Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_015 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 15~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Onlar覺n can覺 s覺rr覺na ak覺l almaz sahraya gitti. Ruhlar覺da istirahatte,​ bedenleri de. Sonra tekrar bir 覺sl覺kla onlar覺 tuzaa 癟eker, hepsini teklif kaydine d羹羹r羹rs羹n. *Sabah vaktinin nuru bakald覺r覺p felein alt覺n gerkesi kanat 癟覺rp覺nca,​ Sabah覺 zuhura getiren, 襤srafil gibi, herkesi o diyardan s羶ret 璽lemine getirir; Yay覺lm覺 ruhlar覺 cisim yapar, her cismide tekrar gebe b覺rak覺r. \\
 +400. Can atlar覺n覺 eersiz kor; bu, " uyku 繹l羹m羹n kardeidir"​ s覺rr覺d覺r. Fakat g羹nd羹z羹n geri gelmeleri i癟in ayaklar覺n覺 uzun bir bala balar. T璽 ki o 癟ay覺rdan, onu geri 癟eke ve otlaktan yine y羹k alt覺na getire. Keki Esh璽b-覺 Kehf gibi yahut N羶h'​un gemisi gibi bu ruhu koruyayd覺. Da bu fikir, bu g繹z ve kulak; u uyan覺kl覺k ve ak覺l tufan覺ndan kurtulayd覺. \\
 +405. D羹nyada nice Eshab-覺 Kehf vard覺r ki bu zamanda senin yan覺ba覺nda ve 繹n羹ndedir. \\
 +Maara da, dost da onunla terenn羹m etmektir. Ne fayda, senin g繹z羹nde ve kula覺nda m羹h羹r var? \\
 +Halifenin Leyl璽'​y覺 g繹rmesi \\
 +Halife, Leyl璽'​ya dedi ki:" Sen o musun ki Mecnun, senin ak覺ndan perian oldu ve kendini kaybetti. Sen baka g羹zellerden g羹zel deilsin. " Leyla, " Sus, 癟羹nk羹 sen Mecnun deilsin"​ diye cevap verdi. Uyan覺k olan daha ziyade uykudad覺r. Onun uyan覺kl覺覺 uykusundan beterdir. \\
 +410. Can覺m覺z Hak ile uyan覺k olmazsa uyan覺kl覺k,​ bizim i癟in iki da aras覺ndaki boaz ve ge癟it gibidir. Can覺n; her g羹n hayalin tekmesini yemeden, ziyandan, faydadan, elden 癟覺karma, kaybetme korkusundan. Ne temizlii kal覺r, let璽feti, ne kuvveti, ne de g繹klere 癟覺kacak yolu! Uyumu ona derler ki o, her hayalden 羹mitlenir, onunla konuur; Uykuda eytan'​覺 H羶ri gibi g繹r羹r, sonra ehvetle eytan'​a erlik suyu d繹ker. \\
 +415. Nesil tohumunu 癟oraa d繹k羹nce uyan覺r, kendine gelir, hayalde ondan ka癟ar. \\
 +O r羹yadan elde ettii ba ar覺s覺, sersemlik beden pisliidir. Ah, o z璽hirde g繹r羹nen, hakikatte g繹r羹nmeyen,​ asl覺 olmayan hayalden! \\
 +Ku havadad覺r, g繹lgesi yerde ku gibi u癟ar g繹r羹n羹r. \\
 +Ahma覺n biri, o g繹lgeyi avlamaya kalk覺覺r,​ takati kalmay覺ncaya kadar koar. \\
 +O g繹lgenin havadaki kuun aksi olduundan;​ o g繹lgenin asl覺n覺n nerde bulunduundan haberi yok! \\
 +420. G繹lgeye doru ok atar. Bu arat覺rma y羹z羹nden okluk bombo kal覺r. mr羹n羹n okluu boald覺. m羹r gitti; g繹lge av覺 ard覺nda komada yand覺 eridi! Bir kiinin dad覺s覺, Tanr覺 g繹lgesi olursa onu g繹lgeden ve hayalden kurtar覺r. Tanr覺'​ya kul olan, Tanr覺 g繹lgesidir. O bu 璽lemden 繹lm羹, Tanr覺 ile dirilmitir. \\
 +F覺rsat覺 ka癟覺rmadan ve 羹phe etmeksizin onun eteine sar覺l ki 璽hir zaman覺n sonundaki fitnelerden kurtulas覺n. \\
 +425. Tanr覺 g繹lgeyi nas覺l uzatt覺 (璽yeti) evliyan覺n nakidir. 羹nk羹 vel簾, Tanr覺 g羹nei nurunun delilidir. \\
 +Bu yolda bu delil olmaks覺z覺n y羹r羹me, Halil gibi " Ben batanlar覺 sevmem " de! \\
 +Y羹r羹, g繹lgeden bir g羹ne bul. ah ems-i Tebr簾z簾'​nin eteine yap覺! \\
 +Bu d羹羹n ve gelinin bulunduu yerin yolunu bilmezsen Hak ziyas覺 H羹sameddin'​den sor! \\
 +Haset, yolda g覺rtla覺na sar覺l覺rsa... bil ki 襤blis'​in tuyan覺 hasettedir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +