Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_014 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 14~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +370. Eshab'​覺n k覺l覺 k覺rk yaranlar覺, umumiyetle o va覺z ve beyana hayran olurlard覺. \\
 +H覺ristiyanlar覺n vezire uymalar覺 \\
 +H覺ristiyanlar tamam覺yla ona g繹n羹l verdiler. Zaten avam覺n taklidinin kuvveti ne olabilir ki? Kalplerinin i癟ine onun muhabbetini ektiler, onu 襤sa'​n覺n halifesi sand覺lar. O ise hakikatte tek g繹zl羹 mel羶n Decc璽l'​d覺. Ey Tanr覺, feryad覺m覺za yeti; sen ne g羹zel yard覺mc覺s覺n! Ey Tanr覺, y羹z binlerce tuzak ve yem var, bizler de yemsiz kalm覺 halis kular gibiyiz. \\
 +375. Her an yeni bir tuzaa tutuluyoruz,​ istersek her birimiz, birer doan ve simurg olal覺m. \\
 +Sen bizi her zaman tuzaktan kurtarmaktas覺n. Ey gani ve m羹stan簾 Tanr覺, biz yine bir tuzaa doru gitmekteyiz! \\
 +Biz bu ambarda buday biriktirmede,​ toplanan buday覺 yine kaybetmekteyiz. \\
 +Biz, bu vahi mahl羶klar topluluu, d羹羹nm羹yoruz ki buday覺n noksanlamas覺 farenin hilesindendir. \\
 +Fare, ambar覺m覺z覺 deldik癟e, hilesinden ambar harab olmutur. \\
 +380. Ey can, 繹nce farenin errini defet, sonra buday biriktirmeye 癟al覺, 癟abala! \\
 +O b羹y羹kler b羹y羹羹n羹n haberlerinden birini dinle: " Huzuru kalb olmad覺k癟a namaz tamam olmaz." ​ \\
 +Eer bizim ambar覺m覺zda h覺rs覺z bir fare yoksa k覺rk y覺ll覺k ibadet buday覺 nerde? \\
 +Her g羹nl羹k azar azar sadikane ibadet taneleri ni癟in bu ambar覺m覺zda toplanm覺yor?​ \\
 +akmak demirinden bir癟ok ate y覺ld覺z覺 s覺癟rad覺, o yanm覺 g繹n羹l, onlar覺 kabul edip 癟ekti. \\
 +385. Ama karanl覺kta bir h覺rs覺z, gizlice k覺v覺lc覺mlara parmak basmakta. \\
 +Onlar覺, felekte bir 癟覺ra parlamas覺n diye, birer birer s繹nd羹rmekte. \\
 +*襤nayetlerin bizimle olduk癟a o baya覺 h覺rs覺zdan bize nice ve ne vakit korku olabilir? \\
 +Bir ad覺mda binlerce tuzak olsa, sen bizimle olduk癟a hi癟 gam yok! \\
 +Her gece ten tuza覺ndan ruhlar覺 kurtarmakta,​ tahtalar覺 s繹kmektesin. \\
 +Ruhlar, her gece bu kafesten kurtulurlar,​ ne kimsenin h璽kimi,ne de mahk羶mu olmayarak feragate ula覺rlar. \\
 +390. Geceleyin zindandakilerin izndandan haberleri yoktur, sultana mensup davetliler, geceleyin devletten haberdar deildirler. \\
 +Ne gam var, ne k璽r ve ne zarar d羹羹ncesi. Ne bu fil璽n kad覺n覺n hayali, ne o fil璽n erkein kuruntusu! rifin hali, uyan覺kken de budur, Tanr覺"​ onlar uykudad覺rlar"​ dedi, bunu ink璽r etme. Onlar, gece g羹nd羹z d羹nya ahvalinden uykudad覺rlar;​ Rabb'​in elinde evirip 癟evirdii kalem gibidirler. Yaz覺 esnas覺nda eli g繹rmeyen kimse, kalemin hareketini, kalemden san覺r. \\
 +395. Tanr覺, 璽rifin bu halinden halka pek az bir miktar覺n覺 g繹sterdi; halk覺 ise hisse mensup uyku kaplad覺 (gaflete dal覺p 璽rifi anlamad覺lar). \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +