Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_011 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 11~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Mim, vav, mim ve nun harflerinde bir y羹celik yoktur. M羹min s繹z羹 ancak tarif i癟indir. \\
 +Ona m羹naf覺k dersen... o aa覺l覺k ad, i癟ini akrep gibi dalar. \\
 +Bu ad, cehennemden ayr覺lm覺 ve kopmu deilse ni癟in cehennem tad覺 var? \\
 +295. O k繹t羹 ad覺n 癟irkinlii harften deildir. O deniz suyunun ac覺l覺覺 " kab" dan deildir. \\
 +Harf kabd覺r ondaki m璽na su gibidir. M璽na denizi de " mm-羹l-Kitap"​ yan覺nda bulunan, kendisinde olan zatt覺r. \\
 +D羹nyada ac覺 ve tatl覺 deniz var. Aralar覺nda bir perde var ki birbirine tamaz kar覺mazlar. \\
 +Fakat u var ki bu iki denizin her ikisi de bir as覺ldan akar. Bu ikisinden de ge癟, t璽... onun asl覺na kadar y羹r羹! \\
 +Kalp alt覺nla halis alt覺n ayarda belli olur. Kalpla halisi, mehenge vurmad覺k癟a tahmin簾 olarak bilemezsin. \\
 +300. Tanr覺 kimin ruhuna mehenk korsa ancak o kii, yakini 羹pheden ay覺rdedebilir. \\
 +Diri bir kiinin az覺na bir s覺癟ray覺p girse o adam, onu d覺ar覺 癟覺kar覺p att覺覺 zaman rahatla覺r. \\
 +Binlerce lokma aras覺nda az覺na ufac覺k bir 癟繹p girdi mi, diri kiinin hissi onu duyar, sezer. \\
 +D羹nya hissi, bu cihan覺n merdivenidir,​ din hisside g繹klerin merdiveni. \\
 +Bu hissin sal覺覺n覺 hekimden isteyiniz, o hissin sal覺覺n覺 Habib'​den (H.Muhammed'​den) . \\
 +305. Bu hissin sal覺覺,​ v羹cut salaml覺覺ndand覺r,​ o hissin sal覺覺 v羹cudu harabetmektedir. Can yolu, mutlaka cismi viran eder, onu y覺kt覺ktan sonra da yapar. \\
 +* Ne mutludur ve ne kutludur o can ki m璽na ak覺yla evini, bark覺n覺, m羹lk羹n羹, mal覺n覺 ba覺lam覺t覺r. \\
 +Alt覺n definesi i癟in evi harabetmitir;​ fakat o alt覺n definesini elde ettikten sonra o evi daha mamur bir hale getirmitir. \\
 +Suyu kesmi, suyun akt覺覺 yolu temizlemi,​ ondan sonra arka i癟ilecek su ak覺tm覺t覺r. \\
 +Deriyi yarm覺,​termeni 癟覺karm覺... ondan sonra orada yepyeni bir deri bitmitir. \\
 +310. Kaleyi y覺k覺p k璽firden alm覺, ondan sonra oraya y羹zlerce bur癟 ve hendek yapm覺t覺r. \\
 +Hikmetinden sual edilmeyen Tanr覺''​n覺n iini kim anlayabilir,​ o iin hakikatine kim eriebilir?​ Bu s繹ylediim s繹zler, \\
 +ancak anlatmak i癟in s繹ylenmi zaruri s繹zlerdir. \\
 +G璽h b繹yle g繹sterir, g璽h bunun aksini. Din iinin k羹nh羹n羹 anlamaya imk璽n yoktur. Ona ancak hayran olunur. \\
 +Fakat din iinde hayrete d羹en, arkas覺n覺 ona 癟evirmi ondan haberi olmayan bir hayran deil, sevgiliye dalm覺, onun \\
 +y羹z羹nden sarho olmu, kendisinden ge癟mi bir hayrand覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +