺 M羹sl羹man kan覺 d繹kmek olsayd覺 k璽firim, onun ad覺n覺 az覺ma al覺rsam! \\
 +240. Ar k繹t羹 kiinin 繹羹lmesinden titrer; su癟lardan ve 羹pheli eylerden korunan kii de k繹t羹 methedilince,​ metheden kii hakk覺nda fena bir zanna d羹er. \\
 +O padiaht覺,​ hem de 癟ok uyan覺k bir padiah. Has bir zatt覺, hem de Tanr覺 has覺. \\
 +Bir kiiyi b繹yle bir padiah 繹ld羹r羹rse onu, iyi bir bahta eritirir,​en iyi bir makama 癟eker, y羹celtir. \\
 +Eer onu kahretmede yine onun i癟in bir fayda g繹rmeseydi;​ o mutlak l羶tuf, nas覺l olur da kahretmeyi isterdi? \\
 +ocuk hacamat癟覺n覺n neterinden titrer durur, esirgeyen ana ise onun gam覺ndan sevin癟lidir. \\
 +245. Yar覺 can al覺r, y羹z can ba覺lar. Senin vehmine gelmeyen o ey yok mu? Onu verir. \\
 +Sen kendince akl覺ndan bir k覺yas yapmaktas覺n ama 癟ok, pek 癟ok uzaklara d羹m羹ss羹n;​ iyice bak! \\
 +Bakkal ve dudunun hik璽yesi, dudunun d羹kk璽ndaki g羹lyalar覺n覺 d繹kmesi \\
 +Bir bakkal vard覺, onun bir de dudusu vard覺. Yeil, g羹zel sesli ve s繹yler duduydu. D羹kk璽nda d羹kk璽n bek癟ilii yapar; b羹t羹n al覺veri edenlere ho n羹kteler s繹yler, l璽tifeler ederdi. 襤nsanlara hitap ederken insan gibi konuurdu, dudu gibi 繹tmede de mahareti vard覺. *Efendisi, bir g羹n evine gitmiti. Dudu, d羹kk璽n覺 g繹zetliyordu. *Ans覺z覺n fare tutmak i癟in bir kedi, d羹kk璽na s覺癟rad覺. Duduca覺z can korkusundan,​ \\
 +250. D羹kk璽n覺n ba k繹esinden at覺ld覺, bir tarafa ka癟t覺; g羹lya覺 iesini de d繹kt羹. Sahibi, evden 癟覺kageldi. Tacircesine huzuru kalple d羹kk璽na ge癟ti oturdu. \\
 +Bir de bakt覺 ki d羹kkan ya i癟inde, elbisesi yaa bulam覺. Dudunun ba覺na bir vurdu; dudunun dili tutuldu, ba覺 kel oldu. \\
 +Dudu, birka癟 g羹nceiz sesini kesti, s繹ylemedi. Bakkal nedametten 璽h etmeye balad覺. Sakal覺n覺 yolmakta, eyvah, demekteydi; nimet g羹neim bulut alt覺na girdi. \\
 +255. O zaman keke elim k覺r覺lsayd覺;​ o g羹zel s繹zl羹n羹n ba覺na nas覺l oldu da vurdum? \\
 +Kuu, yine konusun diye yoksullara sadakalar vermekteydi. \\
 +癟 g羹n, 羹癟 gece sonra ak覺n ve meyus, 羹mitsiz bir halde d羹kk璽nda otururken, \\
 +Ve binlerce gussaya, gama e olup; bu ku acaba ne vakit konuacak; diye d羹羹n羹p dururken, \\
 +Ans覺z覺n tas ve leen dibi gibi t羹ys羹z kafas覺 ile bir Cevlaki ge癟iyordu. \\
 +260. Dudu, hemencecik dile gelip ak覺ll覺lar gibi dervie ba覺rd覺: \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +