Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_013 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 13~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Padiah : " Peki s繹yle bakal覺m, ne yapal覺m; bu hususta ne hile ve tezvirde bulunal覺m, 癟aresi ne? Ne yapal覺m ki d羹nyada ne a癟覺k dindar, ne gizli din tutar bir H覺ristiyan kalmas覺n"​ dedi Vezir dedi ki: " Bana gazebederek h羹kmet, kula覺m覺 elimi kestir; burnumu, duda覺m覺 yard覺r! \\
 +340. Ondan sonra beni dar aac覺na g繹t羹r. O esnada bir efaat癟i su癟umun aff覺n覺 dilesin. Bu ii d繹rt yol az覺 bir yerde, tell璽l pazar覺nda yapt覺r. \\
 +Ondan sonrada beni, huzurundan uzak bir ehre s羹r ki ben, onlar覺n aras覺na y羹z t羹rl羹 din kay覺ts覺zl覺覺 sokay覺m. \\
 +Vezirin H覺ristiyanlara hilesi \\
 +Bu halde diyeyim ki: ben gizli H覺ristiyan覺m;​ ey s覺r bilen Tanr覺; sen benim g繹nl羹m羹 bilirsin! Padiah, benim iman覺m覺 anlad覺; taassuptan dolay覺 can覺ma kasdetti. \\
 +350. Dinimi padiahtan saklamak, onun dininden g繹r羹nmek istedim. \\
 +Padiah, benim s覺rlar覺mdan bir koku sezdi. S繹zlerim huzurunda kusurlu g繹r羹nd羹. \\
 +Dedi ki: " Senin s繹zlerin, i癟inde ine olan ekmek gibidir. Benim g繹nl羹mden senin g繹nl羹ne pencere var. \\
 +Ben, o pencereden halini g繹rd羹m; art覺k l璽f覺n覺 dinleyemem." ​ \\
 +Eer 襤sa'​n覺n ruhaniyeti bana imdat etmeseydi o, yahudicesine beni par癟a par癟a ederdi . \\
 +355. 襤sa i癟in ba覺mla oynar, can覺m覺 verir ve bunu can覺ma y羹z binlerce minnet bilirim. \\
 +襤sa'​dan can覺m覺 sak覺nmam, fakat onun din bilgisine iyiden iyiye v璽k覺f覺m. \\
 +O p璽k dinin cahiller aras覺nda mahvolmas覺,​ bana dokunmakta. \\
 +Tanr覺'​ya,​ 襤sa'​ya 羹krolsun ki biz, bu hak dine yol g繹sterici olduk. \\
 +Belimizi z羹nnarla balad覺覺m覺zdan beri Yahudiden ve Yahudilikten kurtulduk. \\
 +360. Ey halk; devir, 襤sa'​n覺n devridir. Onun dininin s覺rlar覺n覺 candan dinleyin!"​ *Vezir, bu hileyi, padiaha say覺p d繹k羹nce padiah覺n g繹nl羹nden endieyi tamamiyle giderdi. Padiah, vezire, vezir ne dediyse yapt覺.Halk,​ bu gizli ve hakikati me癟hul hileden dolay覺 a覺r覺p kald覺. Onu H覺ristiyanlar覺n oturduklar覺 tarafa s羹rd羹.Vezir de ondan sonra halk覺 davete balad覺. \\
 +H覺ristiyanlar覺n vezirin hilesine inanmalar覺 \\
 +Y羹z binlerce H覺ristiyan,​ azar azar ozun etraf覺na topland覺. O, onlara gizlice 襤ncil'​in,​ z羹nnar覺n ve namaz覺n s覺rr覺n覺 anlatmaktayd覺. \\
 +365. G繹r羹n羹te din h羹k羹mlerini anlat覺yordu;​ fakat bu anlat覺, hakikatte onlar覺 avlamak i癟in 覺sl覺k ve tuzakt覺. Bunun i癟in (gizli hileyi anlamak m羹k羹l olduundan) baz覺 Eshab, Peygamber'​den,​ azg覺n ve hilek璽r nefsin hilesini sorarlar; \\
 +" Nefis, ibadetlere ve candan gelen ihl璽sa gizli garezlerden ne kar覺t覺r覺r?"​ derlerdi. \\
 +Peygamber'​den ibadetin faziletini ve sevab覺n覺 aray覺p sormazlar;"​ Apa癟覺k ay覺p hangisidir?"​ diye k繹t羹 huylar覺 sorarlard覺. G羹l羹, kerevizden fark edercesine k覺ldan k覺la,​zerreden zerreye nefis hilesini tan覺r, bilirlerdi. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +