Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_010 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 10~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +" Ey kel, neden kellere kar覺t覺n;​ yoksa sen de ieden g羹lya覺 m覺 d繹kt羹n?! " ​ \\
 +Onun bu k覺yas覺ndan halk g羹lmeye balad覺. 羹nk羹 dudu, h覺rka sahibini kendisi gibi sanm覺t覺. \\
 +Temiz kiilerin iini kendinden k覺yas tutma, ger癟i yaz覺da (aslan m璽nas覺na gelen) 簾r, (s羹t manas覺na gelen) 簾re \\
 +benzer. \\
 +B羹t羹n 璽lem bu sebepten yol az覺tt覺lar. Tanr覺 Abdallar覺ndan az kii ag璽h oldu. \\
 +265. Peygamberlerle beraberlik iddia ettiler (biz de onlar gibiyiz dediler); Vel簾leri de kendileri gibi sand覺lar. Dediler ki: " 襤te biz de insan覺z, onlar da insan. Bizde uyumaya ve yemee bal覺y覺z,​ onlar da. " Onlar k繹rl羹klerinden aralar覺nda u癟suz bucaks覺z bir fark olduunu bilmediler. Her iki 癟eit ar覺, bir yerden yedi. Fakat bundan zehir h璽s覺l oldu, ondan bal. Her iki 癟eit geyik otlad覺, su i癟ti. Birinden f覺k覺 zuhur etti, 繹b羹r羹nden halis misk. \\
 +270. Her iki kam覺 da bir sulaktan su i癟ti. Biri bombo 繹b羹r羹 ekerle dopdolu. \\
 +B繹yle y羹zbinlerce birbirine benzer eyler var, aralar覺nda bulunan yetmi y覺ll覺k fark覺 sen g繹r! \\
 +Bu, yer; ondan pislik 癟覺kar... o, yer; k璽milen Tanr覺 nuru olur. \\
 +Bu, yer; ondan tamam覺 ile hasislik ve haset zuhur eder... o, yer; ondan tamam覺 ile Tek Tanr覺'​n覺n nuru husule gelir. Bu temiz yerdir, o 癟orak ve pis yer. Bu temiz melektir o eytan ve canavar! \\
 +275. Her iki suretin birbirine benzemesi caizdir, ac覺 su da, tatl覺 su da berrakt覺r. \\
 +Zevk sahibinden baka kim anlayabilir?​ Onu bul! Tatl覺 su ile ac覺 suyun fark覺n覺 ite o anlar. \\
 +(Zevk sahibi olmayan) sihri, mucizeyle mukayese ederek her ikisinin de esas覺 hiledir san覺r. \\
 +M羶s璽 ile savaan sihirbazlar,​ inatlar覺ndan ellerine onun as璽s覺 gibi as璽 ald覺lar. \\
 +Bu as璽 ile o as璽 aras覺nda 癟ok fark var, bu ile o iin aras覺nda pek b羹y羹k bir yol var. \\
 +280. Bu iin ard覺nda Tanr覺 l璽neti var, o ie kar覺l覺k da vade vefa olarak Tanr覺 rahmeti var. K璽firler inatlamada maymun tabiatl覺d覺rlar. Tabiat, i癟te, g繹n羹lde bir 璽fettir. \\
 +襤nsan ne yaparsa maymunda yapar; maymun her zaman insandan g繹rd羹羹n羹 yap覺p durur. O, " Bende onun gibi yapt覺m"​ san覺r. O inat癟覺 mahl羶k aradaki fark覺 nereden bilecek? Bu emirden dolay覺 yapar, o, inat ve sava i癟in. 襤nat癟覺 kiilerin balar覺na toprak sa癟! \\
 +285. O m羹naf覺k; muvaf覺kla beraber, inat ve taklide uyup namaza durur; niyaz ve tazarru i癟in deil. M羹minler; namazda, oru癟ta, hacda, zek璽tta m羹naf覺kla kazan覺p kaybetmektedirler. M羹minler i癟in nihayet kazan癟 vard覺r, m羹naf覺ka da ahirette mat olma. \\
 +襤kisi de bir oyun ba覺ndaysa da birbirlerine nispetle aralar覺nda ne kadar fark var; biri Merv'​li 繹b羹r羹 Rey'​li! Her biri, kendi makam覺na gider, her biri kendi ad覺na uygun olarak y羹r羹r. \\
 +290. Onu m羹min diye 癟a覺r覺rlar,​ ruhu holan覺r. M羹naf覺k derlerse sertleir, ate kesilir. \\
 +Onun ad覺, zat覺 y羹z羹nden sevgilidir. Bunun ad覺n覺n sevilmemesi,​ 璽fetleri y羹z羹nden, nifakla s覺fatlanm覺 olan zat覺ndan dolay覺d覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +