Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_012 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 12~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Birisinin y羹z羹 sevgiliye kar覺d覺r,​ 繹b羹r羹n羹n y羹z羹 yine kendisine doru. \\
 +315. Her ikisinin y羹z羹ne de bak. Her ikisinin y羹z羹n羹 de hat覺r覺nda tut. Hizmet dolay覺s覺yla y羹z tan覺r olman m羹mk羹nd羹r. \\
 +Zira nice insan suratl覺 eytan vard覺r. Binaenaleyh her ele el vermek l璽y覺k deildir. Ku tutan avc覺, kuu avlamak i癟in 覺sl覺k 癟alar, 繹tme taklidi yapar. \\
 +Aa覺l覺k kii dervilerin s繹zlerini, bir selim kalpli kiiye afsun okumak, onu afsunlamak i癟in 癟alar. 320. Erlerin huyu a癟覺kl覺k ve s覺cakl覺kt覺r. Aa覺l覺klar覺n ii hile ve utanmazl覺kt覺r. \\
 +Dilenmek i癟in y羹nden aslan yaparlar. (yol aslanlar覺n覺n ekline b羹r羹n羹r, onlar gibi g繹r羹n羹rler),​ Ebu Museylim'​e Ahmet l璽kab覺 verirler. \\
 +Ebu M羹seylim'​in l璽kab覺 yalanc覺 olarak kald覺, Muhammed'​e de ak覺llar sahibi dendi. \\
 +O, Hak arab覺n覺n m羹hr羹, iesinin kapa覺; halis misktir. di arab覺n m羹hr羹, iesinin kapa覺 ise pis koku ve azapt覺r. \\
 +Yahudi padiah覺n hik璽yesi \\
 +Yahudiler i癟inde z璽lim, 襤sa d羹man覺 ve H覺ristiyanlar覺 yak覺p yand覺r覺r bir padiah vard覺. \\
 +325. 襤sa'​n覺n devriyle, n繹bet onundu. M羶s璽'​n覺n can覺 oydu, onun can覺 M羶s璽. \\
 +a覺 padiah, Tanr覺 yolunda o iki Tanr覺 dems璽z覺n覺 birbirinden ay覺rd覺. \\
 +Usta, bir a覺ya " y羹r羹, var, o ieyi evden getir" dedi. \\
 +a覺,"​ O iki ieden hangisini getireyim? A癟覺k癟a s繹yle dedi. \\
 +Usta dedi ki: " O iki ie deildir. Y羹r羹, a覺l覺覺 b覺rak fazla g繹r羹c羹 olma!" ​ \\
 +330. a覺, " Usta, beni paylama. ie iki" dedi. Usta dedi ki: " O iki ienin birini k覺r!" ​ \\
 +覺rak birini k覺r覺nca ikiside g繹zden kayboldu. 襤nsan tarafgirlikten,​ hiddet ve ehvetten a覺 olur. \\
 +ie birdi onun g繹z羹ne iki g繹r羹nd羹. ieyi k覺r覺nca ne o ie kald覺, ne 繹b羹r羹! \\
 +Hiddet ve ehvet insan覺 a覺 yapar; doruluktan ay覺r覺r. \\
 +Garez gelince h羹ner 繹rt羹l羹r. G繹n羹lden, g繹ze, y羹zlerce perde iner. \\
 +335. Kad覺 kalben r羹vet almaya karar verince z璽limi, alay覺p inleyen mazl羶mdan nas覺l ay覺rtedebilir?​ Padiah, yahudice kininden dolay覺 繹yle bir a覺 oldu ki aman Ya Rabbi, aman! Musa dininin koruyucusuyum,​ arkas覺y覺m diye y羹z binlerce mazl羶m m羹min 繹ld羹rtt羹. \\
 +Vezirin padiaha hile 繹retmesi \\
 +Padiah覺n 繹yle yol vurucu, 繹yle hilek璽r bir veziri vard覺 ki hile ile suyu bile d羹羹mlerdi. Dedi ki: " H覺ristiyanlar,​ canlar覺n覺 korurlar ve dinlerini padiahtan gizlerler. \\
 +340. Onlar覺 az 繹ld羹r, 癟羹nk羹 繹ld羹rmede fayda yok, Dinin kokusu 癟覺kmaz; misk ve 繹d aac覺 deil ki! Y羹z tane k覺l覺f i癟inde gizli s覺rd覺r. D覺覺, sana mal羶mdur ama i癟i aksine." ​ \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +